ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / Introduction to Biochemistry
ΚωδικόςΙΑ0264
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τζημαγιώργης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000262

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600220286
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μεταβολικά καύσιμα και διατροφικά συστατικά. Κατάσταση επάρκειας, απορρόφησης και νηστείας. Χημικοί δεσμοί, εντροπία και νόμοι της θερμοδυναμικής. Δομή πρωτεϊνών: πρωτοταγής, δευτεροταγής, τριτοταγής, τεταρτοταγής. Λειτουργία, μέθοδοι μελέτης και απομόνωσης των πρωτεϊνών. Ένζυμα: βασικές αρχές και κινητική, στρατηγικές κατάλυσης, ρύθμιση ενζυμικής δραστικότητας. Δομικά χαρακτηριστικά των νουκλεϊκών οξέων. Αντιγραφή, μεταλλαξιγένεση και επιδιόρθωση του DNA. Μεταγραφή, σύνθεση RNA και η επεξεργασία του. Σύνθεση πρωτεϊνών. Έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης. Η χρήση τεχνικών ανασυνδυασμένου DNA στην Ιατρική.
Λέξεις Κλειδιά
βιομόρια, μέθοδοι μελέτης πρωτεϊνών, ένζυμα, κινητική ενζύμων, μηχανισμοί ενζυμικών αντιδράσεων, αντιγραφή του DNA, μεταγραφή του DNA, μετάφραση πρωτεϊνών, γονιδιακή έκφραση, τεχνικές ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,5
Εργαστηριακή Άσκηση70,3
Φροντιστήριο60,2
Σύνολο522
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με προφορικές εξετάσεις στη διδακτέα ύλη στο τέλος του εξαμήνου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές και διενεργούνται σε μικρές ομάδες των 20 ατόμων, λαμβάνονται παρουσίες και δεν δικαιολογούνται απουσίες. Φοιτητές με μια απουσία μπορούν να λάβουν μέρος στην επόμενη εξεταστική περίοδο, ενώ ο φοιτητής που έχει δύο απουσίες πρέπει να επαναλάβει το σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων. Ο φοιτητής αξιολογείται από το διδάσκοντα με γραπτές εξετάσεις στις ασκήσεις μετά την ολοκλήρωσή τους και με «άριστα» προσαυξάνεται σε ποσοστό 10% ο βαθμός της τελικής του αξιολόγησης του. Η προσαύξηση ισχύει για την εξεταστική του ίδιου εξαμήνου και την επόμενη εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Βασική Ιατρική Βιοχημεία του Marks» των M. Lieberman και A. Marks (σε μετάφραση), Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου και «ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» JM Berg, JL Tymoczko, L Stryer (σε μετάφραση), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακός οδηγός "ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ". Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εκδόσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2020