ΚΥΜΑΤΑ-ΡΕΥΣΤΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΥΜΑΤΑ-ΡΕΥΣΤΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ / Waves-Fluids -Thermodynamics
ΚωδικόςΓΘΥ3202
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Δημητρακόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600021846

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 147
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό217

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΥΜΑΤΑ-ΡΕΥΣΤΑ-ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600223259
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές εισάγονται σε θέματα της κυματικής, της ρευστομηχανικής και της θερμοδυναμικής. Ειδικότερα, θα αντιμετωπίσουν θέματα μηχανικών κυμάνσεων όπως τα εγκάρσια κύματα σε ελαστική χορδή και διαμήκη ηχητικά κύματα σε ρευστά. Θα εξοικειωθούν με παραδείγματα εφαρμογής της αρχής της επαλληλίας και της επίδρασης των χαρακτηριστικών του μέσου στην ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων. Οι φοιτητές, επίσης, θα εξοικειωθούν με βασικές ιδιότητες των ρευστών (πίεση, πυκνότητα, άνωση) καθώς και με βασικές αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά τους και στις οποίες στηρίζονται πρακτικές εφαρμογές. Πέραν των ιδιοτήτων και αρχών που διέπουν τη συμπεριφορά των ρευστών σε συνθήκες ισορροπίας, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν και με τις δυνάμεις συνοχής και συνάφειας στα ρευστά και με νόμους που διέπουν τη ροή τους. Τέλος, οι φοιτητές εισάγονται στο περιεχόμενο των όρων της θερμοδυναμικής μέσω της αντιμετώπισης των νόμων του ιδανικού αερίου και των θερμικών μηχανών, εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και τους νόμους της κλασσικής θερμοδυναμικής, και αποκτούν αρχική εμπειρία της μοντελοποίησης στην ανάλυση των φυσικών προβλήματων. Διδάσκονται επίσης στοιχεία κινητικής θεωρίας των αερίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κυματική Κύματα σε ελαστικά μέσα: Βασικές έννοιες κύματος, παραγωγή κυματικής εξίσωσης, αρμονικά κύματα. Χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Προβλήματα. Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδας. Στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα. Προβλήματα. Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Προβλήματα. Μηχανική των ρευστών: Ρευστά (αέρια και υγρά). Πίεση. Πυκνότητα. Ρευστά σε ισορροπία. Υδροστατική. Άνωση. Αρχή Pascal. Αρχή Αρχιμήδη. Προβλήματα. Επιφανειακή τάση. Δυνάμεις συνεπαφής υγρού-στερεού. Τριχοειδή φαινόμενα. Ροή υγρών. Στρωτή ροή. Νόμος της συνέχειας. Νόμος Bernoulli. Τυρβώδης ροή. Ιξώδες. Προβλήματα. Συνοπτικά για την παραμόρφωση στερεών. Προβλήματα. Θερμοδυναμική: Σύστημα, περιβάλλον, καταστατικές μεταβλητές, ισορροπία και μεταβολή. Θερμοκρασία και μηδενικός νόμος, κλίμακες θερμοκρασιών και θερμομετρικές ιδιότητες. Προβλήματα. Πρώτος νόμος: θερμότητα και έργο, θερμοχωρητικότητα και θερμιδομετρία, μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Προβλήματα. Νόμοι του ιδανικού αερίου εμπειρικά. Στοιχεία κινητικής θεωρίας. Κατανομή μοριακών ταχυτήτων. Πραγματικό αέριο. Μεταβολές του ιδανικού αερίου και κύκλοι, θερμικές μηχανές και απόδοση. Προβλήματα. Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος, κύκλος Carnot, εντροπία, ανισότητα Clausius. Γενίκευση 2ου νόμου. Ισορροπία συστημάτων. Προβλήματα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις136.54,6
Φροντιστήριο58.52,0
Εξετάσεις30,1
Άλλο / Άλλα120,4
Σύνολο2107
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Φυσική. Εισαγωγή στη Μηχανική, Κυριάκος Δημήτρης, Καρακώστας Θεόδωρος, Έκδοση: 1η έκδ./2012, ISBN: 9789604563340, Εκδότης: Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε. 2. Φυσική: Βασικές αρχές, Αριθμός τόμου: A, Έκδοση: 1η/2021, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, ISBN: 9789600122343, Εκδότης: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 3. Θερμοδυναμική Συστημάτων σε Ισορροπία, Έκδοση: 1/2015, C.J.Adkins, ISBN: 9786188200913, Εκδότης: ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, MARK W. ZEMANSKY, RICHARD M.DITTMAN, Έκδοση: 7/2014, ISBN: 9789607258809, Εκδότης: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 5. Θερμοδυναμική και Προχωρημένη Θερμοδυναμική, Πολυζάκης Απόστολος, Έκδοση: 4η/2019, ISBN: 9786188359048, Εκδότης: Πολυζάκης Απόστολος & ΣΙΑ ΕΕ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Modern Thermodynamics, From Heat Engines to Dissipative Structures (Dilip Kondepudi, Ilya Prigogine) John Wiley & Sons.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2023