ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ / INTRODUCTION TO SOCIAL ANTHROPOLOGY
ΚωδικόςΛΑΚ151
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019189

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 139
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600222573
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Επίγνωση της πολιτισμικής ετερογένειας που παρατηρείται τόσο στο εσωτερικό επιμέρους κοινωνιών όσο και μεταξύ τους μέσα από την παράθεση εθνογραφικών παραδειγμάτων τα οποία αναφέρονται σε πρακτικές και αντιλήψεις που αφορούν τη συγγένεια, την οικογένεια και τις σχέσεις των φύλων, την οργάνωση των πολιτικών και των οικονομικών σχέσεων. - Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης γύρω από κυρίαρχα εθνοκεντρικά στερεότυπα. - Εξοικείωση με την ανθρωπολογική συγκριτική και σχετικιστική οπτική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο εισαγωγικό αυτό μάθημα εστιάζουμε στις βασικές επιστημολογικές και μεθοδολογικές κατευθύνσεις της κοινωνικής ανθρωπολογίας, στα επιμέρους ερευνητικά της αντικείμενα, τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τη σχέση τους με άλλους γνωστικούς κλάδους. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους το περιεχόμενο εννοιών όπως «η ανθρωπότητα», «η κοινωνία», «ο πολιτισμός», «η παράδοση» διαφέρει από το ιδεολογικό περιεχόμενο που συνήθως αποδίδεται στις έννοιες αυτές στο πλαίσιο της καθημερινότητας. Μολονότι θα επιχειρήσουμε μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ανθρωπολογίας, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις σημερινές αναζητήσεις και προβληματισμούς των σύγχρονων κοινωνικών ανθρωπολόγων. Αφετηρία της προσέγγισής μας θα είναι η επίγνωση ότι οι διαφορές μεταξύ των κοινωνιών και των πολιτισμών δεν ανάγονται σε φυλετικά ή άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά και ότι οι επιμέρους κοινωνίες και πολιτισμοί δεν είναι δυνατό να ταξινομηθούν σε ανώτερους και κατώτερους. Ζητούμενο του μαθήματος είναι η απομάκρυνση από τον κοινό τόπο σύμφωνα με τον οποίο ο οικείος πολιτισμός υπερέχει εν σχέσει με άλλους.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία, λαός, πολιτισμός, κοινωνία, εθνοκεντρισμός, εθνογραφία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
To μάθημα προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας zoom στο ΕΕ 2020 - 2021. Όλες οι διαλέξεις ηχογραφούνται και παρέχονται στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις2
Eνδιάμεση εξέταση ("Πρόοδος")3
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
To μάθημα εξετάζεται με τελικές γραπτές εξετάσεις με ελεύθερη χρήση βιβλίων και σημειώσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Laburthe- Tolra, Ph. και Jean Pierre Warnier, 2003. Εθνολογία - Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Claude Levi-Strauss.1952.  "Φυλή και Ιστορία" Hendry, Joy. 2011/ Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε. Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική («Εισαγωγή», σσ. 31-56) Colleyn, Jean-Paul. 2005. Στοιχεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας. Αθήνα: Πλέθρον (Κεφ. 1 και 2)Αρχείο Jacquard, Albert. 1995. Eγώ και οι Άλλοι: Μια Γενετική Προσέγγιση. Αθήνα: Κάτοπτρο (Κεφ. 3)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-04-2021