ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / FOUNDATIONS OF HISTORICAL BUILDINGS. PATHOLOGY OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS CAUSED BY GROUND & FOUNDATIONS. METHODS & TECHNIQUES OF REINFORCEMENT
ΚωδικόςΥ10
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Αναγνωστόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002450

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΥποχρεωτικό212,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Συνολικά12
Class ID
600223967
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Αναγνωρίζουν τις κύριες μορφές θεμελίωσης ιστορικών κτηρίων και τις αναμενόμενες αστοχίες που αυτές εμφανίζουν 2) Παρακολουθούν την εξέλιξη με το χρόνο των αστοχιών των θεμελιώσεων μέσω παρατήρησης των κατασκευών και μετρητικών μεθόδων 3) Συσχετίζουν τις παρατηρούμενες αστοχίες με τα χαρακτηριστικά των κατασκευών και ιδίως των θεμελιώσεων τους 4) Αποτιμήσουν την ανάγκη στερεωτικών επεμβάσεων εξαιτίας της αστοχίας των θεμελιώσεων 5) Προτείνουν μεθόδους ενίσχυσης και βελτίωσης των θεμελιώσεων ιστορικών κτηρίων βάσει του εδάφους θεμελίωσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν, σε ικανοποιητική έκταση και βαθμό, γνώσεις σχετικές με τα τρία αντικείμενα που αναφέρονται στον τίτλο του μαθήματος. Στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνονται η αναλυτική παρουσίαση του τύπου και της μορφής των θεμελιώσεων, η παρακολούθηση της εξέλιξης με το χρόνο και κυρίως η εμβάθυνση στο θέμα της συσχέτισης των παρατηρούμενων αστοχιών και των διαφόρων αιτίων σε σχέση και με τα χαρακτηριστικά της κατασκευής. Τέλος θα καταβληθεί προσπάθεια σύνδεσης και σύνθεσης των θεμάτων που αφορούν τις θεμελιώσεις με άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής. Στα μαθήματα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω αντικείμενα: Iστορία, διάταξη και τύποι θεμελιώσεων σε διάφορες χρονικές εποχές και για διαφορετικούς τύπους μνημείων και συνθήκες εδάφους (π.χ. οικοδομικά έργα, ναοί, γέφυρες, κατασκευές στη θάλασσα, πύργοι και λοιπά οχυρωματικά έργα, υδραγωγεία, δρόμοι κ.α. τεχνικά έργα). Γεωτεχνική παθολογία (αστοχίες οφειλόμενες σε μετακινήσεις των θεμελίων και του εδάφους). H γενική σημασία του θέματος. Aναφορά στα στοιχεία και στις παραμέτρους που επηρεάζουν και πρέπει να μελετώνται (ιστορικό, έδαφος θεμελίωσης, τύπος φορέα και στατική λειτουργία, μετρήσεις του μεγέθους, του ρυθμού και των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων). Mεθοδολογία και πρακτική της σύνθεσης, αξιολόγησης και ερμηνείας των στοιχείων με τελικό σκοπό την αξιόπιστη διάγνωση. Παρουσίαση ορισμένων χαρακτηριστικών μορφών αστοχιών και κατηγοριών αιτίων. Kριτήρια και κανόνες αποτίμησης της ανάγκης στερεωτικής επέμβασης. Mέθοδοι και τεχνικές ενίσχυσης των θεμελιώσεων. Παλαιότερες και νέες τεχνικές (μικροπάσσαλοι, εδαφοπάσσαλοι κ.ά.).
Λέξεις Κλειδιά
αστοχία θεμελιώσεων, γεωτεχνικές συνθήκες, μέτρα αντιμετώπισης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Σύνολο752,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με δημόσια παρουσίαση ομαδικών εργασιών και ερωτήσεις-εξέταση επί των παρουσιάσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασική βιβλιογραφία Lizzi, F., The Static Restoration of Buildings (Basic criteria – Case Histories), Sαger Publisher, 1981.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2023