ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / SEMINAR IN HISTORY SPECIALIZATION: EUROPEAN AND WORLD HISTORY
ΚωδικόςΙΝΧ901
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019249

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600222581
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Παρακολούθηση του ΙΣΤ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα • εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της ακαδημαϊκής έρευνας • αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες με τη γνώση βοηθητικών επιστημών • γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα είδη των πηγών • ασκηθούν στην κριτική των πηγών • μάθουν να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη επιστημονικών εργασιών • μάθουν να συνθέτουν και να παρουσιάζουν γραπτές εργασίες • εξοικειωθούν με την ακαδημαϊκή ηθική των επιστημονικών εργασιών • να διαμορφώνουν σχέδια μαθήματος • να χρησιμοποιούν την ανακλαστική σκέψη τόσο για τη δική τους διδασκαλία αλλά και των άλλων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και ο προβληματισμός σχετικά με τους στόχους και τις μεθόδους της επιστήμης της Ιστορίας. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι η μεθοδολογία, η δεοντολογία και η γενική στρατηγική της έρευνας, ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ιστορική αποτίμηση των πηγών και της βιβλιογραφίας καθώς και η άσκηση στην παλαιογραφία, η δόμηση και η παρουσίαση ιστορικών εργασιών. 1. Το αντικείμενο της ιστορικής έρευνας (αντικειμενικότητα, αιτιότητα, χρησιμότητα) 2. Ανασκόπηση των ιστορικών σχολών (από τον 19ο αιώνα και εξής) και διαμόρφωση των κλάδων της Ιστορίας. 3. Προϋποθέσεις συγγραφής και είδη ιστορικών εργασιών (άρθρα, μονογραφίες/διατριβές, συλλογικοί τόμοι, εγχειρίδια, λήμματα, βιβλιοκρισίες) 4. Αναζήτηση και αξιολόγηση βιβλιογραφίας. Ηλεκτρονικές βάσεις. Test 5. Αναζήτηση πηγών (εκδομένες/ανέκδοτες). Γνωριμία με βασικές ελληνικές αρχειακές μονάδες. Test 6. Στρατηγική, τεχνική και δεοντολογία της έρευνας. 7. Ασκήσεις παλαιογραφίας εγγράφων και ημερολογίων. Test 8. Αξιολόγηση πηγών μέσα από παραδείγματα/ασκήσεις. Test 9. Αξιολόγηση πηγών μέσα από παραδείγματα/ασκήσεις. Test 10. Συστήματα παραπομπών και βιβλιογραφίας. Καλές πρακτικές συγγραφής. Plagiarism. Ανάθεση εργασιών 11. Δομή, σύνθεση και παρουσίαση ιστορικών εργασιών. 12. Επίσκεψη σε αρχείο. Προετοιμασία εργασιών 13. Επίσκεψη σε αρχείο. Προετοιμασία εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
ιστορικές πηγές μέθοδος, έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, βιβλιογραφία, παραπομπή, αρχεία, βιβλιοθήκες, λογοκλοπή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιείται power-point και η πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ. Επικοινωνία με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120
Φροντιστήριο33
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών51
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται κατά 50% στην εκπόνηση γραπτής εργασίας (έως 5.000 λέξεων) που βασίζεται σε δευτερεύουσες ή/και εκδομένες πρωτογενείς πηγές. Ειδικότερα αξιολογείται η βιβλιογραφική έρευνα, η κριτική των πηγών, η έκφραση, η σωστή εφαρμογή του συστήματος παραπομπών. Διαθέσιμος οδηγός εκπόνησης εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ποσοστό της συνολικής βαθμολογίας (50%) θα εξαχθεί από πέντε γραπτές ασκήσεις ή άλλες εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [10395]: Η Ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα, Γκέοργκ Ίγκερς Βιβλίο [30151]: Ιστορικές σχολές και μέθοδοι, Αρώνη - Τσίχλη Καίτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελπίδα Βόγλη, Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιστορικός για την επιστήμη και το επάγγελμά τoυ: Θεωρία και μεθοδολογία της Ιστορίας http://hdl.handle.net/11419/3821
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2023