ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι / DIDACTICS OF GYMNASTICS Ι
Κωδικός220
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘεοφάνης Σιάτρας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000001

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 304
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικά Εφαρμογής324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600221604
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κατανοούν την τεχνική των ασκήσεων της ενόργανης γυμναστικής και θα δύνανται να εφαρμόζουν τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθησή τους, στα όργανα των ανδρών και των γυναικών. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ές να εφαρμόζουν τους τρόπους βοήθειας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των ασκήσεων και θα μπορούν να εκτελούν πρακτικά ορισμένες από αυτές (προασκήσεις & ασκήσεις).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ (α) ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (β) 1. α) Οργάνωση και απαιτήσεις του μαθήματος της «Διδακτικής της Ενόργανης Γυμναστικής Ι». Ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της ενόργανης γυμναστικής. β) Παιγνιώδεις ασκήσεις για γνωριμία, προετοιμασία και εξοικείωση με τα όργανα και το ασκησιολόγιο της ενόργανης γυμναστικής. 2. α) Ορολογία, περιγραφή και ταξινόμηση των κινήσεων της ενόργανης γυμναστικής. Κύρια και βοηθητικά όργανα (χρήση, συνδυασμοί, ασκησιολόγιο, ασφάλεια, διαστάσεις οργάνων). β) Μορφές εξάσκησης στα όργανα της γυμναστικής (κυκλικά, σταθμοί, παιχνίδια). Εκμάθηση των μετακινήσεων (βηματισμών, στροφών, αλμάτων) και απόκτηση των βασικών θέσεων-στάσεων του σώματος (θέσεις, στάσεις, ισορροπίες, κατακλίσεις, στηρίξεις, εξαρτήσεις, λαβές). 3. α) Διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας-προπόνησης στην ενόργανη γυμναστική. β) Κυλίσματα, κυβιστήσεις, ανακυβιστήσεις και περιστροφές. Εξάσκηση για την ανάπτυξη του προσανατολισμού σε περιστροφές γύρω από τους άξονες του σώματος (κυλίσματα εμπρός, πίσω, πλάγια, σε διάφορες επιφάνειες (κατηφορικές, οριζόντιες, ανηφορικές, μαλακές, σκληρές, στενές) και περιστροφές εμπρός-πίσω κάτω από εύκολες συνθήκες σε χαμηλές μπάρες διαφορετικών οργάνων. 4. α) Η ενόργανη γυμναστική ως άθλημα, δραστηριότητα και αντικείμενο της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση. Η αξιολόγηση της απόδοσης των ασκουμένων στην ενόργανη γυμναστική, στο σχολείο και τον μαζικό αθλητισμό. β) Αιωρήσεις σε διάφορα όργανα. Εξάσκηση για την ανάπτυξη του ρυθμού και του σταθερού κρατήματος της λαβής σε αιωρήσεις, από την εξάρτηση και τη στήριξη σε διάφορα όργανα. 5. α) Θετικό κλίμα μάθησης, υπευθυνότητα και πειθαρχία στην ενόργανη γυμναστική. Μέθοδοι διδασκαλίας για την εκμάθηση των δεξιοτήτων της ενόργανης γυμναστικής. β) Κυκλική εξάσκηση με ειδικές ασκήσεις, για την εκμάθηση και τη βελτίωση της τριγωνικής και της κατακόρυφης στήριξης. 6. α) Βελτίωση φυσικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων, με βάση τα στάδια ανάπτυξης των ασκουμένων στην ενόργανη γυμναστική. β) Εξάσκηση βασικών γυμναστικών αλμάτων με ποικίλες παραλλαγές (φορά, αναπήδηση, στήριξη, πτήση, προσγείωση) και σε διαφορετικές επιφάνειες (στρώματα, έδαφος, πλινθίο, πάγκος, δοκός). 7. α) Κανόνες ασφαλείας κατά την ενασχόληση με την ενόργανη γυμναστική. β) Μεθοδική διδασκαλία και εξάσκηση της διαπέρασης με συσπείρωση, πάνω από χαμηλά εμπόδια ή όργανα (στρώμα, πλινθίο, ίππος κ.α.). 8. α) Η παιγνιώδης μορφή των ασκήσεων για την εξοικείωση των παιδιών με το ασκησιολόγιο και τα όργανα της γυμναστικής. β) Μεθοδική διδασκαλία του τροχού και της τροχοστροφής στο έδαφος. 