ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / MEDIA AND SOCIETY
ΚωδικόςΕ.1.243
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜελπομένη Τσιτουρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000305

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223514
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη ικανοτήτων στη διερεύνηση του φαινομένου της επικοινωνίας σε σχέση με την κοινωνία. Εξοικείωση σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στο πεδίο της επικοινωνίας Το Τμήμα έχει απευθύνει έγγραφο προς τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, αναλύοντας τις επιφυλάξεις του για την ταξινόμηση που προτείνεται. ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ότι η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται δεν καλύπτει επαρκώς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συζήτησης και της επεξεργασίας των θέσεων αυτών από τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ, το Τμήμα επιφυλάσσεται για την συμπλήρωση των σχετικών στόχων, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ δεν καλύπτουν την ποικιλότητα εκπαίδευσης που παρέχει.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα Μέσα Επικοινωνίας παίζουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία. Οι σχέσεις ανάμεσα στα Μέσα Επικοινωνίας και την κοινωνία αποτελούν αντικείμενο μελέτης του μαθήματος αυτού. Επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση των θεωριών της επικοινωνίας (θεωρία της επίδρασης, λειτουργική θεωρία, συστημική θεωρία, μαρξιστική θεωρία, στρουκτουραλιστική θεωρία, μετα-στρουκτουραλιστική θεωρία), και αναλύονται οι σχέσεις ανάμεσα στις τεχνολογίες της επικοινωνίας και την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις61
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
συμμετοχή στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα διδασκαλίας, εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και παρουσίασή τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βρύζας Κ. (2012) Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και Ανάπτυξη της Ανθρώπινης Κοινωνίας. εκδ. Βάνιας. Thompson J. (1998) Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας. εκδ. Παπαζήσης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναρτάται στο μάθημα "ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" στην πλατφόρμα ΟPEN eclass του ΑΠΘ
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-09-2021