Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας / Research approach of the topic of Master thesis
ΚωδικόςΕΤΔ106
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Λαζαρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017073

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600219867
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή κατανόηση των βασικών αρχών της Επιστήμης Τροφίμων και της Επιστήμης της Διατροφής. Καλές γνώσεις Χημείας, Μικροβιολογίας και Μηχανικής Τροφίμων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει: i. Τον τρόπο αναζήτησης βιβλιογραφίας ii. Τον πειραματικό σχεδιασμό μιας επιστημονικής μελέτης iii. Τον τρόπο συγγραφής μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης iv. Τον τρόπο παρουσίασης μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια με την καθοδήγηση του/της επιβλέποντα/ούσας καθηγητή/τριας εξετάζει αναλυτικά το θέμα της μεταπτυχιακής του διατριβής όσον αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τον πειραματικό σχεδιασμό, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο/η φοιτητής/-τρια αναλαμβάνει διαφορετικό θέμα σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και πραγματοποιεί ανασκόπηση της νομοθεσίας που διέπει το συγκεκριμένο θέμα και συγγραφή μιας κριτικής μελέτης και σχολιασμού.
Λέξεις Κλειδιά
Επιστήμη τροφίμων, Διατροφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση ΤΠΕ για την επικοινωνία και καθοδήγηση των φοιτητών. Χρήση ΤΠΕ για τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας, ανάλυσης δεδομένων και συγγραφής της τελικής εργασίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Φροντιστήριο50
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Προφορική παρουσία εργασίας10
Σύνολο280
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της γραπτής βιβλιογραφικής ανασκόπησης της μεταπτυχιακής εργασίας με κλίμακα από 1 έως 10. Αξιολόγηση της προφορικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης με κλίμακα από 1 έως 10. Ο βαθμός υπολογίζεται ως μέσος όρος των παραπάνω αξιολογήσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Το υλικό διδασκαλίας (επιστημονικά άρθρα) θα είναι διαθέσιμο μετά από συνεργασία με τον επιβλέποντα/ούσα καθηγητή/τρια. Προτεινόμενες ιστοσελίδες: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E1f6ZEdbKrC6loUfoLu&preferencesSaved= https://scholar.google.com/
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020