9. α) Η διαδικασία εκμάθησης των βασικών θέσεων-στάσεων (θέσεις, στάσεις, ισορροπίες, στηρίξεις, εξαρτήσεις, λαβές) και των μετακινήσεων του σώματος στην ενόργανη γυμναστική (βηματισμών, στροφών, αλμάτων). β) Μεθοδική διδασκαλία και εξάσκηση της διαπέρασης με διάσταση πάνω από χαμηλά εμπόδια ή όργανα (στρώμα, πλινθίο, ίππος κ.α.). 10. α) Βασικές αρχές της τεχνικής των κινήσεων της ενόργανης γυμναστικής. Ανάλυση τεχνικής των στάσεων και ισορροπιών, των απλών αλμάτων και στροφών, των αιωρήσεων, των κυβιστήσεων και των ανακυβιστήσεων. β) Εκμάθηση των βασικών «Περασμάτων σκελών» από τη στήριξη (μονό-διπλό), σε ποικίλες παραλλαγές, ως είσοδοι ή έξοδοι, στη δοκό ισορροπίας, τους ασύμμετρους ζυγούς, τον ίππο με λαβές, το δίζυγο και το μονόζυγο. 11. α) Ανάλυση τεχνικής των ασκήσεων: Τριγωνική στήριξη, κατακόρυφη στήριξη, τροχός, τροχοστροφή, διαπεράσεις στον ίππο, αναβάσεις στα όργανα. β) Εκμάθηση της κίνησης των αναβάσεων, κάτω από εύκολες συνθήκες και από διάφορες θέσεις. Γιγαντιαία ανάβαση εμπρός και πίσω στο δίζυγο. 12. α) Ανάλυση τεχνικής των ασκήσεων: Περάσματα σκελών, ημιπεριστροφή, περιστροφή πίσω, απλές είσοδοι και έξοδοι, έξοδος σημαία. β) Εξάσκηση σε βασικές συνδέσεις και συνδυασμούς των ασκήσεων στα διάφορα όργανα. 13. α) Συνδυασμοί ασκήσεων και σύνθεση προγραμμάτων στα όργανα της γυμναστικής. β) Ομαδική εξάσκηση για σύνθεση και εκτέλεση των προγραμμάτων στα διάφορα όργανα.
Λέξεις Κλειδιά
Ενόργανη γυμναστική, Αγωνιστική ενόργανη γυμναστική, Μηχανική των ασκήσεων, Ασκήσεις εδάφους, Δοκός ισορροπίας, Ίππος με λαβές, Κρίκοι, Άλμα ίππου, Δίζυγο, Μονόζυγο, Ασύμμετροι ζυγοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Φροντιστήριο150,6
Πρακτική (Τοποθέτηση)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι τελικές εξετάσεις του εξαμήνου περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των φοιτητών και των φοιτητριών σε δύο μέρη: α) Πράξη (50%) και β) Θεωρία (50%). Ο τελικός βαθμός είναι ενιαίος. α) Το πρακτικό μέρος της εξέτασης πραγματοποιείται με την εκτέλεση προγραμμάτων σε τρία όργανα της ενόργανης γυμναστικής (Ασκήσεις εδάφους, Άλμα ίππου και ένα όργανο ελεύθερης επιλογής των φοιτητών), που περιλαμβάνουν τις ασκήσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα των φοιτητών/τριών στη μεθοδική και διδακτική των ασκήσεων και συνεκτιμώνται οι τρόποι βοήθειας και ασφάλειας που εφαρμόζουν. β) Η αξιολόγηση του επιπέδου των θεωρητικών γνώσεων πραγματοποιείται γραπτά ή προφορικά, με ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην ύλη του εξαμήνου. Επίσης, μπορεί να εκπονηθεί ατομική ή ομαδική εργασία (προαιρετική), με ελεύθερη επιλογή ενός θέματος από την ενόργανη γυμναστική, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1)Πρώιος Μιλ. (2021). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής. Εκδόσεις Όλυμπος (Βελτιωμένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2)Μυλώσης Δ. (2022). Ενόργανη γυμναστική στην προσχολική και τη σχολική ηλικία. Σύγχρονη παιδοκεντρική προσέγγιση. Εκδόσεις: Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 3)Καϊμακάμης Β. (2003). Ενόργανη γυμναστική Η. Βασίλειος Καϊμακάμης, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Σιάτρας Θ. (2016). Ενόργανη γυμναστική (Μηχανική, Τεχνική, Προασκήσεις, Βοήθεια, Λάθη, Επιστημονικές έρευνες). Εκδόσεις University Studio Press (Αναθεωρημένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 2)Πρώιος Μιλ. (2021). Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής. Εκδόσεις Όλυμπος (Βελτιωμένη έκδοση), Θεσσαλονίκη. 3) Μυλώσης Δ. (2022). Ενόργανη γυμναστική στην προσχολική και τη σχολική ηλικία. Σύγχρονη παιδοκεντρική προσέγγιση. Εκδόσεις: Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 4)Καϊμακάμης Β. (2003). Ενόργανη γυμναστική Η. Βασίλειος Καϊμακάμης, Θεσσαλονίκη. 5)Μυλώσης Δ., Σιάτρας Θ., Χριστούλας Κ., Πατίκας Κ. (2018). Ισομετρική ροπή και αναλογία καμπτήρων/εκτεινόντων μυών των ώμων αθλητών ενόργανης γυμναστικής και φοιτητών φυσικής αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, 16(1): 8-22. 