ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / GROWTH AND DEVELOPMENT
ΚωδικόςΠΜΟΥ4
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Ψαλτόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014573

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΜΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΠΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223876
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΜΟΥ1 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΠΜΟΥ2 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΠΜΟΥ3 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλό υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και στις ποσοτικές μεθόδους. Ικανοποιητικό υπόβαθρο στην οικονομική της ανάπτυξης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές(τριες) θα: • μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα να κατασκευάζουν λογικά οικονομικά επιχειρήματα που σχετίζονται με την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, • αποκτήσουν την ικανότητα να συσχετίζουν εμπειρικά στοιχεία με τη σχετική θεωρία, • εξοικειωθούν με εργαλεία θεωρητικής ανάλυσης και εμπειρικής υποδειγματοποίησης που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά της μεγέθυνσης και ανάπτυξης, • μπορούν να παρουσιάζουν οικονομικά επιχειρήματα, με προφορικό αλλά και γραπτό τρόπο, • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα που είναι διαθέσιμα για να εξηγήσουν τα αίτια και τις συνέπειες της οικονομικής μεγέθυνσης, της φτώχειας και των ανισοτήτων, • έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών παραγόντων που σχετίζονται με τα οικονομικά προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών, • έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις θεσμικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη. • είναι σε θέση να κατανοήσουν τους δεσμούς μεταξύ βασικών θεωρητικών θεμάτων στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη και των πολιτικών που αφορούν τις αναπτυσσόμενες χώρες. • μπορούν να επιδείξουν προηγμένη κατανόηση θεωρητικών υποδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών σε θέματα όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η εκπαίδευση, οι αγορές εργασίας, οι θεσμοί, η αναπτυξιακή βοήθεια και η χρηματοδότηση και ασφάλιση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Τι είναι η ανάπτυξη; Θεωρία και Πρακτική 2. Φτώχεια και οικονομική μεγέθυνση 3. Ανισότητα 4. Οικονομική μεγέθυνση – το μακροοικονομικό επίπεδο 5. Ενδογενής οικονομική μεγέθυνση 6. Εκπαίδευση και μετάβαση από το σχολείο στη δουλειά 7. Αγορά εργασίας, ανεπίσημος τομέας, μετανάστευση 8. Θεσμοί και Διακυβέρνηση 9. Αναπτυξιακή Βοήθεια 10. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 11. Αξιολόγηση Επιπτώσεων Αναπτυξιακών Πολιτικών
Λέξεις Κλειδιά
μεγέθυνση, ανάπτυξη, απασχόληση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Ακαδημαικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Για τη διδασκαλία και επικοινωνία χρησιμοποιούνται ΤΠΕ όπως, power point presentations, e-mails, προγραμματα υπολογιστών όπως Word, MatLab, Eviews, Excel και elearning, ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων(zoom)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις36
Σεμινάρια10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπόνηση μελέτης (project)44
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις40
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στις συζητήσεις στις διαλέξεις του μαθήματος: 25% Ατομική παρουσίαση: 25% Ατομική εργασία (3000 λέξεις): 35% Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου: 15%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. A. de Javry, E. Sadoulet, Οικονομική της Ανάπτυξης, εκδ. Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2020. 2. Weil, N.D. 2012. Οικονομική Μεγέθυνση. Λευκωσία, Broken Hill Publishers Ltd. 3. Rodrik, D. 2013. The Past, Present, and Future of Economic Growth. Global Citizens Foundation, Working Paper 1. 4. World Bank (various years). World Development Report. Washington DC, The World Bank. 5. United Nations. 2015. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, United Nations. 6. Lin, J.Y. 2012. New Structural Economics. Washington DC, The World Bank. 7. Ocampo, J.A., Rada, C. and Taylor, L. 2009. Growth and Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach. New York, Columbia University Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
