ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / Satellite Meteorology and Climatology
ΚωδικόςGMCM 203Υ
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Φείδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017456

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600219975
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Ηλιακής Ακτινοβολίας, Δυναμικής και Συνοπτικής Μετεωρολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο: 1.Κατανόηση των βασικών αρχών της δορυφορικής τηλεπισκόπησης. 2.Κατανόηση των φυσικών διεργασιών που εμπλέκονται στη δορυφορική τηλεπισκόπηση της ατμόσφαιρας. 3.Ικανότητα ερμηνείας των μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων και δεδομένων. 4.Γνώση του τρόπου αξιοποίησης των δορυφορικών δεδομένων στην πρόγνωση καιρού και την εκτίμηση μετεωρολογικών και κλιματολογικών παραμέτρων. 5. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας σε θέματα δορυφορικής τηλεπισκόπησης. Σχετικά με αποκτούμενες δεξιότητες: 1. Γνώση των σχέσεων της δορυφορικής μετεωρολογίας με τα άλλα πεδία της μετεωρολογίας και δυνατότητα ανάδειξης της σπουδαιότητας της δορυφορικής μετεωρολογίας σε αυτές. 2. Απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πρόγνωση καιρού με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων. 3. Ικανότητα εξήγησης ιδεών και αποτελεσμάτων μέσω γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 4. Απαραίτητα εφόδια για εκτέλεση έρευνας στη μετεωρολογία, κλιματολογία και ατμοσφαιρικές επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης: νόμοι και μεγέθη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με το γήινο σύστημα, δορυφορικοί αισθητήρες, είδη δορυφόρων. Αρχές επεξεργασίας μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων: θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας εικόνας, ραδιομετρική και γεωμετρική διόρθωση, απεικόνιση και ερμηνεία των δορυφορικών εικόνων, οπτική ερμηνεία των εικόνων, ενίσχυση της αντίθεσης της εικόνας, χωρική ενίσχυση της εικόνας. Βασικές αρχές ερμηνείας των μετεωρολογικών δορυφορικών εικόνων: ερμηνεία εικόνων στα κανάλια της ηλιακής ακτινοβολίας, εγγύς, μέσου και θερμικού υπερύθρου και υδρατμών, συνδυασμοί καναλιών. Αναγνώριση και ανάλυση των νεφών: αναγνώριση νεφών, αναγνώριση νεφικών συστημάτων μέσης και συνοπτικής κλίμακας, χαρακτηριστικά των μέσης κλίμακας κατακόρυφης ανάπτυξης νεφικών συστημάτων. Εκτίμηση μετεωρολογικών παραμέτρων και σύστασης της ατμόσφαιρας: βροχόπτωση, άνεμος, ραδιοβολίσεις.
Λέξεις Κλειδιά
δορυφορική μετεωρολογία, δορυφορική κλιματολογία, δορυφορική τηλεπισκόπηση, επεξεργασία εικόνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές 2) Χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις15
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις εμπέδωσης της θεωρίας και επίλυση προβλημάτων (70%) και γραπτή εργασία (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καρτάλης Κ., Φείδας Χ. (2012) Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Kidder S.Q., Vonder Haar T.H. (1995) Satellite Meteorology: An Introduction. Academic Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-05-2023