ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ / Clinical Immunology
ΚωδικόςΙΑ0289
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Παπακώστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000287

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600220693
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Πνευμονολογική Κλινική
2. Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Δ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Β' ΕΡΓ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
6. Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. Α' ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τους μηχανισμούς της ανοσιακής απόκρισης και διατήρησης της ομοιόστασης καθώς και της ανοσο-παθοφυσιολογίας των ανοσολογικής αρχής νοσημάτων. 2. Να ερμηνεύουν τη χρησιμότητα των κυριότερων ανοσολογικών εργαστηριακών ευρημάτων 3. Να γνωρίζουν τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεμελιωδεις αρχες της Βασικής Ανοσολογίας, περιγραφή των αντιπροσωπευτικότερων ομάδων νοσημάτων ανοσολογικής αρχής και περιγραφή των σημαντικότερων τεχνικών εργαστηριακής αξιολόγησης και διάγνωσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της ιστοσελίδας του elearning επικοινωνία με τους φοιτητές για διευκρινήσεις, επεξηγήσεις, δημιουργία ομάδων εργασίας σε θέματα που διδάσκονται στο μάθημα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο60,2
Σύνολο321,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
μέσα από τις ομάδες εργασίας που δημιουργούνται σε εθελοντική βάση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο: Κλινική Ανοσολογία, Δέσποινα Παπακώστα - Αλέξανδρος Γαρύφαλλος και συνεργάτες, τέταρτη έκδοση 2021
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bιβλίο: Ανοσολογία, Βασικές αρχές και κλινική προσέγγιση, Παναγιώτα Μπούρα και συνεργάτες, 2019
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-03-2022