ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / Fire Protection of Building Structures
ΚωδικόςΤΕ3500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000189

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"Επιλογής843
"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"Επιλογής843
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Επιλογής843
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής843

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 40
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των ΚατασκευώνΕπιλογής843
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής ΠεριβάλλοντοςΕπιλογής843
Τομέας Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΕπιλογής843
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης ΈργωνΕπιλογής843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600222922
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα: - Κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη φωτιά (ανάπτυξη και εξάπλωση φωτιάς). - Έχουν συλλάβει την πολυπλοκότητα του προβλήματος της φωτιάς σε έγκλειστους χώρους. - Αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για τον ορθολογικο σχεδιασμό κτιρίων έναντι πυρκαγιάς. - Είναι σε θέση να συντάξουν μελέτη πυροπροστατευτικού σχεδιασμού κτιρίων, βάσει του ελληνικού κανονισμού πυροπροστασίας. - Είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στο σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστατευτικού σχεδιασμού κτιρίων, βάσει του Ευρωκώδικα (μέρος 1-2). - Έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρία με τη πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον κτιριακό τομέα καθιστούν σημαντική τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και μέτρων αναφορικά με την πυροπροστασία τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων κτιριακών δομών. Η εμπλοκή του πολιτικού μηχανικού, σε ζητήματα που άπτονται της πυροπροστασίας κρίνεται ως επιτακτική, καθώς υπάρχει άρρηκτη αλληλεπίδραση όλων των σχεδιαστικών αντικειμένων με τη συμπεριφορά του δομήματος με τη φωτιά. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της «Πυροπροστασίας των Κτιριακών Κατασκευών» αναλύονται οι ακόλουθες θεματικές περιοχές: - Μετάδοση θερμότητας. - Το πρόβλημα του καπνού στις πυρκαγιές και η επίδρασή του στην ανθρώπινη συμπεριφορά. - Θερμοφυσικές και μηχανικές ιδιότητες δομικών υλικών σε υψηλές θερμοκρασίες. - Πρότυπες δοκιμές για δομικά υλικά και δομικά στοιχεία. - Στατιστική ανάλυση πυρκαγιών (αίτια-κατάταξη-μέγεθος-αποτελέσματα-ζημιές-κόστος). - Βασικές αρχές συμπεριφοράς φωτιάς. - Φωτιά και συστατικά της: Τρίγωνο φωτιάς και έλεγχος/καταστολή φωτιάς. - Είδη καύσεων (φλόγες διάδοσης, αργή-υποβόσκουσα φωτιά, αυτανάφλεξη, προαναμεμιγμένες φλόγες, ελεγχόμενη καύση). - Περιγραφή φαινομένου και φάσεων/περιόδων ανάπτυξης και εξέλιξης φωτιάς. - Δράση φωτιάς στις κτιριακές κατασκευές. - Φωτιά σε περίκλειστους χώρους. - Κεντρικοί άξονες και αρχές πυροπροστασίας και πυροπροστατευτικού σχεδιασμού κτιρίων. - Μέτρα και μέθοδοι πυροπροστασίας και πυροπροστατευτικού σχεδιασμού κτιρίων. - Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και προδιαγραφές πυροπροστασίας κτιρίων. - Παθητική-δομική πυροπροστασία κτιριακών κατασκευών. - Ενεργητική πυροπροστασία κτιρίων: Μέθοδοι, μέσα, συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης φωτιάς. - Δράσεις σε φορείς που εκτίθενται σε πυρκαγιά και δομοστατικός σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 1. - Λογισμικά προσομοίωσης πυρκαγιών.
Λέξεις Κλειδιά
Διάδοση θερμότητας, Θερμική αδράνεια, Φαινόμενο φωτιάς, Στοιχεία-παράμετροι φωτιάς Τρίγωνο φωτιάς, Κατηγορίες καύσης, Φωτιά και ανάφλεξη, Ανάπτυξη και εξάπλωση φωτιάς, Φάσεις/στάδια φωτιάς, Φωτιά σε έγκλειστους χώρους, Ιδιότητες δομικών υλικών, Θερμοχημεία, Αντίσταση στη φωτιά, Αντίδραση στη φωτιά, Καπνός, Ανθρώπινη συμπεριφορά, Στατιστική της φωτιάς, Πυροπροστατευτικός σχεδιασμός κτιρίων, Μέσα και μέθοδοι σχεδιασμού κτιρίων, Παθητικά μέσα, Ενεργητικά μέσα, Εκκένωσης κτιρίων, Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας των κτιρίων, Ευρωκώδικας 1, Λογισμικό προσομοίωσης/ανάλυσης, FDS (PyroSim & Pathfinder)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις του μαθήματος σε ακροατήριο φοιτητών διεξάγονται με την αρωγή κατάλληλου προγράμματος προβολής παρουσιάσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εκπόνηση μελέτης (project)10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις20
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: Α.Γραπτές υποχρεωτικές εξετάσεις κατόπιν της ολοκλήρωσης όλων των διαλέξεων του μαθήματος, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ανάλογης εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου (ποσοστό συμμετοχής επί της τελικής βαθμολογίας, 70 %). Β. Εκπόνηση, υποβολή και παρουσίαση-υποστήριξη εργασίας-μελέτης επί ακροατηρίου (ομάδες του 1 ή 2 ατόμων) οι οποίες αξιολογούνται-εξετάζονται προφορικώς, μετά το πέρας όλων των διαλέξεων του μαθήματος και πριν την έναρξη της ανάλογης εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου (ποσοστό συμμετοχής επί της τελικής βαθμολογίας, 30 %). * Η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος παρουσιάζεται αναλυτικά κατά το εναρκτήριο-εισαγωγικό μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διδακτικές σημειώσεις & παρουσιάσεις από τις παραδόσεις των μαθημάτων (διεξαγωγή διαλέξεων --> θεωρίας & ασκήσεων). - ηλεκτρονικά αρχεία προσβάσιμα από το Διαδίκτυο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του eLearning (Moodle).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
[1] James G. Quintiere, "Βασικές Αρχές Συμπεριφοράς της Φωτιάς", Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα (2000). [2] Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου, "Εισαγωγή στην Πυροπροστασία των Κατασκευών", Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη (1986). [3] Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμόν 41 (Φ.Ε.Κ. 80 / Τεύχος Α’ / 07-Μαΐου-2018) "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων", Αθήνα Μάϊος 2018. [4] EN 1991-1-2, Eurocode 1: Actions on Structures – Part 1-2 “General Actions – Actions on Structures Exposed to Fire”, European Standard: Brussels November2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-03-2020