ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / INDUSTRIAL ORGANIZATION
Κωδικός03ΕΕ32
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000840

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600222969
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της Μικροοικονομικής και Θεωρίας Παιγνίων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτήτης/ρια θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας τις έννοιες και τα υποδείγματα της βιομηχανικής οργάνωσης: • Τις κάθετες σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (προμηθευτής – λιανοπωλητής) • Τη στρατηγική της διαφοροποίησης των προϊόντων • Τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο πεδίο της διαφήμισης • Τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη δύναμη αγοράς τους αποτρέποντας την είσοδο άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο • Την πολιτική ανταγωνισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι εισαγωγικό στη Βιομηχανική Οργάνωση. Το αντικείμενο το μαθήματος είναι οι αγορές ή οι κλάδοι των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε την διάρθρωση των αγορών/κλάδων όπως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους, η τιμολογιακή συμπεριφορά καθώς και άλλες στρατηγικές ορίζουν τον βαθμό του ανταγωνισμού και τη μορφή της αγοράς. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματευτούμε θέματα όπως: συγκέντρωση και δύναμη αγοράς, μέτρηση δύναμης αγοράς, κάθετες σχέσεις, διαφοροποίηση προϊόντος, διαφήμιση, είσοδος και έξοδος στον κλάδο. Κλασσικά θέματα όπως εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, μορφές ολιγοπωλίου, συμπαιγνία (καρτέλ) και διάκριση τιμών παρουσιάζονται εν συντομία διότι διδάσκονται στα πλαίσια των μαθημάτων «Στοιχεία Θεωρίας Παιγνίων», «Μικροοικονομική ΙΙ» και «Μικροοικονομική ΙΙΙ». Το μάθημα προϋποθέτει ότι η/ο φοιτήτρια/ης είναι εξοικειωμένος/η με τη βασική μικροοικονομική θεωρία και στοιχειώδη θεωρία παιγνίων.
Λέξεις Κλειδιά
μονοπωλική δύναμη, κάθετες σχέσεις, διαφήμιση, διαφοροποίηση προϊόντος, είσοδος-έξοδος στην αγορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως διαφάνειες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διαγωνίσματα, λύσεις ασκήσεων, πληροφορίες ή ανακοινώσεις θα καταχωρούνται αποκλειστικά στο σύστημα Blackboard, https://blackboard.lib.auth.gr. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όλοι οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο σύστημα Blackboard από την πρώτη εβδομάδα για να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών4
Σύνολο4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην εξέταση της κατανόησης της θεωρίας καθώς και στη δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων. Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί εγκαίρως μετά το πέρας των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παναγιώτης Φώτης, Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Aνταγωνισμού, Εκδόσεις Προπομπός 2013, κωδικός στον «Εύδοξο»: 32998986 Cabral Luis, Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις Κριτική, 2003, κωδικός στον «Εύδοξο» 11479
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
•Κατσουλάκος Ιωάννης, Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ.Δαρδανός 1998 •Ουσταπασίδης Κωνσταντίνος, Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική, Εκδόσεις Ζυγός, 2004 •Βέττας Ν. – Γ. Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ.Δαρδανός 2004 •Waldman D. και E. Jensen, Βιομηχανική Οργάνωση, Θεωρία και Πράξη, Τόμος Ι, Εκδόσεις Παρίκος 2006 κωδικός στον «Εύδοξο» 16309 •Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice (with Economic Applications) by Lynne Pepall, Daniel J. Richards, and George Norman (Hardcover - Aug 26, 2004) •The Theory of Industrial Organization by Jean Tirole (Hardcover - Jan 1, 1988) •Modern Industrial Organization (4th Edition) (Addison-Wesley Series in Economics) by Dennis W. Carlton and Jeffrey M. Perloff (Hardcover - May 13, 2004) •Industrial Organization: Theory and Applications by Oz Shy (Paperback - Jan 17, 1996) •The Economics of Industrial Organization by William G. Shepherd and Joanna Mehlhop Shepherd (Paperback - Aug 2003) •Industrial Organization: A Strategic Approach by J. R. Church and Roger Ware (Hardcover - Dec 20, 1999)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2014