ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / PHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS
ΚωδικόςΦΥΥ101
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Κατσικίνη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016862

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600221022
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τo μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές σε μεταπτυχιακού επιπέδου έννοιες και τεχνικές που δίνουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο σε εξειδικευμένα θέματα. Επίσης τα μαθήματα αυτά εξομοιώνουν το υπόβαθρο γνώσεων αποφοίτων από διαφορετικά Τμήματα και ΑΕΙ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μηχανικές ιδιότητες και αντοχή υλικών: Οι έννοιες της τάσης και της παραμόρφωσης. Συντελεστής εγκάρσιας διαστολής, μέτρο διόγκωσης, έργο παραμόρφωσης, παραμόρφωση λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας. Ο τανυστής των τάσεων, υπολογισμός και γραφικός προσδιορισμός της ορθής και διατμητικής τάσης, εντατική κατάσταση σε 2 διαστάσεις, οι κύριες τάσεις σε 3 διαστάσεις, ανομοιογενής ένταση, διαφορικές εξισώσεις ισορροπίας. Παραμορφωσιακή κατάσταση σε ένα σημείο και σε επίπεδο. Συνθήκες συμβιβαστού των παραμορφώσεων. Σχέση τάσης - ελαστικής παραμόρφωσης. Ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης. Ανισοτροπική ελαστική συμπεριφορά. Ο γενικευμένος νόμος του Ηοοke. Γενικευμένη επίπεδη παραμορφωσιακή και επίπεδη εντατική κατάσταση. Πλαστική συμπεριφορά των υλικών. Κριτήρια διαρροής. Καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Στρέψη, θραύση, ερπυσμός, σκληρότητα. Μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων. Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μέταλλα, κράματα και υπεραγώγιμα υλικά (κλασσική θεωρία του ηλεκτρονίου και σχετικές κβαντομηχανικές έννοιες, πρακτικές εφαρμογές). Ηλεκτρική αγωγιμότητα καθαρών ημιαγωγών, ημιαγωγών με προσμίξεις τύπου n και p και πολυκρυσταλλικών ημιαγωγών. Επίδραση των ανεπιθύμητων προσμίξεων, της θερμοκρασίας και των διαχωριστικών επιφανειών κρυσταλλιτών στην αγωγιμότητα. Αγωγιμότητα βασικών ημιαγωγικών διατάξεων. Μηχανισμοί αγωγιμότητας και γήρανσης λεπτών μονωτικών υμενίων που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μαγνητικές Ιδιότητες: Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των υλικών και σύνδεσή τους με την τεχνολογία και τις εφαρμογές τους. Περιγραφή βασικών μαγνητικών μεγεθών και μονάδων καθώς και των εννοιών του διαμαγνητισμού, της υπεραγωγιμότητας, του παραμαγνητισμού, του σιδηρο(ι)μαγνητισμού και του υπερπαραμαγνητισμού. Εισαγωγή σε θέματα μικρομαγνητισμού και στο πρότυπο μαγνήτισης των ενεργειακών ζωνών. Περιγραφή συστημάτων υλικών ανάλογα με τις μαγνητικές τους επιδόσεις (σκληρά μαγνητικά υλικά, υλικά μονίμων μαγνητών, άμορφα, νανοκρυσταλλικά, μαλακά μαγνητικά υλικά και υλικά γιγαντιαίας μαγνητοαντίσταση, γιγαντιαίας μαγνητοσυστολής, μαγνητικής και μαγνητο-οπτικής εγγραφής). Οπτικές ιδιότητες και φασματοσκοπία: Γενική περιγραφή των οπτικών ιδιοτήτων των υλικών (ημιαγωγών, μετάλλων, γυαλιών) και οπτικοί συντελεστές. Αλληλεπίδραση φωτός με την ύλη (ηλεκτρομαγνητική θεωρία Maxwell και ημικλασσική προσέγγιση). Απορρόφηση φωτός από την ύλη (θεμελιώδης απορρόφηση, εξιτόνια, ελεύθεροι φορείς σε μέταλλα και ημιαγωγούς, δονητική απορρόφηση από φωνόνια του πλέγματος, απορρόφηση από ατέλειες δομής). Ανακλαστικότητα μετάλλων και ημιαγωγών. Εκπομπή φωτός από την ύλη με φωτο- και ηλεκτροδιέγερση (φωτοφωταύγεια, ηλεκτροφωταύγεια). Κέντρα φθορισμού.
Λέξεις Κλειδιά
οπτικές ιδιότητες, απορρόφηση, φωταύγεια, ανακλαστικότητα, οπτικά υλικά, ημιαγωγοί, γυαλιά, μέταλλα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Μηχανικές ιδιότητες υλικών (διαφάνειες), Γ. Δημητρακόπουλος. - Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά (33074645), Μετάφραση, Μ. Αγγελακέρης, Κ. Γ. Ευθυμιάδης, Ο. Καλογήρου, COPY CITY ΕΠΕ - «Οπτικός χαρακτηρισμός υλικών», Σημειώσεις, Σ. Βες - Διαφάνειες μαθήματος, Μ. Κατσικίνη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Optical properties of solids, Mark Fox, Oxford University Press (2001). 2. Optical characterization of semiconductors: infrared, Raman, and photoluminescence spectroscopy, Sidney Perkowitz, Academic Press (1993). 3. Mechanical Metallurgy, G. Dieter, McGraw-Hill (1989).
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2019