Μέθοδοι Έρευνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέθοδοι Έρευνας / Research Methods
ΚωδικόςΕΔΞΓ 593
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016504

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέθοδοι Έρευνας
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600223178
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: •θα γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας •θα κατανοήσουν τον ρόλο της έρευνας στη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας •θα εξοικειωθούν με τον ερευνητικό σχεδιασμό, από την έκφραση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων έως και τον σχεδιασμό επιλεγμένων ερευνητικών εργαλείων •θα εξασκηθούν στην καταγραφή, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων •θα εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των πορισμάτων ποσοτικής έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες και τις τεχνικές που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας στην (αγγλική ως) ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στην έρευνα. Στόχοι και σημασία της εκπαιδευτικής έρευνας. Θέματα δεοντολογίας. 2. Ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση: διαφορές, τύποι ποσοτικών και ποιοτικών σχεδίων έρευνας. 3. Ερευνητικός σχεδιασμός: καθορισμός ερευνητικού προβλήματος, βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων. 4. Μεθοδολογία: κλίμακες μέτρησης και μεταβλητές, εργαλεία και δοκιμασίες, αξιοπιστία και εγκυρότητα. 5. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων: ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δοκιμασίες διαισθητικών κρίσεων, κλπ. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. 6. Ανάλυση δεδομένων ποσοτικής έρευνας: οργάνωση αρχείου δεδομένων, περιγραφική και επαγωγική στατιστική, λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης. 7. Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής: κατανομές συχνότητας, μέσος όρος, μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς. 8. Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής: βασικές έννοιες ελέγχου υποθέσεων, επίπεδο σημαντικότητας, σύγκριση δύο ή περισσότερων μέσων, συνάφεια και συσχέτιση μεταβλητών. 9. Ανάλυση δεδομένων στην ποιοτική έρευνα: οργάνωση δεδομένων, κωδικοποίηση, επεξεργασία. 10.Οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων σε μορφή Powerpoint. 11.Συζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.Συγγραφή ερευνητικής έκθεσης.
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα στην ξένη γλώσσα, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Xρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle (e-learning)για επικοινωνία, πρόσβαση σε διδακτικό υλικό, συζήτηση σε φόρουμ, ασκήσεις με μορφή κουίζ. Χρήση στατιστικού πακέτου SPSS για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων Χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών (π.χ. AntCon) για την ανάλυση κειμένων/εύρεση δεικτών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στην τάξη (10%), προφορική παρουσίαση (30%), γραπτή εργασία (60%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brown, J.D. (2014). Mixed Methods Reasearch for TESOL. Edinburgh: Edinburgh University Press. Brown, J. D., & Rodgers, T. (2002). Doing second language research. Oxford: Oxford University Press. Chaudron, C. (1988). Second language classrooms: Research on teaching and learning. New York: Cambridge University Press. Gass, S., & Mackey, A. (2007). Data elicitation for second and foreign language research. Mahwah, N. j. Lawrence Erlbaum Ass. P53.755.GE7 2007 Mackey, A., & Gass, S. (2005). Second language research: Methodology and design. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. McDonough, J., & McDonough S. (1997). Research Methods for English Language Teachers. London: Arnold. Weissberg, R.,& Buker, S. (1990). Writing up research. Experimental research report writing for students of English. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023