Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων / Biological systems simulation
ΚωδικόςΙΠΓ005
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Χουβαρδά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004398

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600223596
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΠΑ001 Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού
 • ΙΠΑ002 Συστημική Φυσιολογία
 • ΙΠΒ001 Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική
 • ΙΠΒ003 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η καλή γνώση της φυσιολογίας συστημάτων, λειτουργικής μορφολογίας, και των τεχνικών ανάλυσης βιοδεδομένων απο βιομοριακό μέχρι το επίπεδο του οργάνου καθώς και μαθηματικών, φυσικής και υπολογιστικών συστημάτων υψηλής επίδοσης είναι απαραίτητα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν περαιτέρω την περιοχή in-silico modelling για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και παθολογίας των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές μοντελοποίησης συστηματων και μοντελοποίηση βασισμένη στα δεδομένα - εφαρμογές στην ιατρική Βιο-ηλεκτρισμός / Προσομοίωση ενεργού δυναμικού νευρικού και καρδιακού κυττάρου Mοντελοποίηση του καρδιακής λειτουργίας Απεικονιστικές μέθοδοι και εφαρμογή στην καρδιακή μοντελοποίηση Ανάλυση μη γραμμικών συστημάτων στην Βιοιατρική Μοντελοπόιηση βιολογικών συστημάτων
Λέξεις Κλειδιά
προσομοίωση, μη γραμμικά βιολογικά συστήματα, μοντέλλα καρδιάς, απεικονιση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,7
Εργαστηριακή Άσκηση160,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,1
Εκπόνηση μελέτης (project)501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
συνδιασμός εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλεπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
J. Malmivuo, R. Plonsey, 'Bioelectromagnetism'' G.D. Smith 'Solutions of Partial Differential equations using finite difference methods'' Oxford Press J. Jack, D. Noble and Smith '' Electric current flow in excitable cells'' Oxford Press Mathematically Modelling the Electrical Activity of the Heart: From Cell to Body Surface and Back Again By (author): Andrew J Pullan (University of Auckland, New Zealand), Leo K Cheng (University of Auckland, New Zealand), Martin L Buist (University of Auckland, New Zealand & National University of Singapore, Singapore) A series of ebooks for data driven modelling Selected papers from published literature, periodically updated
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2021