ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ / Immediate dentures and Overdentures
Κωδικός100707S
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021856

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής (2010-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 42
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600221036
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 100305C ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής γνωρίζει τις διαφοροποιήσεις στις κλινικές διαδικα;σίες που απαιτούνται για την κατασκευή ειδικών κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων όπως οι άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες και οι επένθετες οδοντικά στηριζόμενες ολικές οδοντοστοιχίες. Επίσης θα έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα για την κατασκευή των αμέσων και επενθέτων οδοντοστοιχιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζονται σε ενόδοντες ή μερικά νωδούς ασθενείς, στους οποίους, τα υπάρχοντα δόντια δεν μπορούν να διατηρηθούν πλέον στο στόμα, και αυτοί δεν θέλουν να μείνουν χωρίς δόντια μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής της ολικής τους οδοντοστοιχίας. Στους ασθενείς αυτούς, τα πρόσθια δόντια ή και κάποια οπίσθια ζεύγη δοντιών - συνήθως προγόμφιοι που κρατούν την κατακόρυφη διάσταση διατηρούνται, κατασκευάζεται η άμεση ολική οδοντοστοιχία και στην συνεδρία της τοποθέτησης γίνονται οι εξαγωγές των δοντιών που απέμειναν και τοποθετείται η άμεση ολική οδοντοστοιχία. Οι ολικές επένθετες οδοντοστοιχίες τοποθετούνται σε ασθενείς στους οποίους κάποια δόντια, ενώ έχουν πτωχή πρόγνωση για την χρήση τους σαν στηρίγματα Μ.Ο. (κυρίως πρόσθια δόντια ή προγόμφιοι) μπορούν να διατηρηθούν προσφέροντας στήριξη ή και συγκράτηση σε ολικές οδοντοστοιχίες. Επί προσθέτως, συμβάλλουν στην διατήρηση του οστού της υπολειμματικής ακρολοφίας και του ιδιοδεκτικού μηχανισμού του περιοδοντίου. Τα δόντια στηρίγματα μετά από ενδοδοντική θεραπεία αποκόπτονται στο ύψος των ελευθέρων ούλων και είτε εμφράσσονται είτε καλύπτονται με χυτή καλύπτρα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Σύνολο522
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Πολλαπλής Επιλογής στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Στέας Α, Καφαντάρης Ν, Στέας Α: Υπερεπείγουσες Οδοντοστοιχίες, Μέρος 9ο, από το βιβλίο Στέας Α, Καφαντάρης Ν, Στέας Α: "Κλινική προπαίδεια ολικών οδοντοστοιχιών." 2. Π. Οικονόμου: "Άμεσες Οδοντοστοιχίες",
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
3. Σημειώσεις Διακογιάννη-Μορδοχάι Ε: "Επένθετες οδοντοστοιχίες"
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2022