6)Σιάτρας Θ., Δούκα Ι., Μαμελετζή Δ., Παπανικολάου Α. (2007). Η εξέλιξη της κινητικότητας των αρθρώσεων σε κορίτσια ενόργανης γυμναστικής. Αθλητική Απόδοση & Υγεία, VI(1): 51-60. 7)Σιάτρας Θ. (2009). Κακώσεις στις επιφύσεις των οστών των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής και επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους. Ελληνική Ιατρική, 75(3): 204-214. 8)Σιάτρας Θ. (2010). Επίδραση της ενόργανης γυμναστικής στην οστική πυκνότητα των νεαρών αθλητών. Ελληνική Ιατρική, 76(1): 19-27. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 1)Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (1998). Mechanical energetic processes during the giant swing before the Tkatchev exercise. Journal of Biomechanics, 34: 505-512. 2)Arampatzis Α., Brüggemann G.-P. (2001). A mathematical high bar-human body model for analysing and interpreting mechanical-energetic processes on the high bar. Journal of Biomechanics, 31: 1083-1092. 3)Arampatzis Α., Morey-Klapsing G., Brüggemann G.-P. (2003). The effect of falling height on muscle activity and foot motion during landings. Journal of Electromyography and Kinesiology, 13: 533–544. 4)Bradshaw E.J., Hume P.A. (2012). Biomechanical approaches to identify and quantify injury mechanisms and risk factors in women’s artistic gymnastics. Sports Biomechanics, 11: 324–341. 5)Caine D., Nassar L. (2005). Gymnastics injuries. Medicine and Sport Science, 2005; 48: 18-58. 6)Caine D.J., Russell K., Lim L. (2013). Handbook of sports medicine and science Gymnastics. Wiley-Blackwell. Oxford. 7)Daly R.M., Rich A.R., Klein R., Bass S.L. (2000). Short stature in competitive prepubertal and early pubertal male gymnasts: The result of selection bias or intense training. Journal of Pediatrics, 137: 510-516. 8)DiFiori J.P., Caine D.J., Malina R.M. (2006). Wrist pain, distal radial physeal injury, and ulnar variance in the young gymnast. American Journal of Sports Medicine, 34(5): 840-848. 9)Fujihara T., Gervais P. (2012). Circles with a suspended aid: Reducing pommel reaction forces. Sports Biomechanics, 11(1): 34–47. 10)Gervais P., Dunn J. (2003). The double back salto dismount from the parallel bars. Sports Biomechanics, 2(1): 85-101. 11)Hiley M.J., Apostolidis A., Yeadon M.R. (2011). Loads on a gymnastics safety support system during maximal use. Journal of Sports Engineering and Technology, 225 (1): 1–7. 12)Jemni M. (2011). The science of gymnastics. Routledge, New York. 13)Keller M.S. (2009). Gymnastics injuries and imaging in children. Pediatric Radiology, 39: 1299–1306. 14)Kerr Z.Y., Hayden R., Barr M., Klossner D.A., Dompier T.P. (2015). Epidemiology of national collegiate athletic association women's gymnastics injuries, 2009-2010 through 2013-2014. Journal of Athletic Training, 50(8): 870-878 15)Koyama K., Nakazato K., Min S.K., Gushiken K., Hatakeda Y., Seo K.., Hiranuma K. (2013). Radiological abnormalities and low back pain in gymnasts. International Journal of Sports Medicine, 34(3):218-222. 16)Milosis D., Siatras Th. (2012). Sex differences in young gymnasts’ postural steadiness. Perceptual and Motor Skills, 114(1): 319-328. 17)Milosis D., Siatras Th., Christoulas K., Patikas D. (2020). Construct validity of gymnastics-specific assessment on the neuromuscular function of shoulder flexor and extensor muscles. Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/14763141.2020.1772861. 18)Milosis D., Siatras Th., Proios M., Proios M.C., Christoulas K., Papaioannou A. (2018). Accuracy of university students’ skill-specific, self-efficacy and self-efficacy-performance in gymnastics relationship. International Journal of Sport Psychology, 49(5): 429-447. 