ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / EUROPEAN ECONOMY
Κωδικός03ΕΕ05
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μάρδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000829

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600222952
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Άλλη / Άλλες (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτητές/τριες αναμένεται στο πλαίσιο του μαθήματος ότι: -θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις κατανοώντας τους μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). -Θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις χρήσιμες για τη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πλανήτη μας και θα έχουν επίσης επαρκή γνώση για τις αναθεωρήσεις της ιδρυτικής Συνθήκης της ΕΟΚ, της Συνθήκης της Ρώμης (1957). -Θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις κοινές πολιτικές της ΕΕ -Θα εχουν ευαισθητοποιηθεί σε πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ -Θα έχουν ενδελεχή γνώση για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, των θεσμικών της οργάνων και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γνώσεις απαραίτητες για την ενσωμάτωση κάθε οικονομολόγου στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας του όπως και της ίδιας της Ευρώπης. -Αποκτούν μια κλύτερη γνώση της ΕΕ με την επίσκεψη στα θεσμικά της όρανα, που πραγματοποιείται κάθε έτος από το 2005. Οι επιλεγέντες μετά από τεστ φοιτητές/τριες γωρίζουν από κοντά τα όσα διαδραματίσονται στις Βρυξέλλες.(βλ. λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών κλπ στο elearning του μαθματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου – Από την ΕΟΚ στην ΕΕ-Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και ΕURATOM- Παγκοσμιοποίηση και ΕΟΚ – Θεωρία Τελωνειακών Ενώσεων – Θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαδικασία λήψης αποφάσεων - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Συνθήκη του Μάαστριχτ, Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συνθήκη της Νίκαιας και η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- Ειδικές Πολιτικές της ΕΕ - Κοινές Πολιτικές της ΕΕ: KAΠ, περιφερειακή, Κοινωνική Πολιτική – Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική – Πολιτική Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Τεχνολογικής Έρευνας, Βιομηχανική Πολιτική - Συμπεράσματα Συνόδων Κορυφής των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σημαντικών για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την Ελλάδα. – ΕΕ και ο υπόλοιπος κόσμος – ΕΕ και Τουρκία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
-
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Εκπόνηση μελέτης (project)2
Εξετάσεις2
Σύνολο86
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, γραπτές εξετάσεις, τεστς και παρουσιάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Δ. Μάρδας «Από την ΕΟΚ στην ΕΕ – Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου», (Θεσ/νίκη: εκδόσεις Ζυγός), 2005. -Β. Πανάγος «Η Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τομ. Α, (Θεσ/νίκη: εκδόσεις Ζυγός), 1996. -Ν. Μούσης «Ευρωπαϊκή Ένωση», (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση), 2009. -Θ. Χυτήρης «Τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής), 1993.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020