ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / Atmospheric Technology
ΚωδικόςΑΠΕ101
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚλεαρέτη Τουρπάλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003076

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600220039
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΑΠΥ201 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αποκτούν μία γενική εικόνα των επιστημονικών οργάνων που χρησιμοποιούνται σε ατμοσφαιρικές μετρήσεις και των αρχών λειτουργίας τους. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σε θέση να εκτελούν βαθμονομήσεις και μετρήσεις πεδίου με όργανα ηλιακής ακτινοβολίας, μετεωρολογικά όργανα και οζοντοβολίδες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα 1: Θεωρητική ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων ακτινομετρίας, οζονοντοβόλισης, μετεωρολογίας. Εβδομάδα 2: Εισαγωγικά στοιχεία για τις μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων. Αντιπροσωπευτικότητα μέτρησης. Έλεγχος/διασφάλιση ποιότητας. Εβδομάδα 3: Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 1: Θερμοκρασία. Σημεία αναφοράς και κλίμακες θερμοκρασίας. Μετεωρολογικά θερμόμετρα. Σφάλματα και πηγές σφαλμάτων στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ασκήσεις Εβδομάδα 4: Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 2: Υγρασία, Πίεση. Παράμετροι προσδιορισμού υγρασίας. Ψυχρόμετρα και Υγρόμετρα τριχός. Φασματοσκοπικά υγρόμετρα. Αρχές λειτουργίας άλλων υγρομέτρων. Μονάδες πίεσης. Αρχές λειτουργίας και χαρακτηριστικά βαρομέτρων. Ασκήσεις Εβδομάδα 5: Μετρήσεις Μετεωρολογικών παραμέτρων 3: Άνεμος. Κλίμακες και μονάδες. Χαρακτηριστικά και αρχές λειτουργίας ανεμομέτρων. Ανεμοδείκτες. Υπολογισμός της κατακόρυφης κατανομής του ανέμου. Ασκήσεις Εβδομάδα 6: Μετρήσεις ακτινοβολίας: Γενικά για τις μεθόδους και τα μεγέθη μέτρησης. Φασματική απόκριση οργάνων ακτινοβολίας. Γεωμετρία μετρήσεων - Ροή και ένταση ακτινοβολίας. Σφάλμα γωνιακής απόκρισης. Ασκήσεις Εβδομάδα 7: Φασματοφωτόμετρα 1: Περιγραφή, χαρακτηριστικά, εξίσωση φράγματος ανάκλασης, διακριτική ικανότητα, σφάλμα εσωτερικά σκεδαζόμενου φωτός. Εβδομάδα 8: Φασματοφωτόμετρα 2: Απόλυτη βαθμονόμηση και προσδιορισμός του μετρούμενου μήκους κύματος. Εφαρμογές. Ασκήσεις Εβδομάδα 9: Ακτινόμετρα ευρείας φασματικής απόκρισης: Προσδιορισμός της φασματικής απόκρισης. Βαθμονόμηση με πρότυπες πηγές και με πρότυπα όργανα. Σφάλματα λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας των οργάνων. Ασκήσεις Εβδομάδα 10: Τηλεπισκόπηση της επιφανειακής πυκνότητας ατμοσφαιρικών αερίων από το έδαφος και από δορυφόρους: Μέθοδος της διαφορικής οπτικής απορρόφησης, μέθοδος Brewer-Dobson. Εβδομάδα 11: Ατμοσφαιρική τηλεπισκόπηση με ακτίνες laser (LIDAR). Εβδομάδα 12: Επιτόπια μέτρηση ατμοσφαιρικών συστατικών καθ’ ύψος. Εβδομάδα 13: Επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας του αέρα: Ατμοσφαιρικοί ρύποι ΝΟχ, SO2, O3, CO, υδρογονάνθρακες, αερολύματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ατμοσφαιρικές μετρήσεις, μετεωρολογικά όργανα, όργανα ποιότητας αέρα, όργανα ηλιακής ακτινοβολίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Εξετάσεις3
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των γραπτών εργασιών των εργαστηρίων (30% του τελικού βαθμού) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70% του τελικού βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μελάς, Δ., Μπάης, Α., Μπαλής, Δ., 2015. Ατμοσφαιρική τεχνολογία. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2337
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διδακτικές Σημειώσεις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020