ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / MACROECONOMICS
ΚωδικόςΠΜΟΥ1
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καζάνας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014570

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΜΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΠΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223873
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επαρκής γνώση της βασικής μακροοικονομικής θεωρίας και των μέσων άσκησης πολιτικής σε ανοικτή οικονομία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια συνολική επισκόπηση των βασικών ιδεών της μακροοικονομίας, εστιάζοντας στη μακροοικονομική μοντελοποίηση. Προσφέρει στους φοιτητές στα διάφορα μοντέλα της μακροοικονομικής ανάλυσης συμπεριλαμβανομένων των μικροοικονομικών θεμελιώσεων της μακροοικονομίας, της παραγωγής, της κατανάλωσης των επενδύσεων, και τη μοντελοποίηση της αγοράς εργασίας τη θεωρία της ανεργίας, τη μεγέθυνση και τα μοντέλα πραγματικού οικονομικού κύκλου, την μοντελοποίηση ανοικτής οικονομίας, την μοντελοποίηση της νομισματικής πολιτικής, και τη μοντελοποίηση στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα ασχολείται κυρίως με δύο θέματα: (i) την ανάπτυξη θετικών μοντέλων (positive models) προκειμένου να κατανοήσουμε τη δυναμική των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως η παραγωγή, η απασχόληση, η ανεργία, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, κλπ .; και (ii) την ανάπτυξη κανονιστικών συνταγών (normative prescriptions) των μακροοικονομικών πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την κατάλληλη ρύθμιση των δημοσιονομικών και νομισματικών πολιτικών.
Λέξεις Κλειδιά
Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Ανοικτές Οικονομίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις36
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων14
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις60
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (με ερωτήσεις σύντομης και εκτεταμένης απάντησης): 60% Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση: 20% Προφορική Εξέταση: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- David Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill/Irwin, 2006 . - Heijdra, Ben J. and Van Der Ploeg, Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford U.P., 2002 - Obstfeld, Maurice and Rogoff, Foundations of International Macroeconomics , MIT, 1996
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Walsh, Carl E. Monetary theory and policy — 3rd edition, 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2019