ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / CONSUMER BEHAVIOR IN SPORT, LEISURE AND SPORT TOURISM
ΚωδικόςΜΑΥ3
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Αλεξανδρής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015308

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600222116
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών ή /και συμμετοχή σε υπηρεσίες αναψυχής, αθλητισμού και αθλητικού τουρισμού. Θα συζητηθούν τόσο οι εξωγενείς όσο και οι ενδογενείς παράγοντες. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: • Κατανοήσουν τη καταναλωτική διαδικασία λήψης απόφασης • Εφαρμόσουν τη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς για την ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ • Χρησιμοποιήσουν στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς για τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης των αθλητικών υπηρεσιών • Εφαρμόσουν μοντέλα αξιολόγησης ποιότητας αθλητικών υπηρεσιών • Κατανοήσουν την αξιολόγηση των χορηγικών προγραμμάτων βάση της συμπεριφοράς του καταναλωτή • Σχεδιάσουν στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας με βάση τη διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Η διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης 2. Επώνυμες αθλητικές υπηρεσίες 3. Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών 4. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Ψυχογραφικές Μεταβλητές 5. Εξωγενείς Παράγοντες Ι 6. Εξωγενείς Παράγοντες ΙΙ 7. Ενδογενείς Παράγοντες 8. Καταναλωτικές Στάσεις 9. Στρατηγική Χορηγίας και Καταναλωτική Συμπεριφορά 10. Καταναλωτική Αφοσίωση 11. Προσωπικότητα Επωνυμίας 12. Παρακίνηση και Καταναλωτική Συμπεριφορά 13. Παρουσιάσεις Τελικών Εργασιών  
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Εξετάσεις75
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Ατομική εργασία 20% 2. Τελική Ομαδική Εργασία 40% 3. Τελικές Εξετάσεις – εξ αποστάσεως 40% Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτείται η συμμετοχή και στα 3 μέρη της εξέτασης Οι οδηγίες για την ατομική και ομαδική εργασία υπάρχουν στο e learning
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εργαστηρίου «Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής»: sportourmanlab.web.auth.gr/ Βασικά Βιβλία • Funk, D., Alexandris, K., McDonald, H. (2016). Sport consumer behaviour: marketing strategies. London: Routledge. • Αλεξανδρής, Κ. (2017). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών Και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη • Cornwell, B. (2020). Sponsorship in Marketing. London: Routledge • Funk, D., Alexandris, K., McDonald, H. (2016). Sport consumer behaviour: marketing strategies. London: Routledge. • Seymour, A., & Blakey, P., (2021). Digital Sport Marketing. London: Routledge • Shilbury, D., Westerbeek, H., Quick, S., Funk, D., Karg, A. (2020). Strategic Sport Marketing. London: Routledge. Reports • Deloitte (2019). The rise of sports investments. Deloitte Development LLC. • Deloitte (2021). Sponsoring Sports in today’s Digital Age. • NewZoo (2021). Global E-Sports Market Report. • Nielsen (2021). The changing value of sponsorship. • IEG (2018). What sponsors want and where dollars will go in 2018. • SEER (2021). Press Reset: Sponsorship now and next. • SEER (2020). Disconnected. • Sponsor United (2021). 21 Sponsorship-21 Years in Review. Academic Journals • Sport Marketing Quarterly http://www.fitinfotech.com/smqEletricVersion/smqWVU.tpl • Sport Management Review http://www.journals.elsevier.com/sport-management-review/ • European Sport Management Quarterly http://www.tandfonline.com • Journal of Sport Management http://journals.humankinetics.com/jsm • International Journal of Sport Marketing and Sponsorship http://www.imrpublications.com/journal-landing.aspx?volno=L&no=L • Sport Business and Management: An international journal http://www.emeraldinsight.com/journal/sbm Professional journal Sport Business Journal • http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal.aspx Academic Associations • Sport Marketing Association, http://www.sportmarketingassociation.com/ • European Association for Sport Management http://www.easm.net/ • North American Society for Sport Management https://www.nassm.com/ Άρθρα • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356. • Alexandris, K., Funk, D., & Pritchard, M. (2011). The Impact of Constraints on Motivation, Activity Attachment and Skier Intentions to Continue. Journal of Leisure Research, 43, 56-79 • Alexandris, K., Douka, S., Papadopoulos, P., Kaltsatou A. (2008). Testing the role of service quality on the development of brand associations and brand loyalty, Managing Service Quality, 18, 239-255 • Alexandris, K., Tsiotsou, R. (2012). Sport Fans Attachment Segments: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. European Sport Management Quarterly, 12 (1), 65-81. • Alexandris, K., Tsiotsou, R., James, J. (2012) Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness: The Role of Team Attachment and Sponsor Image. Journal of Sport Management, 26, 363-378. • Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J. (2007). Predicting sponsorship outcomes from attitudinal constructs: The case of a professional basketball event. Sport Marketing Quarterly, 16, 13–139. • Bennet, R. (1999). Sport sponsorship spectator recall and false consensus. European Journal of Marketing, 33, 291–313. • Alicia, J. (2013). How The NFL Built a 25 Million Person Hispanic Fan Base, (http://www.forbes.com/sites/aliciajessop/2013/09/26/how-the-nfl-built-a-25-million-person-hispanic-fan-base). • Beesly C. (2015). Marketing to Seniors and Baby Boomers, All Business, Your small business advantage, (http://www.allbusiness.com/marketing-to-seniors-and-baby-boomers-have-you-13940100-1.html). • Brennan, B. (2013). NFL Raises Its Game with Women Consumers, Forbes, (http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2013/09/04/nfl-raises-its-game-with-women-consumers • Birkner, C. (2014). Major League Soccer Sets Big Marketing Goals, Marketing News Weekly, http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/10/15/generation-n-native-generation_n_4099917.html). • Bradshaw, L. (2014). Is football a working class sport? http://exclusivesportsmedia.tv/is-football-still-a-working-class-sport/ • Carter J. F. (2010). 8 Social Media Strategies to Engage Multicultural Consumers. Retrieved from http://mashable.com/2010/04/21/social-media-multicultural. • Chadwick, S., Chanavat, N., Desbordes, M. (2016). Routledge Hanbook of Sports Marketing, London: Routdelge. • Cox, D. (2014). Is Soccer Destined to Become America's National Pastime? http://www.huffingtonpost.com/daniel-cox/soccer-in-america_b_4740668.htmlCohen, B. (2014). At College Football Games, Student Sections Likely to Have Empty Seats: Declining Attendance Reflects Soaring Ticket Prices, Increase in Televised Games, The Wall Street Journal. Retrieved from http://time.com/money/3208397/college-football-student-tickets-fans/. • de Carvallo, M., Scheerder J., Boen, F., & Sarmento, J. P. (2014). What brings people into the soccer stadium? (Part 2). The case of Portugal from a marketing perspective.K.U. Leuven, Research Unit of Social Kinesiology and Sport Management, Belgium. • Deloitte Annual Review of Football Finance (2014). http://www.footballeconomy.com/content/premiership-revenues-top-%C2%A325bn • Ferrand, A., Torrigiani, L., Povill, A., (2006). Routledge Handbook of Sport Sponsorship: Succesful strategies. London: Routledge • Funk, D. C., & James, J. D. (2001). The Psychological Continuum Model: A Conceptual Framework for Understanding an Individual’s Psychological Connection to Sport. Sport Management Review, 4(2), 119-150. • Funk, D. C., Filo, K., Beaton, A., & Pritchard, M. (2009). Measuring Motives for Sport Event Attendance: Bridging the Academic-Practitioner Divide. Sport Marketing Quarterly, 18, 126-138. • Galen, T., & Yu Kyoum, K. (2011). Factors Influencing Spectator Sports Consumption: NCAA Women's College Basketball. