ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I / MICROECONOMICS I
Κωδικός12ΥΑ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βαρσακέλης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001401

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 813
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600223092
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Oι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν καλύτερα θέματα που αφορούν την συμπεριφορά του καταναλωτή, τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν την συμπεριφορά, την επίπτωση της μεταβολής των παραγόντων στην ζήτηση και τη ευημερία του καταναλωτή. Oι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τα θεμέλια, αφενός μεν για να κτίσουν τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, αφετέρου θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται καλύτερα τις οικονομικές εξελίξεις, τόσο στην χώρα, όσο και διεθνώς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή: Οικονομική Επιστήμη και Οικονομία Τα οικονομικά ζητήματα, Σπανιότητα και ανταγωνιστική χρήση των πόρων Ανταλλαγή Ο ρόλος της αγοράς και της οικονομικής πολιτικής Μικροοικονομική και μακροοικονομική, Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης. Το κύκλωμα ροής. 2. Η λειτουργία της αγοράς: Προσφορά και ζήτηση Ισορροπία ζήτησης και προσφοράς Συγκριτική στατική Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος 3. Θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή - Θεωρία των επιλογών Διάρθρωση των προτιμήσεων Καμπύλες αδιαφορίας Εισοδηματικός περιορισμός Ισορροπία του καταναλωτή Μεταβολές της ισορροπίας του καταναλωτή Καμπύλη ζήτησης Ελαστικότητες
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρία Καταναλωτή, αξιωματική θεμελίωση, καμπυλες αδιαφορίας, συνάρτηση χρησιμότητας, αριστοποίση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point σε ορισμένες διαλεξεις blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Φροντιστήριο
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Θα δοθεί μια ενδιάμεση πρόοδος μετά τη θεωρία του καταναλωτή και θα αφορά αυτή την ύλη. Ο βαθμός της προόδου θα επιδοτεί το βαθμό του τελικού διαγωνίσματος. Η πριμοδότηση είναι η εξής: Βαθμός προόδου μικρότερος ή ίσος του 2 (δυο), -1 μονάδα στο τελικό διαγώνισμα. Βαθμός προόδου μεταξύ 2 και, 5 μηδέν μονάδες στο τελικό διαγώνισμα. Βαθμός προόδου μεταξύ 5-6, 0.5 μονάδες στο τελικό διαγώνισμα. Βαθμός προόδου μεταξύ 6-7, 1 μονάδα στο τελικό διαγώνισμα. Βαθμός προόδου μεταξύ 7-8 , 1.5 μονάδες στο τελικό διαγώνισμα. Βαθμός προόδου 8 και πάνω, 2 μονάδες στο τελικό διαγώνισμα. Παράδειγμα: εάν ένας φοιτητής γράψει στην πρόοδο 1.5 τότε θα έχει από πριμοδότηση –1 στο τελικό διαγώνισμα. Εάν γράψει δε στο τελικό διαγώνισμα 5 ο βαθμός του θα γίνει 5-1=4. Εάν ένας φοιτητής γράψει στην πρόοδο 7, τότε θα έχει από πριμοδότηση 1,5 μονάδες στο τελικό διαγώνισμα. Εάν γράψει δε στο τελικό διαγώνισμα 5 ο βαθμός του θα γίνει 5+1,5=6,5 και πιθανόν 7!!!! Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το διαγώνισμα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Η αναλογία σωστών απαντήσεων και βαθμού είναι: 30-29:10, 26-28:9, 23-25:8, 20-22:7, 17-19:6, 14-16:5, 11-13:4, 8-10:3, 5-7:2, 1-4:1. Τέλος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα δίνονται εργασίες, ασκήσεις για το σπίτι και οι οποίες θα συνεισφέρουν στον τελικό βαθμό. Την πλήρη επιδότηση θα λάβει ο φοιτητής που παρέδωσε το σύνολο των εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Νίκου Βαρσακέλη, Μικροοικονομική: Θεωρία, Εφαρμογές, Ασκήσεις. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ Θεσσαλονίκη 2012. • Hal Varian, Μικροοικονομική: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Begg D., Dornbush R., Fisher S, “Εισαγωγή στην Οικονομική”, τόμος Α’ 7η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2006 • Mankiw N. G., “Αρχές Οικονομικής”, Τόμος Α’, Εκδόσεις Τυπωθύτω-Δαρδανός, Αθήνα, 2001 • Πουρναράκης E., Χατζηκωνσταντίνου Γ., “Αρχές Οικονομικής”, Αθήνα, 2004 • Roger Arnold, Εισαγωγή στην οικονομική, 7η έκδοση, εκδόσεις Επίκεντρο, 2007 • Paul Krugman and Robin Wells, Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη,2011. • L. Thurow, R. Heilbronner, Κατανοώντας την Μικροοικονομική, Εκδόσεις Παπαζήσης • P. Samuelson, Οικονομική, Εκδόσεις Παπαζήση • Πωλ Κρούγκμαν, Θεωρητικός από Σύμπτωση και άλλα αποσπάσματα από μια άχαρη επιστήμη. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2005 Θέματα από τον ελληνικό και διεθνή ημερήσιο και περιοδικό οικονομικό τύπο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2021