Δίκαιο και τέχνη

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔίκαιο και τέχνη / Law and Art
ΚωδικόςΥΘΔΤ2
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Τάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017289

Πρόγραμμα Σπουδών: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα"

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Καλλιτεχνικές Δράσεις και ΠρακτικέςΥποχρεωτικό2110
Ιστορική, Πολιτική και Ερμηνευτική Διερεύνηση της ΤέχνηςΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔίκαιο και τέχνη
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600221175
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Γνωριμία με το δίκαιο και την νομική επιστήμη - Όρια και περιορισμοί στην ελευθερία της τέχνης - Θεμελιώδες έννοιες του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας - Ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό - Η οργάνωση του συγχρόνου δημόσιου μουσείου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα «Δίκαιο και Τέχνη» (ΥΘΔΤ2) αποβλέπει σε μια εισαγωγική διερεύνηση της σύνθετης διάδρασης μεταξύ νομικού και καλλιτεχνικού φαινομένου. Η διερεύνηση αυτή εστιάζει πρωτίστως στη σχέση των δύο αυτών φαινομένων από τη σκοπιά του δικαίου. Εκλαμβάνει δηλαδή την τέχνη ως αντικείμενο του δικαίου, ως αντικείμενο νομικού ενδιαφέροντος και ρύθμισης, και όχι το δίκαιο ως αντικείμενο της τέχνης, πώς δηλαδή ο νόμος εμφανίζεται ως αναφορά, περιεχόμενο ή υλικό του καλλιτεχνικού έργου. Στόχος του είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος τα εννοιολογικά εργαλεία και να τους εξοικειώσει με του τρέχοντες βασικούς προβληματισμούς που θα τους επιτρέψουν να αναστοχαστούν τόσο τη θέση της τέχνης στην θεσμική οργάνωση της κοινωνικής ζωής όσο και την συνθήκη των συγχρόνων καλλιτεχνών και γενικότερα όσων αποτελούν μέλη του κόσμου της Τέχνης. Γι’ αυτό και το μάθημα αυτό αφορά μια ουσιώδη πτυχή του γενικότερου αντικειμένου του προγράμματος «Τέχνη & Δημόσια Σφαίρα». Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή δια ζώσης διαλέξεων του διδάσκοντος με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση υβριδικής παρακολούθησης. Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα των διαλέξεων είναι: 1. Γνωριμία με το δίκαιο και την νομική επιστήμη. Η συγκεκριμένη διάλεξη αποβλέπει στο να θέσει με εύληπτο τρόπο υπ’ όψιν των φοιτητών το βασικότατο εννοιολογικό πλέγμα της νομικής επιστήμης, με έμφαση στις έννοιες που θα χρησιμοποιούνται συστηματικά στις λοιπές διαλέξεις. 2. Η συνταγματική ελευθερία της τέχνης. Αντικείμενο της διάλεξης αυτής είναι οι διάφορες παραδοσιακές και τρέχουσες νομικές, πολιτικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και, ειδικότερα, την ελευθερία της τέχνης. 3. Όρια και περιορισμοί στην ελευθερία της τέχνης. Η εν λόγω διάλεξη προεκτείνει και εξειδικεύει την προβληματική της προηγούμενης με επίκεντρο την ιδέα της λογοκρισίας στο πεδίο τόσο της ηθικής όσο και του συνταγματικού δικαίου, προσφέροντας μια σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. 4. Δικαίωμα του καλλιτέχνη ή καθεστώς ελευθερίας μιας κοινωνικής πρακτικής; Η διάλεξη αυτή επιχειρεί να διαγράψει μια νομικοπολιτική αντίληψη για την ελευθερία της τέχνης που προτάσσει το ανεπιφύλακτο της συνταγματικής της προστασίας χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων και εννόμων αγαθών των άλλων. 5. Θεμελιώδες έννοιες του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας 6. Συμφέρον του δημιουργού κατά συμφέροντος της ολότητας Οι εν λόγω δύο διαλέξεις είναι αφιερωμένες στο έργο τέχνης ως αντικείμενο και φορέα ιδιωτικών δικαιωμάτων οικονομικών και ηθικών. Η αναφορά στον ιδιωτικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων αυτών διενεργείται δε στο πλαίσιο μιας αντίληψης κοινωνικής υπευθυνότητας του κόσμου της Τέχνης που συνεπάγεται περιορισμούς των περιουσιακών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χάριν του κοινωνικού συνόλου με έμφαση στο χώρο της τέχνης. 7. Το κοινωνικό δικαίωμα στην τέχνη ή ο πολιτισμός ως δημόσιο αγαθό. 8. Προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς και διακίνηση έργων τέχνης 9. Ασυλία από κατάσχεση: ιστορικό και πρακτικές από τη διεθνή κυκλοφορία των έργων τέχνης 10. Η οργάνωση του συγχρόνου δημόσιου μουσείου: θεσμικά πρότυπα και πολιτικές Οι τελευταίες τέσσερεις διαλέξεις αποβλέπουν να εισάγουν τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στο πεδίο του δημοσίου δικαίου της τέχνης και ταυτοχρόνως να τους εξοικειώσουν με την ιδέα της πολιτικής πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτήτριες και φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν σε προαιρετικές εργασίες (λ.χ. αναζήτηση περιστατικών λογοκρισίας) το προϊόν των οποίων παρουσιάζουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Η εξέταση του μαθήματος διενεργείται στο τέλος του εξαμήνου με την εκπόνηση εργασίας 5.000 λέξεων με βάση θεματικές που αντλούνται από κατάλογο νομικών υποθέσεων σχετικών με την τέχνη. Οι καλύτερες εργασίες παρουσιάζονται και συζητώνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομαδιαίων συναντήσεων. Στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του προγράμματος διατίθεται πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό που αντιστοιχείται στις επιμέρους διαλέξεις και είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-learning.
Λέξεις Κλειδιά
δίκαιο, τέχνη, συνταγματική ελευθερία, δικαίωμα, πνευματική ιδιοκτησία, πολιτισμός, δημόσιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1404,7
Εκπόνηση μελέτης (project)280,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-07-2023