ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS IN SPORT, RECREATION AND SPORT TOURISM
ΚωδικόςΜΑΕ10
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Αλεξανδρής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019949

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600222115
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1. Αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις θεμελιώδεις αρχές και θεωρίες των δημοσίων σχέσεων. 2. Σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν πλάνα δημοσίων σχέσεων. 3. Αναπτύσσουν εργαλεία επικοινωνίας όπως δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενημερωτικό υλικό κ.λπ., απαραίτητα για τη διάδοση πληροφοριών σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 4. Συνειδητοποιούν τη σημασία των νέων μέσων και τεχνολογιών στον τομέα της επικοινωνίας 5. Αντιλαμβάνονται τη στρατηγική διάσταση της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της επιχείρησης. 6. Αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και προφορικών παρουσιάσεων.
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1. Εισαγωγή - Η Φύση και η Ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων 2. Θεωρητικό υπόβαθρο Δημοσίων Σχέσεων 3. Επικοινωνία: Κλειδί για μια αποτελεσματική διοίκηση 4. Οι Δημόσιες Σχέσεις ως Επάγγελμα 5. Οι Δημόσιες Σχέσεις στη λήψη εταιρικών αποφάσεων 6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 7. Επικοινωνία σε περιόδους Κρίσης 8. Νέα Μέσα και Τεχνολογίες στις Δημόσιες Σχέσεις 9. Στρατηγικός Σχεδιασμός στις Δημόσιες Σχέσεις (I) 10. Στρατηγικός Σχεδιασμός στις Δημόσιες Σχέσεις (IΙ) 11. Έρευνα: Κατανοώντας την κοινή γνώμη 12. Σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης 13. Εσωτερική επικοινωνία
Λέξεις Κλειδιά
Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών75
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τύπος εργασίας Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν στα εξής: Παράδοση % συμμετοχή ΜΣ που αξιολογούνται Ομαδική 2 φοιτητές 1. Δημιουργία πλάνου Δημοσίων Σχέσεων για μια επιχείρηση / οργανισμό. 70 % 1, 2, 3, 4. 5 Ατομική 2. Παρουσίαση της εργασίας που εκπονήθηκε ομαδικά (Πλάνο ΔΣ) με τη χρήση Screencast (πληροφορίες αργότερα) 30% 6
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Lattimore Dan et al. (2017). Public relations: The Profession and the Practice, 5th edition, London, McGraw-Hill Higher Education Επιπλέον πηγές, βιβλία, περιοδικά, blogs, οργανισμοί που σχετίζονται με τις Δημόσιες Σχέσεις Βιβλίο • Gregory, A., Willis, P., (2016). Strategic Public Relations Leadership. 2nd ed. Routledge. Περιοδικά • Public Relations Journal (Public Relations Society of America) • Public Relations Quarterly • Public Relations Tactics • Journal of Business Communication • Journal of Marketing Communications • Journal of Business Ethics Άλλες πηγές http://comprehension.prsa.org/ http://www.prsa.org/ PR Newswire Excellent knowledge centre including multimedia and broadcast PR, small business PR, tradeshow marketing and PR and multicultural PR, case studies and white papers. www.prnewswire.com/knowledge-center/ The Chartered Institute of Public Relations/ UK CIPR is the largest professional body of its type in Europe. Useful career and jobs section. www.cipr.co.uk Institute for Public Relations IPR carries out valuable PR research, education programs, and makes data widely available to improve the profession. The research topic section is very useful particularly the new technology and social media research. http://www.instituteforpr.org/research/topics/ Άρθρα • Burk, V., Grimmer, C., & Pawlowski, T. (2016) Same, Same--but Different! On Consumers' Use of Corporate PR Media in Sports. Journal of Sport Management, 30 (4), p. 353-368. • Cunningham, S., Cornwell, T. B., Coote, L. V. (2009) Expressing identity and shaping image: The relationship between corporate mission and corporate sponsorship. Journal of Sport Management. 23 (1), p. 65-86. • Du, S. & Vieira, E. (2012) Striving for Legitimacy through Corporate Social Responsibility: Insights from Oil Companies, Journal of Business Ethics, 110 (4), p. 413-427. • Jordan, J. Diermeier, D. & Galinsky, A. (2012) The Strategic Samaritan: How Effectiveness and Proximity Affect Corporate Responses to External Crises. Business Ethics Quarterly, 22 (4), p. 621-648. • Kaul, A. et al (2015) Social Media: The New Mantra for Managing Reputation. Vikalpa: The Journal For Decision Makers, 40 (4), p. 455-491. • Komodromos, M. (2014) A Study of PR Practitioners’ Use of Social Media Tools in Cyprus. Journal Of Developmental Entrepreneurship, 19 (2), pp. 1-9. • Milohnić, I. (2012) How to Increase the Competitive Advantages of Small Hotels: Measuring the Effects of Public Relations. International Journal of Economic Perspectives, 6 (4), p. 5-17. • Moss, G., Kennedy, H., Moshonas, S., & Birchall, C. (2015) Knowing your Publics: The use of Social Media Analytics in Local Government. Information Polity: The International Journal Of Government & Democracy in the Information Age, 20 (4), p. 287-298. • Neeley, T., & Kaplan, R. (2014) What's Your Language Strategy? Harvard Business Review, 92 (9), pp. 70-76. • Pollach, I. (2011) The readership of corporate websites. Journal of Business Communication, 48 (1), p. 27-53. • Saxton, G., Waters, R. (2014) What do Stakeholders Like on Facebook? Examining Public Reactions to Nonprofit Organizations’ Informational, Promotional, and Community-Building Messages. Journal οf Public Relations Research, 26 (3), p. 280-299. • Smith, B., & Place, K. (2013) Integrating Power? Evaluating Public Relations Influence in an Integrated Communication Structure. Journal οf Public Relations Research, 25 (2), p. 168-187. • Waller, R., & Conaway, R. (2011) Framing and Counter framing the Issue of Corporate Social Responsibility. Journal of Business Communication, 48 (1), p. 83-106.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2023