ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι / ECONOMETRICS I
Κωδικός03ΥΓ04
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000856

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600223014
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και τεχνικές της οικονομετρίας σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο 2. Ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να εξειδικεύει, να εκτιμά και να αξιολογεί βασικά οικονομετρικά υποδείγματα. 3. Να χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό ένα κατάλληλο οικονομετρικό πακέτο. 4. Να αναλύει και να ερμηνεύει τα σχετικά αποτελέσματα. 5. Να εφαρμόζει τις σχετικές γνώσεις σε πραγματικά δεδομένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
 Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων)  Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (OLS), χαρακτηριστικά της γραμμής παλινδρόμησης στο δείγμα, ελαστικότητα και αλλαγή στις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών)  Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η μέθοδος OLS, η εκτίμηση της σταθερής διακύμανσης των ομοσκεδαστικών διαταρακτικών όρων, στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτημέ-νης μεταβλητής και των διαφόρων εκτιμητών, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα)  Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Πηγές μεταβλητικότητας στη γραμμική παλινδρόμηση  Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F (η γενική περίπτωση, έλεγχοι σημαντικό-τητας ενός συντελεστή, όλων ταυτόχρονα των συντελεστών και μιας ομάδας αυτών)  Απλές προβλέψεις  Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (η περίπτωση ενός γραμμικού περιορισμού)  Έλεγχος της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (ο έλεγχος του Chow)  Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, ψευδομετα-βλητές – διαπίστωση της μεταβολής της συνάρτησης με τη χρήση ψευδομεταβλητών)  Πολυσυγγραμμικότητα (πλήρης και μερική πολυσυγγραμμικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της πολυσυγγραμμικότητας, κριτήρια για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμε-τώπισης της πολυσυγγραμμικότητας)  Ετεροσκεδαστικότητα (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την ετεροσκε-δαστικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της ετεροσκεδαστικότητας)  Αυτοσυσχέτιση (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αυτοσυσχέτιση, συνέπειες από την αγνόηση της αυτοσυσχέτισης, αυτοσυσχέτιση πρώτου και ανώτερου βαθμού, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού-το κριτήριο των Durbin-Watson στην απλή και αναθεωρημένη μορφή του, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης οποιασδήποτε τάξης, εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση20
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο72
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος Γεώργιος, Ν. Σαριαννίδης, (2019), Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. Ι.Κ.Ε, [86200122] 2) Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ [8016]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Α. Κάτος:ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ 2) Γ. Χρήστου:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ,ΤΟΜΟΙ Α΄ και Β΄ 3) D. GUJARATI & D.PORTER, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020