ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / PEDAGOGY: PRACTICE AT SCHOOL
ΚωδικόςΥΜΠ2
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑριστοτέλης Ζμας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017629

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 170
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600220866

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοSchool of Education (Tower Building)
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (174)
ΗμερολόγιοThursdsay 09:00 to 12:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1) Να προσδιορίζουν κεντρικές έννοιες και όρους της θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας και να αναγνωρίζουν τις ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις των όρων αυτών. 2) Να εφαρμόζουν μεθόδους διερεύνησης της διαδικασίας της διδασκαλίας και των δομικών της παραγόντων. 3) Να διακρίνουν τις διαφορετικές και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, τις μεθόδους καθώς και τις μορφές σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1) Εισαγωγή 2) Οι έννοιες της «διδακτικής» και της «διδασκαλίας» 3) Σκοπός διδασκαλίας και παιδαγωγική σχέση 4) Οργάνωση τάξης και μέσα διδασκαλίας 5) Γενικές διδακτικές αρχές 6) Μορφές διδασκαλίας: διδακτικές μορφές της προσφοράς και της επεξεργασίας 7) Μορφές διδασκαλίας: διδακτικές μορφές του προβληματισμού 8) Η διδακτέα ύλη 9) Σχεδιασμός διδασκαλίας 10) Διεξαγωγή διδασκαλίας 11) Αξιολόγηση διδασκαλίας 12) Διδακτική ετοιμότητα εκπαιδευτικού 13) Ανακεφαλαίωση μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Σχολική Πρακτική, Διδασκαλία, Μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)993,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1) Συμμετοχή στο μάθημα και εκπόνηση δραστηριοτήτων: Η κριτική μελέτη της προκαθορισμένης βιβλιογραφίας αποτελεί τη βάση επίτευξης των επιμέρους στόχων του μαθήματος. Αναμένεται, λοιπόν, η συστηματική προετοιμασία και ο τεκμηριωμένος σχολιασμός εκ μέρους των φοιτητών/τριών πάνω σε ζητήματα που τίθενται για συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και της φροντιστηριακής προετοιμασίας / διδασκαλίας που αποτελεί βασικό τμήμα της πρακτικής άσκησης. Μέρος των υπό συζήτηση θεμάτων βασίζεται στις δραστηριότητες που θα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριών. Τα θέματα των δραστηριοτήτων ανακοινώνονται στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών διαλέξεων και ψηφιακά στην ιστοσελίδα του μαθήματος [Συνδυαστική προσμέτρηση μέχρι ± 2 στον τελικό βαθμό]. 2) Τελική εξέταση: Προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική εξέταση προσφέρει την ευχέρεια για μια ολιστική θεώρηση του περιεχομένου του μαθήματος. Αναμένεται ότι οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται με κριτικό τρόπο ζητήματα που έχουν μελετήσει στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συγκεκριμένη εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία. Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται είτε να επιλύσουν ένα πρόβλημα, είτε να επεξεργαστούν ανοικτές ερωτήσεις που οδηγούν σε απαντήσεις δοκιμιακού χαρακτήρα. Η εκ μέρους των φοιτητών/τριών επεξεργασία των δύο αυτών τύπων θεμάτων καλείται να διακρίνεται από λογική συνοχή, επιστημονική συνέπεια και ακρίβεια ως προς τον θεωρητικό σχολιασμό. Τα θέματα της τελικής γραπτής συγκροτούνται με βάση τα ζητήματα που οι φοιτητές/τριες επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο τόσο των διαλέξεων όσο και της πρακτικής τους άσκησης στο δημοτικό σχολείο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καψάλης, Α. Γ. & Νημά, Ε. Α. (2015). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bloom, B. S. & Krathowohl, D. R. (2000). Ταξινομία διδαχτικών στόχων. Τόμος Α΄: Γνωστικός τομέας (μετάφρ. Α. Λαμπράκη-Παγανού). Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ. (2013). Αναλυτικά προγράμματα & διδασκαλία. Αθήνα: Πεδίο. Joyce, B., Weil, M. & Calhoun, E. (2009). Διδακτική μεθοδολογία - Διδακτικά μοντέλα (επιμ. Κ. Κασιμάτη). Αθήνα: Έλλην. Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2013). Μάθηση και διδασκαλία. Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Kalantzis, Μ. & Cope, Β. (2013). Νέα μάθηση. Βασικές αρχές για την επιστήμη της εκπαίδευσης (μετάφρ. Γ. Χρηστίδης). Αθήνα: Κριτική. Κοσσυβάκη, Φ. (2006). Εναλλακτική διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού υποκειμένου. Αθήνα: Gutenberg. Κούσουλας, Φ. (2004). Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας. Αθήνα: Ατραπός. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου, Μ. & Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2015). Διαφοροποίηση της διδασκαλίας της μάθησης. Κοινωνιολογική, παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Πεδίο. Ματσαγγούρας, Η. (2006). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Τόμος Α΄: Θεωρία της διδασκαλίας - Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (2005). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Τόμος Β΄: Στρατηγικές διδασκαλίας - Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Πηγιάκη, Π. (2010). Προετοιμασία, σχεδιασμός και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Διδακτική μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Serra Goethals, Μ., Howard, R. A. & Sanders, M. M. (2013). Ο αρχάριος εκπαιδευτικός ενώπιον της διδασκαλίας: Μια δοκιμή προσέγγισης στην αναστοχαστική πράξη (μετάφρ. Α. Αργυροπούλου & Ρ. Ευριπίδου). Θεσσαλονίκη: Da Vinci. Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Κριτική. Χατζηδήμου, Δ. (2004). Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος. Συμβολή στον προγραμματισμό της διδασκαλίας. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-07-2022