Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑσφάλεια στο Διαδίκτυο / Internet security
ΚωδικόςCNSS204
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠέτρος Νικοπολιτίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016167

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Δίκτυα ΕπικοινωνιώνΕπιλογής217,5
Ασφάλεια ΣυστημάτωνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑσφάλεια στο Διαδίκτυο
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600224044
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: Κατανόηση θεμάτων κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης, κλασσικής κρυπτογραφίας, συμμετρικής κρυπτογραφίας, ασύμμετρης κρυπτογραφίας, πρωτόκολλων ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, ασφάλειας συστημάτων, αντιμετώπισης απειλών σε συστήματα, αναγνώρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας και ευπαθών σημείων, πολιτικών Ασφάλειας, εισαγωγής στη δικανική συστημάτων, οικονομικων, νομικών και ηθικών θεμάτων στην ασφάλεια συστημάτων. Δεξιότητες: Απόκτηση εισ-βάθους γνώσης του χώρου της ασφάλειας δικτύων, επίλυση ασκήσεων με βάση τη θεωρία, υλοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, τεχνικές κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης, κλασσική κρυπτογραφία, συμμετρική κρυπτογραφία, ασύμμετρη κρυπτογραφία, πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων και διαδικτύου, ασφάλεια συστημάτων, αντιμετώπιση απειλών σε συστήματα, αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας και ευπαθών σημείων, πολιτικές Ασφάλειας, εισαγωγή στη δικανική συστημάτων, οικονομικά, νομικά και ηθικά θέματα στην ασφάλεια συστημάτων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
H/Y και λογισμικό για εργαστηριακές ασκήσεις και laptop και προβολικό για τη διδασκαλία του μαθήματος. Web σελίδα με υλικό μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις33
Εργαστηριακή Άσκηση66
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων33
Συγγραφή εργασίας / εργασιών87
Εξετάσεις6
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση (40%), ενδιάμεση εξέταση προόδου (20%), βαθμός project (20%), βαθμός εργαστηρίου (10%), βαθμός προγραμματιστικής εργασίας (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Notes of the course Study of Journal and conference papers
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. W. Stallings , “Cryptography and Network Security” – Fifth Edition, Prentice Hall, 2011 2. K.Lam, D.LeBlanc, B.Smith, “Assessing Network Security”, Microsoft Press, 2004. 3. J.Kizza, F.M.Kizza, “Securing the Information Infrastructure”, IGI Global, 2008. 4. Σ.Κάτσικας, Δ.Γκρίτζαλης, Σ.Γκρίτζαλης, «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004. 5. Nigel Smart, Introduction to Cryptography (https://www.cs.umd.edu/~waa/414-F11/IntroToCrypto.pdf)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2024