ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / FINANCE
ΚωδικόςΠΜΟΥ5
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Καζάνας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014574

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΜΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (2018-σήμερα) (ΠΦ)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600223877
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: -κατανοεί τα χαρακτηριστικά των πλέον δημοφιλών χρηματοοικονομικών προϊόντων -κατανοεί τις ιδιομορφίες της εκάστοτε αγοράς χρήματος/κεφαλαίου που διαμορφώνει τις παραμέτρους του επενδυτικού περιβάλλοντος -πραγματοποιεί θεμελιώδη αποτίμηση και ανάλυση κινδύνου εμπορεύσιμων τίτλων (ομολόγων, μετοχών, παραγώγων) -σχεδιάζει βέλτιστα χαρτοφυλάκια με τη χρήση φύλλων εργασίας Excel ή άλλων προγραμμάτων (Matlab)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Θεμέλιες έννοιες: αγορές χρήματος & κεφαλαίου, διαφοροποίηση και αντιστάθμιση κινδύνου (diversification vs hedging), αντισταθμιστική κερδοσκοπία (arbitrage), αποτελεσματικότητα αγορών (market efficiency). • Στοιχεία εταιρικής χρηματοοικονομικής: κεφαλαιακή διάρθρωση, θεωρήματα Modigliani-Miller, θεμελιώδης αποτίμησης μετοχών. • Τίτλοι σταθερού εισοδήματος: θεωρία επιτοκίου, επιτόκια ευρωαγοράς, Libor, Euribor, ομoλογιακά προϊόντα, καμπύλη επιτοκίων (yield curve), άνοιγμα επιτοκίων (spread) και επιτοκιακός κίνδυνος. • Θεωρία χαρτοφυλακίου: ανάλυση μέσου – διακύμανσης, το πλαίσιο του Markowitz, διαφοροποίηση κινδύνου και συντελεστής συσχέτισης, αποτελεσματικό μέτωπο της αγοράς, μαθηματική κατάστρωση και επίλυση του προβλημάτων επιλογής χαρτοφυλακίου. • Αποτίμηση κεφαλαιουχικών αγαθών αβέβαιου εισοδήματος: υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (Capital Asset Pricing Model - CAPM), συστηματικός και ιδιοσυγκρατικός κίνδυνος, υποδείγματα ενός και πολλαπλών παραγόντων συστηματικού κινδύνου (single-/multi-index models), υπόδειγμα αντισταθμιστικής αποτίμησης (Arbitrage Pricing Theory - APT). • Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα: βασικοί τύποι και χαρακτηριστικά παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (forwards, futures), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), ειδικά παράγωγα (exotic derivatives), στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου και κερδοσκοπίας.
Λέξεις Κλειδιά
μετοχές, ομόλογα, κινδύνος και απόδοση, ανάλυση χαρτοφυλακίου,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • πραγματικά δεδομένα αγορών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία σύγχρονων θεωρητικών εργαλείων και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην μελέτη των αγορών χρήματος/κεφαλαίου και στην ανάλυση χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Εργαστηριακή Άσκηση30
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Εξετάσεις40
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-) Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2009), Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοϕυλακίου, Rosili. -) Luenberger, D.G. (1998), Investment Science, Oxford University Press. -) Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J. και Goetzmann, W. N. (2003), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 6th edition. -) Hull, J. (2015), Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, 6th edition
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2020