Δομικά Υλικά ΙΙ (Κορμού)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔομικά Υλικά ΙΙ (Κορμού) / Building Materials II
ΚωδικόςΤΚ2600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021954

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 208
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔομικά Υλικά ΙΙ (Κορμού)
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600222907
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: - Να γνωρίζουν το υλικό οπλισμένο σκυρόδεμα, τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του - Να μπορούν να συνθέσουν κατάλληλο σκυρόδεμα για κάθε τύπο κατασκευής - Να ελέγχουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και να αξιολογούν την ποιότητά του - Να είναι ενήμεροι στη χρήση των κανονιστικών πλαισίων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκυρόδεμα. Οικονομική, Τεχνική και Περιβαλλοντική προσέγγιση του υλικού. Εξέλιξη και προοπτικές. Μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε τύπου κατασκευών. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Στάδια Παραγωγής, Μεταφοράς, Διάστρωσης, Συμπύκνωσης, Συντήρησης. Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος. Ιδιότητες νωπού σκυροδέματος. Εργασιμότητα (έννοια, Μέθοδοι μέτρησης, σημαντικότητα). Συμπυκνωσιμότητα. Ρευστότητα. Αντλησιμότητα. Περιεκτικότητα σε αέρα. Φαινόμενη ειδική πυκνότητα. Ιδιότητες σκληρυμένου σκυροδέματος. Αντοχή σε θλίψη και παράγοντες που την επηρεάζουν. Αντοχή σε εφελκυσμό. Καταστατικός νόμος σκυροδέματος (Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων). Μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος. Παραμορφώσεις (ελαστικές, πλαστικές, θερμικές), χρόνιες (συστολή ξήρανσης, ερπυσμός). Αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση. Αντοχή υπό σταθερή μόνιμη φόρτιση. Αντοχή σε κρούση. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος. Κανονισμός ΕΝ-206 περί ανθεκτικότητας. Ειδικές κατηγορίες σκυροδέματος. Μαζικές κατασκευές. Ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα. Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα. Χάλυβες οπλισμού: Παραγωγή-Αναγνώριση. Κατηγορίες. Ειδικοί τύποι χαλύβων. Κανονιστικό πλαίσιο. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων. Χαρακτηριστικά χαλύβων. Συνάφεια. Επικάλυψη. Έλεγχοι στο Εργαστήριο.
Λέξεις Κλειδιά
Σκυρόδεμα, Σύνθεση σκυροδέματος, Έλεγχοι νωπού σκυροδέματος, Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος, Χάλυβας οπλισμού, Ανθεκτικότητα σκυροδέματος, Ειδικά Σκυροδέματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή εκπαιδευτικών βίντεο, χρήση λογισμικού για την εξάσκηση στη σύνθεση σκυροδέματος, ηλεκτρονική διανομή προτύπων και σημειώσεων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση70,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Εκπόνηση μελέτης (project)401,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτή εξέταση σε θεωρητικές ερωτήσεις (64%) - Γραπτή εξέταση σε επίλυση ασκήσεων (16%) - Προφορική εξέταση με βάση την ομαδική εργασία (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [13875]: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ, P. KUMAR MEHTA, PAULO J. M. MONTEIRO Βιβλίο [1982]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-02-2023