ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ / SEMINAR IN HISTORY SPECIALIZATION: HISTORY OF SLAVIC PEOPLE
ΚωδικόςΙΣΛ901
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019246

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΛΑΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600220852
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας • αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες με τη γνώση βοηθητικών επιστημών • γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα είδη των πηγών • ασκηθούν στην κριτική των πηγών • μάθουν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη επιστημονικών εργασιών • μάθουν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν γραπτές εργασίες • εξοικειωθούν με την ακαδημαϊκή ηθική των επιστημονικών εργασιών • να διαμορφώνουν σχέδια μαθήματος • να χρησιμοποιούν την ανακλαστική σκέψη τόσο για τη δική τους διδασκαλία αλλά και των άλλων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στην έρευνα και την ερμηνεία των ιστορικών πηγών για τις βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις. Περιλαμβάνει βασικές ασκήσεις κατανόησης/ερμηνείας πηγών, μεθοδολογία σύνθεσης και παρουσίασης εργασίας,βιβλιογραφίας και συστημάτων παραπομπών, πλαγιαρισμού/αντιγραφής και άλλων ηθικών ζητημάτων. Παρουσιάζονται ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφίας. Επισκεπτόμαστε το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και την Αγιορειτική Εστία.
Λέξεις Κλειδιά
Πηγές, αρχεία, βιβλιογραφία, σύνθεση, κριτική, πλαγιαρισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Φροντιστήριο50
Πρακτική (Τοποθέτηση)10
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών35
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται κυρίως στην εκπόνηση γραπτής εργασίας (έως 5.000 λέξεων) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και εκδομένες πρωτογενείς πηγές. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η αξιολόγηση της εργασίας λαμβάνει επίσης υπόψιν την ευχέρεια στην παρουσίαση. Ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας (έως 20%) μπορεί να εξαχθεί από γραπτές ασκήσεις ή από κάθε είδους αναθέσεις σχετικές με πρακτική άσκηση σε εξωτερικούς φορείς.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια. Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 6], Θεσσαλονίκη 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δεληκάρη, Α., «Η εικόνα της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στου σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής κατά τη βυζαντινή πε ρίοδο», στο: Ι. Στεφανίδης – Βλ. Βλασίδης – Ευ. Κωφός (εκδ.), Μακεδονικές Ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα, 2008, σσ. 134-184. Δεληκάρη, Α., Η αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά τον Μεσαίωνα. Ο ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 12], Θεσσαλονίκη 2014. Κίσσας, Σ. Το ιστορικό υπόβαθρο των καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης και Σερβίας. Από το τέλος του ΙΒ΄ αιώνα μέχρι τον θάνατο του κράλη Μιλούτιν (μτφρ. Ε. Ν. Κυριακούδης), Θεσσαλονίκη 2004. Klaić, N., Srednjovekovna Bosna, Zagreb 1989 Κόλια-Δερμιτζάκη, Α., «Η εικόνα των Βουλγάρων και της χώρας τους στις βυζαντινές πηγές του 11ου και 12ου αιώνα», στο: Νικολάου – Τσικνάκης (επιμ.), Βυζάντιο και Βούλγαροι, σσ. 59-89. Maksimović, Lj., Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994 (διάλεξη στη σειρά «Η σημερινή βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο. Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών» (3 Δεκεμβρίου 1992). Maksimović, Lj.. «Το Βυζάντιο και οι Σέρβοι τον 11ο αιώνα: Ζήτημα εσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής της αυτοκρατορίας», στο: Η αυτοκρατορία σε κρίση(;), σσ. 75-85. Nystazopoulou-Pelekidou, M., «Les Slaves dans l’Empire byzantine», στο: The 17th International Byzantine Congress, Major Papers, New York 1986, σσ. 345-367. Podskalsky, G., Christentum und Theologische Literatur in der Kiever Rus (988-1237), München 1982. Podskalsky, G.. Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien 865-1459, München 2000. Ταχιάος, Α.-Αι., Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αρχαιότερες βιογραφίες των Θεσσαλονικέων εκπολιτιστών των Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-04-2020