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 13, 1. • Golub, M. (2014). Industry Insider: Interview with M. Golub, Chief Operating Officer and President of Major League Soccer’s Portland Timbers. Sport Marketing Quarterly, 184-186 • Gwinner, K., & Swanson, S. (2003). A model of fan identification: Antecedents and sponsorship outcomes. Journal of Services Marketing, 17, 275–294 • Harvey, B. (2001). Measuring the effects of sponsorships. Journal of Advertising Research, 1, 59–64 • Gwinner, K. (1997). A model of image creation and image transfer in event sponsorship. International Marketing Review, 14, 145−158. • IEG report (2014). http://www.sponsorship.com/iegsr/2014/01/07/Sponsorship-Spending-Growth-Slows-In-North-America.aspx) • IHRSA Trend Report (2014). Focus on Gender, Generation and Region, Vol. 3, Issue 3, IHRSA. • Hunt, K.A., Bristol, T., & Bashaw, R.E., (1999). A conceptual approach to classifying sports fans. Journal of Services Marketing, 13(6), 439-452. • King, B. (2010). What makes fans crazy about sports? Retrieved from http://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2010/04/20100419/SBJ-In-Depth/What-Makes-Fans-Crazy-About-Sports.aspx. • Koba, M. (2013). Keeping fans in the stands is getting harder to do. Retrieved from http://sports.yahoo.com/news/nba--keeping-fans-in-the-stands-is-getting-harder-to-do-005355696.html. • Kramer, A. (2013). Where Did All the College Football Fans Go? Retrieved from http://bleacherreport.com/articles/1814887-where-did-all-the-college-football-fans-go. • Lee, M., Sandler, D., & Shani, D. (1997). Attitudinal constructs towards sponsorship: Scale development using three global sporting events. International Marketing Review, 14(34), 159–169 • Madrigal, R. (2001). Social identity effects in a beliefattitude-intentions hierarchy: Implications for corporate sponsorship. Psychology and Marketing, 18, 145– 165. Nielsen Sport Insights. (2012). • Nielsen Sports Newsletter. The Nielsen Company. Retreived from http://www.nielsen.com/gr/en.html • Pelletier, L., Vallerand, R., & Sarrazin, P. (2007). The revised six-factor Sport Motivation Scale (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): Something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise, 8, 615–621. • Pritchard, M., Funk, D., & Alexandris, K. (2009). Barriers to Consumption: The Impact of Perceived Constraints. European Journal of Marketing, 43, 169-187. • Pritchard, M., & Stinson, J. (2014). Leveraging Brands in Sport Business. London: Routldege • Shank, M. & Lyberger, M. (2015). Sports Marketing: A strategic perspective, London: Routledge. • Kunkel, T., Funk, D., & King, C. (2014). Developing a Conceptual Understanding of Consumer-based League Brand Associations. Journal of Sport Management, 28(1), 49-67. • Lagae, W. (2005). Sport Sponsorship and Marketing Communications: A European Perspective. Edinburgh: Pearson Education • Masterman, G. (2007). Sponsorship for a return on investment: London: Elsevier. • Perlberg, S. (2014). Child's Play: NFL Targeting Kids, Young Fans With New Initiatives, (http://blogs.wsj.com/cmo/2014/08/27/nfl-cmo-mark-waller-interview/). • Shrestha, L. B. & Heisler, E. J. (2011). The changing demographic profile of the United States [electronic version]. Washington, DC: Congressional Research Service. • Silverstein, M., & Sayre, K. (2009). The Female Economy. Retrieved from https://hbr.org/2009/09/the-female-economy. • Special Eurobarometer. (2014). Sport and Physical Activity (412). Directorate-General for Education and Culture, Brussels, European Commission • Scheerder J., Vandermeerschen, H., Van Tuyckom, C., Hoekman, R., Breedveld, K., Vos, S. (2011). SPM 10, Understanding the Game: Sport Participation in Europe. K.U.Leuven, Research Unit of Social Kinesiology and Sport Management, Belgium. • Shaev, H., (2013). Industry Insider: WNBA Brand Pyramid, Sport Marketing Quarterly, 22, 121-122. • Shores, K. and Shinew, K. (2014), Race, Ethnicity and Physical Activity, In Stodoloska, M., Shinew, K., Floyd, M., Walker (Eds.), Race, Ethnicity and Leisure, Champaign, IL: Human Kinetics. • Tapp, A., & Clowes, J. (2002). From “carefree casuals” to “professional wanderers”: Segmentation possibilities for football supporters', European Journal of Marketing, 36, (11/12), 1248-1269. • Tsiotsou, R., & Alexandris, K. (2009). Delineating the outcomes of sponsorship: sponsor image, word of mouth, and purchase intentions. International Journal of Retail and Distribution, 37(4), 358–370. • Tsiotsou, R., Alexandris, K., Cornwell, T.B. (2014). Using evaluative conditioning to explain corporate co-branding in the context of sport sponsorship, International Journal of Advertising, 33, 2, 295-327.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-06-2023