ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ / COURSE-STRUCTURING AND EVALUATION IN FOREING-LANGUAGE TEACHING
ΚωδικόςΓΔ0201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005615

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223548
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και να υλοποιούν τις επιμέρους φάσεις του. Παράλληλα πρέπει να έχουν κατανοήσει βασικές αρχές που διέπουν την αξιολόγηση. Ειδικότερα οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: α) ορίζουν τους στόχους μιας διαδικασίας αξιολόγησης με βάση το ισχύων πρόγραμμα σπουδών, έχοντας κατανοήσει τη σχέση τους β) επιλέγουν το είδος αξιολόγησης που θέλουν να υλοποιήσουν με βάση την υποκείμενη επιδίωξή τους γ) σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ένα τεστ δ) υπολογίζουν το βαθμό δυσκολίας και την ικανότητα διάκρισης των ερωτημάτων ενός τεστ ε) επεξεργάζονται τα δεδομένα που θα προκύπτουν από την υλοποίηση του τεστ στ) αναλύουν τα αποτελέσματα ενός τεστ ‘έτσι ώστε να εξάγουν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα ανάλογα με το σκοπό του αλλά και με βάση βασικές παιδαγωγικές αρχές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Σχέση μεταξύ των στόχων του προγράμματος και της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών β) Έννοια της αξιολόγησης γ) Βασικές τυπολογίες αξιολόγησης δ) Τυπολογίες δοκιμασιών ε) Ανάλυση λαθών στ) Είδη εργαλείων συλλογής πληροφοριών ζ) Μελέτη και ανάλυση των ερωτημάτων ενός τεστ η) Βαθμολόγηση δοκιμασιών αποκλίνουσας και συγκλίνουσας παραγωγής λόγου θ) Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για την εύρεση της κεντρικής τάσης, της διασποράς και της συνάφειας
Λέξεις Κλειδιά
syllabus, curriculum, αξιολόγηση του μαθητή, προγραμματισμός τεστ, ανάλυση δεδομένων τεστ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προβάλλονται διαφάνειες (ppt) με τα κύρια σημεία του μαθήματος και υποστηρικτικό υλικό, ενώ χρησιμοποιούνται και διάφορα βοηθητικά προγράμματα (spss, chic analysis) για την επίδειξη ενεργειών και πρακτικών που αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις15
Εργαστηριακή Άσκηση15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων6
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο36
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα μπορούν αν το επιθυμούν να αξιολογηθούν μέσω 5 γραπτών εργασιών μικρής έκτασης, ενώ για όσους δεν παρακολουθούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν εργασίες προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Βασικό σύγγραμμα για την προετοιμασία των φοιτητών αποτελεί το πρώτο από τα αναφερόμενα στη ββιλιογραφία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγησης της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Porcelli G., 1998. Educazione linguistica e valutazione. Torino: UTET McNamara, T., 2000. Language Testing. Oxford, New York: Oxford University Press Κασσωτάκης, Μ., 1994. Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-06-2013