ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ / MACROECONOMICS II
Κωδικός03ΥΕ05
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καζάνας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000927

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600223025
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μαθήματος, θα είναι σε θέση να: 1. κατανοούν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 2. κατανοούν πως λειτουργεί μία ανοικτή οικονομία 3. κατανοούν την έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης και τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μικροοικονομικές θεωρητικές βάσεις της μακροοικονομικής Το υπόδειγμα συνολικής ζήτησης-συνολικής προσφοράς Κλασσικο και Κευνσιανο υποδειγμα Ο ρόλος των προσδοκιών στο μακροοικονομικό υπόδειγμα Εσωτερική δυναμική του μακροοικονομικού υποδείγματος (Δημόσιο έλλειμμα και πολιτική ) Μακροοικονομική Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία
Λέξεις Κλειδιά
Μικροοικονομική Θεμελίωσης, Κλασσικό και Κευνσιανό υπόδειγμα, Προσδοκίες, Δυναμική, Ανοικτή Οικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ασκήσεις Πρόοδος Τελική Εξεταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
William Scarth, Μακροοικονομικη: Μια Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους. Εκδόσεις Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Olivier Blanchard , Μακροοικονομική, εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2020