ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / Dynamic Meteorology
ΚωδικόςGMCM 201Υ
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Καρακώστας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017453

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600219976
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα: 1. Να κατανοούν τη φυσική σημασία των μετεωρολογικών φαινομένων συνοπτικής και υποσυνοπτικής κλίμακας. 2. Να περιγράφουν με τη βοήθεια μαθηματικών μέσων, τα χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών φαινομένων συνοπτικής και υποσυνοπτικής κλίμακας. 3. Να δημιουργούν και να αναλύουν χάρτες καιρού, απεικονίζοντας τις σωστές μετεωρολογικές συνθήκες. 4. Να εκπονούν έρευνα διεθνούς βιβλιογραφίας σε ανάλογα μετεωρολογικά φαινόμενα ενδιαφέροντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες. Συστήματα συντεταγμένων. Οι εξισώσεις κινήσεως στην ατμόσφαιρα και εφαρμογές αυτών. Ανάλυση κλίμακας. Εξισορροπούμενες κινήσεις. Εξίσωση της συνέχειας, της βαρομετρικής τάσης και εφαρμογές αυτών. Κυκλοφορία και στροβιλισμός. Σχετικός και απόλυτος στροβιλισμός. Η εξίσωση του στροβιλισμού. Σωληνοειδές, συστροφή και απόκλιση. Δυνητικός στροβιλισμός. Αρχή διατήρησης του απόλυτου και δυνητικού στροβιλισμού. Το θεώρημα της απόκλισης. Το σχεδόν γεωστροφικό σύστημα. Η διαγνωστική εξίσωση ω.
Λέξεις Κλειδιά
Εξισώσεις κίνησης, άνεμοι εξισορροπούμενης κίνησης, συνέχεια, κυκλοφορία, στροβιλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Χάρτες καιρού
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαλέξεις και παραδώσεις με Powerpoint. Συλλογή μετεωρολογικών στοιχείων και παρατηρήσεων από το διαδίκτυο. Παρουσιάσεις από τους/τις φοιτητές/τριες με τη χρήση powerpoint. Το σύνολο των παραδόσεων και των ασκήσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. Επικοινωνία προς /από τους/τις φοιτητές/τριες μέσω email και Zoom. - Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ΜΟ.Δ.ΙΠ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εξετάσεις2
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Holton, J. R., 2004: An Introduction to Dynamic Meteorology. Fourth Edition. Elsevier Academic Press, pp. 535. [ 1972, 1979, 1992 ]. 2. Haltiner, G. J., and F. L. Martin, 1957: Dynamical and Physical Meteorology. McGraw-Hill. pp. 470. 3. Dutton, J. A., 1995: Dynamics of Atmospheric Motion. Dover Edition, pp. 617. 4. Wiin - Nielsen, A., 1973: Compendium of Meteorology - Dynamic Meteorology. W.M.O., no 364, pp. 334. 5. Zdunkowski, W., and A. Bott, 2003: Dynamics of the Atmosphere: A Course in Theoretical Meteorology. Cambridge Univ. Press, pp. 719. 6. Martin, J., 2006: Mid-Latitude Atmospheric Dynamics: A First Course. John Wiley & Sons, pp 324. 7. Palmen, E., and C. W. Newton, 1969: Atmospheric Circulation Systems.Academic Press, pp. 603. 8. Wallace, J. M., and P. V. Hobbs, 1977: Atmospheric Science: An Introductory Survey. Academic Press, pp. 467. 9. Ahrens, C. D., 2008: Essentials of Meteorology: An Invitation to the Atmosphere. Cengage Learning Inc., pp. 485. 10. Lumley, J. L., and H. A. Panofsky, 1964: The Structure of Atmospheric Turbulence. Interscience Publishers, pp. 239.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2023