ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ / RADIATION IN THE ATMOSPHERE
ΚωδικόςΜΦΠ604
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑλκιβιάδης Μπάης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016937

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600220970
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι: Θα είναι σε θέση αντιμετωπίσουν θεωρητικά τη διάδοση της ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα. Θα δύνανται να συνδέσουν τη θεωρία διάδοσης της ακτινοβολίας με εφαρμογές στη φυσική του περιβάλλοντος . Θα γνωρίζουν τους βασικούς τρόπους μέτρησης και υπολογισμού ακτινομετρικών μεγεθών. Θα μπορούν να συνδέσουν φυσικά φαινόμενα με τους νόμους διάδοσης της ακτινοβολίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Η Ηλιακή και η Γήινη ακτινοβολία, δομή και ιδιότητες του φάσματος ακτινοβολίας. Ακτινομετρικά μεγέθη. Νόμος του Lambert. Εκπομπή ακτινοβολίας – Νόμος του Kirchhoff. Διάδοση της Ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα - θεωρητική αντιμετώπιση μέσω των νόμων διάδοσης ακτινοβολίας. Απορρόφηση: Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην απορρόφησή της. Επισκόπηση των μοριακών φασμάτων ατμοσφαιρικών αερίων. Διεύρυνση γραμμών απορρόφησης - εκπομπής. Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Θέρμανση και ψύξη στην ατμόσφαιρα. Σκέδαση. Αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με τα ατμοσφαιρικά συστατικά με έμφαση στην σκέδασή της. Θεωρητική αντιμετώπιση της σκέδασης: Πόλωση, Σκέδαση Rayleigh και Mie. Διάδοση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνοντας διαδικασίες σκέδασης . Επιδράσεις της σκέδασης στην ατμόσφαιρα– φαινόμενο Umkehr – Ανάκλαση της ακτινοβολίας σε διάφορες επιφάνειες. Ατμοσφαιρικές επιδράσεις από την αλληλεπίδραση απορρόφησης και σκέδασης. Εφαρμογές: Μέθοδος προβολής Langley - προσδιορισμός του οπτικού βάθους των αιωρούμενων σωματιδίων και της στήλης ατμοσφαιρικών αερίων – εκτίμηση του ηλιακού φάσματος από μετρήσεις στο έδαφος. Φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης. Διάδοση της γήινης ακτινοβολίας μέσα από την ατμόσφαιρα. Εκπομπή υπέρυθρης ακτινοβολίας από την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα. Δορυφορική τηλεπισκόπηση στο υπέρυθρο – Βαρύνουσες συναρτήσεις. Εφαρμογές. Μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας από το έδαφος. Επισκόπηση των οργάνων μέτρησης –Βαθμονόμηση. Ποιοτικός έλεγχος μετρήσεων ακτινοβολίας. Προτυποποίηση φασματικών μετρήσεων. Εισαγωγή στα μοντέλα διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Πρακτική εξάσκηση με μοντέλα σε απλά προβλήματα διάδοσης ακτινοβολίας.
Λέξεις Κλειδιά
Ηλιακή ακτινοβολία, σκέδαση, απορρόφηση, διάδοση ακτινοβολίας, γήινη και ατμοσφαιρική ακττινοβολία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Εξετάσεις30,1
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (80%) Βαθμολογία ατομικών εργασιών/ασκήσεων (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη K. N. Liu, “An Introduction to Atmospheric Radiation”, Academic Press, 2002 J. M. Wallace & P. V. Hobbs, “Atmospheric Science: An Introductory Survey”, Elsevier, 2006
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2019