19)Milosis D., Papaioannou A., Siatras Th., Proios M., Proios M.C. (2015). Gender differences on attitudes and participation in an extracurricular gymnastics course among Greek university students. Journal of Teaching in Physical Education. 34(3): 424-441. 20)Modlesky C.M., Majumdar S., Dudley G.A. (2008). Trabecular bone microarchitecture in female collegiate gymnasts. Osteoporosis International, 19: 1011-1118. 21)Overlin A.J., Chima B., Erickson S. (2011). Update on artistic gymnastics. Current Sports Medicine Reports, 10(5): 304-309. 22)Papavasiliou A., Siatras Th., Bintoudi A., Milosis D., Lallas V., Sykaras E., Karantanas A. (2014). The gymnasts’ hip and groin: A magnetic resonance imaging study in asymptomatic elite athletes. Skeletal Radiology, 43(8): 1071-1077. 23)Penitente G., Sands W.A. (2015). Exploratory investigation of impact loads during the forward handspring vault. Journal of Human Kinetics, 46: 59-68. 24)Prassas S.G. Kwon Y.-H., Sands W.A. (2006). Biomechanical Research in Artistic Gymnastics: A Review. Sports Biomechanics, 5(2): 261-291. 25)Potop V., Timnea O.C., Mihaiu C., Manole C. (2014). Biomechanical characteristics of back double salto dismount off the uneven bars. Journal of Physical Education and Sport, 14(2): 248-253. 26)Sands B. (2011). Biomechanics for gymnastics. In: M. Jemni (Ed.), The science of gymnastics. Routledge, New York. p. 55. 27)Sands W.A. (2000). Injury prevention in women’s gymnastics. Sports Medicine, 30(5): 359–373. 28)Siatras Th. (2011). Computer-assisted image analysis for measuring body segmental angles during a static strength element on parallel bars: validity and reliability. Sports Biomechanics, 10(2): 135-145. 29)Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2010). Reliability of anthropometric measurements in young male and female artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 25(4): 162-166. 30)Siatras Th., Skaperda M., Mameletzi D. (2009). Anthropometric characteristics and delayed growth in young artistic gymnasts. Medical Problems of Performing Artists, 24(2): 91-96. 31)Siatras Th., Douka I., Milosis D. (2010). Feasibility and reproducibility of muscular strength measures in gymnastics-specific body positions using hand-held dynamometry. Isokinetics and Exercise Science, 18(4): 223-234. 32)Siatras Th., Papadopoulos G., Mameletzi D., Gerodimos V., Kellis S. (2003). Static and dynamic acute stretching effect on gymnasts’ speed in vaulting. Pediatric Exercise Science, 15(4): 383-391. 33)Siatras Th., Mameletzi D. (2014). The female athlete triad in gymnastics. Science of Gymnastics Journal, 6(1): 5-22. 34)Siatras Th. (2014). Synergist and antagonist muscles static stretching acute effect during a V-sit position on parallel bars. Science of Gymnastics Journal, 6(3): 49-59. 35)Terra M.P., Maas M.,, Nusman C.M., Navas-Canete A., DeJonge M.C. (2011). Common injuries in gymnasts. Medical Radiology and Diagnostic Imaging, 347-365. 36)Wade M., Campbell A., Smith A., Norcott J., O'Sullivan P. (2012). Investigation of spinal posture signatures and ground reaction forces during landing in elite female gymnasts. Journal of Applied Biomechanics, 28(6): 677-686. 37)Webb B., Rettig L. (2008). Gymnastic wrist injuries. Current Sports Medicine Reports, 7: 289-295. 38)Westermann R.W., Giblin M.,Vaske A., Grosso K., Wolf B.R. (2015). Evaluation of men’s and women’s gymnastics injuries: A 10-year observational study. Sports Health, 7(2): 161-165. 39)Zetaruk M.N. (2000). The young gymnast. Clinics in Sports Medicine. 19(4): 757-780. 40)Zivcic-Markovic K., Sporis Γ., Cavar I., Aleksic-Veljkovic A, Milanovic Z. (2012). Biomechanical evaluation of exercises for performing a forward handspring - Case Study. Journal of Human Kinetics, 34: 21-32.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2023