Διαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις / Interfaith, international religious organizations and contemporary geopolitical challenges
ΚωδικόςΑ4
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανός Τσομπανίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020558

Πρόγραμμα Σπουδών: ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΓΕΩΠΟΛIΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαθρησκειακές σχέσεις, διεθνείς θρησκευτικοί οργανισμοί και σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600223825
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα: • γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και θα κατανοούν το ρόλο της στις διαχριστιανικές, διαθρησκειακές και τις διεθνείς σχέσεις και στη συνάντηση λαών και πολιτισμών. • αναλύουν και θα επεξεργάζονται κείμενα που έχουν σχέση με το ρόλο της θρησκείας στη διεθνή σκηνή •είναι σε θέση να τοποθετούνται σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τις Εκκλησίες και τις θρησκείες και αφορούν τη θέση τους στη παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή •είναι σε θέση να κατανοούν και να ερμηνεύουν τη διασύνδεση θρησκείας και Γεωπολιτικής, τη λειτουργία της θρησκείας στην εξωτερική πολιτική των Κρατών, καθώς και στο πεδίο της πρόληψης της σύγκρουσης και της οικοδόμησης της ειρήνης, η σημασία των Διεθνικών Θρησκευτικών Δρώντων στις Διεθνείς Σχέσεις. •είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη τα χαρακτηριστικά και τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Χριστιανισμού και των άλλων θρησκειών, ιδιαίτερα με το Ισλάμ για την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών •μπορούν να εργάζονται ατομικά και συλλογικά στα διάφορα σχετικά θέματα και θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν επιστημονικά όλα τα μέσα έρευνας. •είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους κατά τρόπο επιστημονικό και σύγχρονο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση του ρόλου της Θρησκείας στη διεθνή σκηνή, η διασύνδεση θρησκείας και Γεωπολιτικής, η λειτουργία της θρησκείας στην εξωτερική πολιτική των Κρατών καθώς και στο πεδίο της πρόληψης της σύγκρουσης και της οικοδόμησης της ειρήνης, η σημασία των Διεθνικών Θρησκευτικών Δρώντων στις Διεθνείς Σχέσεις. Έμφαση δίνεται στη θέση των χριστιανικών Εκκλησιών, ιδίως της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Επίσης στον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ χριστιανισμού και θρησκειών, ιδιαίτερα με το Ισλάμ, για την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
Λέξεις Κλειδιά
Διαθρησκειακός διάλογος, Διεθνείς Σχέσεις, Οικουμενική Κίνηση, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Βία, Φονταμενταλισμός, Ειρήνη, δικαιοσύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση διαφανειών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις33
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις4
Σύνολο187
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με: •Παρουσιάσεις σε επιμέρους ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των υπό εξέταση ζητημάτων •Προφορικές ή γραπτές εξετάσεις (π.χ. με ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου ή Κουίζ) στο τέλος του εξαμήνου •Εργασία στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναστάσιος (Γιαννουλάτος), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, Συνύπαρξη: Ειρήνη, Φύση, Φτώχεια, Τρομοκρατία, Αξίες. Θρησκειολογική θεώρηση, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2015. Stanley D. Brunn, “The World Council of Churches as a Global Actor: Ecumenical Space as Geographical Space”, Geographica Slovenica, 34/1, 2001, pp. 65-78. Larroque Anne-Clementine, Η Γεωπολιτική των Ισλαμισμών, εκδ. Άγρα, Αθήνα 2019. Γρ. Ζιάκας – Αγγ. Ζιάκα, Διαθρησκειακός Διάλογος. Συμβολή της Μελέτης των Θρησκειών στην κατανόηση της θρησκευτικής ετερότητας, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2017 «Η Διαθρησκειακή Συνάντησις των Βρυξελλών», Επίσκεψις, έτος 32, αριθμ. 603, 31.12.2001, 6-21. J. Haynes και X. Καραγιαννοπούλου (επιμ.), Θρησκεία και Πολιτική. Μια Σύγχρονη Επιτομή, μτφ. Λουκρητία Μακροπούλου, Αθήνα, Πεδίο, 2018. Ninan ,Koshy, Churches in the World of Nations, Geneva, WCC, 1994. Konrad,Raiser, “International order”, N. Losky et altri (eds), Dictionary of Ecumenical Movement, Geneva, WCC,2002, pp. 598-603. Στ. Τσομπανίδης, «Υπέρ της Οικουμένης»: Μελέτες για την Οικουμενική Κίνηση και την αποστολή της Εκκλησίας στο σημερινό κόσμο, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014 Στ. Τσομπανίδης, «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και Διεθνής Πολιτική Σκηνή», Το Πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και την Κοινωνία, (επ.) Σ. Κονιόρδος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος 2020, 845-855. WCC (1998), The role of the WCC in international affairs, διαθέσιμο στο: http://www.wcc-coe.org/wcc/what/international/ia-booklet.html#top
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-10-2021