ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / SERVICES MARKETING MANAGEMENT
Κωδικός10602-LSC-103
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Μπουτσούκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001096

Πρόγραμμα Σπουδών: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223484
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχει ως σκοπό την εξοικείωση τον φοιτητή/ την φοιτήτρια με τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών σε σχέση με το μάρκετινγκ των προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει 3 βασικές ενότητες: 1) βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθώς και της στρατηγικής μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών (πχ. Service orientation), 2) δημιουργία και διάθεση υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες του καταναλωτή (πχ. Interactive services marketing και customer-firm value co-production), και 3) διοίκηση του μάρκετινγκ υπηρεσιών στην επιχείρηση ή οργανισμό (πχ. Service oriented organizations). Το μάθημα θα δώσει έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση του μάρκετινγκ υπηρεσιών βάσει της οποίας η κάθε επιχείρηση-οργανισμός καλείται να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες κατανάλωσης στους πελάτες της. Η διεξαγωγή των διαλέξεων στηρίζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία του ακροατηρίου και της διδάσκουσας. Οι παραδόσεις περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική συζήτηση καθώς τη συζήτηση επιχειρησιακών περιπτώσεων (case studies) ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού (πχ. επιστημονική αρθρογραφία).
Λέξεις Κλειδιά
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, χαρακτηριστικά υπηρεσιών, στρατηγική τιμολόγησης,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων511,7
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,3
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις200,7
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία 20% Εξετάσεις 70% Συμμετοχή στο μάθημα 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bateson, J.E.G. and Hoffman, K. D. (2010). Services Marketing, International Edition, 4th Edition, Cengage.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Fisk, R., Grove, S.J., and John, J. (2007). Interactive Services Marketing Houghton Mifflin Company. • Lovelock, C. H. and J.Wirtz (2010).Services Marketing, Pearson. • Palmer, A. (2011). Principles of Services Marketing, McGraw-Hill Higher Education. • Pine, J. and Gilmore, J.H. (2011). The Experience Economy: Work is the theatre and Every Business is a Stage II, Harvard Business School Press. • Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill Higher Education. • Zeithaml, V. A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing, McGraw-Hill Higher Education. • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Σπύρος Γούναρης, Εκδόσεις Rossili (in Greek). Key Academic Literature • Alexander, Nicholas and Andrew Lockwood (1996), "Internationalisation: A Comparison of Hotel and Retail Sectors," Service Industries Journal, 16 (October), 458-473. • Berry, Leonard L. and A. Parasuraman (1993), "Building a New Academic Field-the Case of Services Marketing," Journal of Retailing, 69 (Spring), 13-60. • Berry, Leonard L. and A. Parasuraman, (1997), "Listening to the Customer-The Concept of a Service-Quality Information System," Sloan Management Review, 38 (Spring), 65-76. • Bitner, Mary Jo (1992), "Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees," Journal of Marketing, 56 (April), 57-71. • Bitner, Mary Jo, Bernard H. Booms, and Mary Stanfield Tetreault (1990), "The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents," Journal of Marketing, 54 (January), 71-84. • Bowen, David E. and Edward L. Lawler III (1992), "The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When." Sloan Management Review, 33 (Spring), 31-39. • Bowen, David E. and Edward E. Lawler (1995), "Empowering Service Employees," Sloan Management Review, 36 (Summer), 73-84. • Cronin Jr., Joseph J. and Steven A. Taylor (1992), "Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension," Journal of Marketing, 56 (July), 55-68. • Fisk, Raymond P., Stephen W. Brown, and Mary Jo Bitner (1993), "The Evolution of the Services Marketing Literature," Journal of Retailing, 69 (Spring), 61-103. • Gounaris, S. (2005), "The role of trust and commitment in customer retention: insights from B2B services", Journal of Business Research, vol. 58, pp.126 • Lovelock, Christopher H. (1983), "Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights," Journal of Marketing, 47 (Summer), 9-20. • Parasuraman, A., Valarie Zeithaml, and Leonard L. Berry (1985), "A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research," Journal of Marketing, 49, (Fall), 41-50.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-01-2024