ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ / Diagnostic Imaging 2
ΚωδικόςΙΑ0248
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Πρασόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000246

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600220227
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. Β΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3. Γ΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα 1. Κατανοούν και αναγνωρίζουν τη φυσιολογική ακτινοανατομία στο ΚΝΣ και Μυοσκελετικό Σύστημα σε όλες τις απεικονιστικές μεθόδους 2. Αξιολογούν τα βασικά απεικονιστικά ευρήματα σε επείγουσες καταστάσεις, τραυματικής η μη αιτιολογίας, στο θώρακα, την κοιλιά, και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). 3. Αναγνωρίζουν και αξιολογούν τα βασικά απεικονιστικά ευρήματα στις πλέον συνήθεις παθολογικές καταστάσεις του ΚΝΣ και Μυοσκελετικού Συστήματος. 4. Γνωρίζουν τις ενδείξεις και τις βασικές τεχνικές της παρεμβατικής ακτινολογίας και της επεμβατικής Νευροακτινολογίας 5. Αντιλαμβάνονται το ρόλο της απεικόνισης στις παιδιατρικές παθήσεις και αξιολογούν τα βασικά απεικονιστικά σημεία σε συνήθεις συγγενείς παθήσεις, στο τραύμα στα παιδιά και στα πιο συχνά νεοπλάσματα της παιδικής ηλικίας 6. Κατανοούν τις βασικές αρχές και τις κυρίες εφαρμογές, διαγνωστικές και θεραπευτικές της Πυρηνικής Ιατρικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Απεικονιστικής Διαγνωστικής περιλαμβάνει επιγραμματικά 13 ενότητες θεμάτων που άπτονται της απεικονιστικής διαγνωστικής. Ειδικότερα σε κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων. Στην 1η και 2η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 3η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του μυοσκελετικού συστήματος. Στην 4η ενότητα περιλαμβάνει την φυσιολογική ανατομία του ΚΝΣ με την αξονική και μαγνητική τομογραφία. Στην 5η και 6η ενότητα γίνεται η διερεύνηση των παθήσεων του ΚΝΣ με όλες τις με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Στην 7η ενότητα αναλύονται οι εφαρμογές των απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Στην 8η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του ΚΝΣ. Στην 9η ενότητα περιγράφεται η εφαρμογή των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων στην παιδιατρική ακτινολογία. Στην 10η ενότητα αναλύονται οι απεικονιστικές μέθοδοι στην επείγουσα ακτινολογία. Στην 11η ενότητα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή των απεικονιστικών μεθόδων στην επεμβατική ακτινολογία. Περιγράφεται η μέθοδος της αγγειογραφίας, της φλεβογραφίας και περιγράφονται οι επεμβατικοί μέθοδοι με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκοπό. Στην 12η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών επείγουσας ακτινολογίας και παιδιατρικής ακτινολογίας. Τέλος στην 13η ενότητα γίνεται παρουσίαση των βασικών αρχών της πυρηνικής ιατρικής. Ο διαχωρισμός του μαθήματος σε ενότητες βοηθάει στο να γίνει εύκολη η κατανόηση από τους φοιτητές τόσο της χρήσης των διαφόρων απεικονιστικών μεθόδων όσο και της επιλογής της καταλληλότερης διαγνωστικής μεθόδου.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για την παρουσίαση των μαθημάτων σε Power Point. Χρήση ιστοσελίδας του Τμήματος στην οποία παρουσιάζονται όλα τα μαθήματα των Καθηγητών προς μελέτη από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση522
Πρακτική (Τοποθέτηση)261
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Κλινική Ακτινολογία" (Εκδ.Κωνσταντάρα 2012)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2020