ΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι / Diagnostic Imaging 1
ΚωδικόςΙΑ0247
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Πρασόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000245

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΕΙΚΟΝ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600220551
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Κατανοούν τις βασικές αρχές παραγωγής εικόνας στην ιατρική απεικόνιση (ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική και αξονική τομογραφία) 2. Αξιολογούν τις απλές ακτινογραφίες θώρακος και κοιλίας. 3. Γνωρίζουν τις βασικές ενδείξεις του υπερηχογραφήματος, της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας στο πεπτικό, ουροποιητικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 4. Κατανοούν και αναγνωρίζουν τη φυσιολογική ακτινοανατομία στο αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, πεπτικό, ουροποιογεννητικό σύστημα και το μαστό. 5. Αναγνωρίζουν τα βασικά παθολογικά ακτινολογικά σημεία στις πλέον συνήθεις παθήσεις που προσβάλλουν το αναπνευστικό, καρδιαγγειακό, πεπτικό, ουροποιογεννητικό σύστημα. 6. Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές της ακτινοθεραπείας και τις κύριες εφαρμογές στην αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Απεικονιστικής Διαγνωστικής περιλαμβάνει επιγραμματικά 12 ενότητες θεμάτων που άπτονται της απεικονιστικής διαγνωστικής. Ειδικότερα σε κάθε ενότητα γίνεται ανάλυση των απεικονιστικών ευρημάτων. Στην 1η ενότητα αναλύονται οι φυσικές αρχές των απεικονιστικών μεθόδων, όπως η παραγωγή ακτίνων Χ από τις ακτινολογικές λυχνίες και οι ιδιότητες των ακτίνων Χ στην χρήση τους για τη δημιουργία ακτινογραφημάτων. Στην ίδια ενότητα αναλύονται διεξοδικά η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις απεικονιστικές μεθόδους και η εφαρμογή λογισμικών στη δημιουργία εικόνων με υπερήχους, την υπολογιστική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Στη 2η, 3η και 4η ενότητα γίνεται παρουσίαση της φυσιολογικής ανατομίας θώρακα και αναλύονται οι παθήσεις των αεροφόρων οδών, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος, νεοπλάσματα πνεύμονα, παθήσεις του διαμέσου ιστού, παθήσεις καρδιαγγειακού συστήματος, μεσοθωρακίου, υπεζοκώτα.. Στην 5η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών θώρακα- μεσοθωρακίου. Η 6η ,7η και 8η ενότητα περιλαμβάνει την απεικονιστική διερεύνηση του πεπτικού σωλήνα, τις παθήσεις του ήπατος και των χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός και της περιτοναικής κοιλότητας και γενικά των οργάνων της άνω κοιλίας και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου. Στην 9η ενότητα γίνεται επίδειξη περιστατικών του πεπτικού συστήματος. Η 10η ενότητα αναλύονται οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος με όλες τις απεικονιστικές μεθόδους. Η 11η ενότητα περιλαμβάνει τη διερεύνηση της μήτρας, την απεικονιστική διερεύνηση της ελάσσονος πυέλου της γυναίκας και τη μαστογραφία καθώς και οι παθήσεις της . Η 12η ενότητα αναλύονται οι βασικές αρχές της ακτινοθεραπείας .
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ για παρουσίαση μαθημάτων σε Power Point. Χρήση ιστοσελίδας του Τμήματος στην οποία παρουσιάζεται όλα τα μαθήματα των Καθηγητών προς μελέτη από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση522
Πρακτική (Τοποθέτηση)261
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"Κλινική Ακτινολογία" (Εκδόσεις Κωνσταντάρας 2012)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2020