o Ray, D. 2010. Uneven Growth: A Framework for Research in Development Economics, Journal of Economic Perspectives 24, No. 3, 45-60. o Rosenzweig, M. (2012) Thinking Small: Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. Journal of Economic Literature, 50: 115-127. o Chen, S. and Ravallon, M. (2010). The Developing World is Poorer than We Thought, But No Less Successful in the Fight Against Poverty. The Quarterly Journal of Economics, 125: 1577-1625. o World Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity: Reversals of Fortune. World Bank: Washington DC. o Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. World Development, 29: 1803-1815. o Milanovic, B. (2013). Global Income Inequality in Numbers: in History and Now, Global Policy, 4: 198-208. o Forbes, K. (2000). A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth, American Economic Review, 90: 869-887. o Mookherjee, D. and Ray, D. (2003). Persistent Inequality, Review of Economic Studies, 70: 369-393. o Benabou, R. (2000). Unequal Societies: Income Distribution and the Social Contract, American Economic Review, 90: 96-129. o Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. American Economic Review, 91: 795-813. o Krueger, A. B. and Lindahl, M. (2001). Education for Growth: Why and for Whom? Journal of Economic Literature, 39: 1101-1136. o Schultz, T.P. (2004). School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program. Journal of Development Economics, 74: 199-250. o Erosa, Α., Koreshkova, Τ. and Restuccia, D. (2010). How Important Is Human Capital? A Quantitative Theory Assessment of World Income Inequality. Review of Economic Studies, 77:1421-1449 o Benhassine, N., Devoto, F., Duflo, E., Dupas, P. and Pouliquen, V. (2015). Turning a Shove into a Nudge? A "Labeled Cash Transfer" for Education. American Economic Journal: Economic Policy, 7: 86–125. o Duflo, E., Dupas, P. and Kremet, M. (2021). The Impact of Free Secondary Education: Experimental Evidence from Ghana. Working Paper 28937. NBER: Cambridge MA. o de Haas, H. (2008). Migration and Development: A Theoretical Perspective. Working Paper 9. International Migration Institute, University of Oxford: Oxford. o Maloney, W. F. (2004). Informality Revisited. World Development, 32: 1159‐1178. o Kingdon, G. and Knight, J. (2007). Unemployment in South Africa, 1995–2003: Causes, Problems and Policies. Journal of African Economies, 16: 813–848. o Bacchetta, M., Ekkehard, E, and Bustamante, J. P. (2009) Globalization and Informal Jobs in Developing Countries. WTO and ILO: Geneva. o Clemens, M. A. (2011). Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk? Journal of Economic Perspectives, 25: 83-106. o Clemens, M. A. and Pritchett, A. (2016). The New Economic Case for Migration Restrictions: An Assessment. IZA Discussion Paper No. 9730: Bonn. o Khan, M. H. (2012). Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof. In: Noman, A., Botchwey, K., Stein, H. and Stiglitz, J. (eds.). Good Growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies. Oxford University Press: Oxford, pp. 51-79. o Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. A. (2002) Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117: 1231-1294. o Joshi, D. K., Hughes, B. B. and Sisk, T. D. (2015). Improving Governance for the Post-2015 Sustainable Development Goals: Scenario Forecasting the Next 50 Years. World Development: June 2015. o Hynes, W. and Scott, S. (2013). The Evolution of Official Development Assistance: Achievements, Criticisms and a Way Forward. OECD Development Co-operation Working Papers, No. 12, OECD Publishing. o Easterly, W. (2003). Can Foreign Aid Buy Growth? Journal of Economic Perspectives, 17: 23-48. o Clemens, M. A., Radelet, S., Bhavnani, R. R. and Bazzi, S. (2011). Counting Chickens when they Hatch: Timing and the Effects of Aid on Growth. Working Paper No. 44. Center for Global Development: Washington DC. o Lucas, R. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?, American Economic Review, 80: 92-96 o Emara, N. and Moheildin, M. (2020). Financial Inclusion and Extreme Poverty in the MENA Region: A Gap Analysis Approach. MPRA Paper No. 99255. Munich. o World Bank (2015). Agricultural Risk Management in the Face of Climate Change. Discussion Paper 09 – Agriculture Global Practice. World Bank: Washington DC. o Larson, D. F., Anderson, J. R. and Varangis, P. (2004). Policies on Managing Risks in Agricultural Markets. The World Bank Research Observer, 19: 199-230. o Udry, C. (1994). Risk and Insurance in a Rural Credit Market: An Empirical Investigation in Northern Nigeria. Review of Economic Studies, 61: 495-526. o Morduch, J. (1999). The Microfinance Promise. Journal of Economic Literature: 37: 1569-1614. o Burgess, R. (2005). Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment. American Economic Review, 95: 780-795. o Dupas, P. and Robinson, J. (2013). Why Don't the Poor Save More? Evidence from Health Savings Experiments. American Economic Review, 103: 1138-1171. o Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B. and Vermeersch, C. M. J. (2016). Impact Evaluation in Practice. Second Edition. The World Bank: Washington DC. o Bédécarrats, F., Guérin, I. and Roubaud, F. (2017). All that Glitters is not Gold: The Political Economy of Randomized Evaluations in Development. Development and Change, 50: 735-762.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2023