ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ / CONTEMPORARY LEARNING ENVIRONMENTS
ΚωδικόςΥ04
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Γρηγοριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022288

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Έρευνα και Πράξη σε Μεταβαλλόμενα Περιβάλλοντα Μάθησης

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 37
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600225721
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα σχετικά με τη μάθηση. Θα μπορούν να αναγνωρίσουν ζητήματα προσωπικών, οντολογικών και επιστημολογικών παραδοχών σχετικά με τη μάθηση. Θα μπορούν να πραγματοποιήσουν μια συστηματική επισκόπηση βιβλιογραφίας για μία ερευνητική θεματική. θα μπορούν να σχεδιάζουν αποτελεσματικά μία εκπαιδευτική παρέμβαση σε ένα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον. Θα μπορούν να σχεδιάσουν έναν ερευνητικό σχεδιασμό για την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση μιας ερευνητικής παρέμβασης. Θα κατανοούν τις βασικές έννοιες της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε δια ζώσης και σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα. Θα κατανοούν τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς, τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων μάθησης. Θα είναι σε θέση να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στην λειτουργία κοινοτήτων μάθησης σε διάφορα πλαίσια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Εισαγωγική ενότητα, Στοχοθεσία μαθήματος, Φόρτος Εργασίας, Τρόπος αξιολόγησης Ενότητα 1η: Μάθηση, γνώση και θεωρία (3 διαλέξεις) -Τι σημαίνει μάθηση; Τι και πώς μαθαίνουμε; -Με ποιο τρόπο οι παραδοχές μας για τη μάθηση και τη γνώση μας διαμορφώνουν ως επιστήμονες και επαγγελματίες; -Ποιος είναι ο ρόλος της θεωρίας και του θεωρητικού στοχασμού στην έρευνα και στην πράξη; Ενότητα 2η: Μεθοδολογία Αλλαγής και Σχεδιασμός Παρεμβάσεων (4 διαλέξεις) -Θεωρία και Μεθοδολογία Αλλαγής -Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων -Παράδειγμα Εφαρμογής Εκπαιδευτικής Παρέμβασης-Έργο Erasmus+ KA3 SWPBS -Παρουσιάσεις εργασιών - Εργαστήριο σχεδίων παρεμβάσεων Ενότητα 3η: Δια Βίου Μάθηση (2 διαλέξεις) -Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση: ορισμοί, προσεγγίσεις, αλληλεπικαλύψεις και αλληλεπιδράσεις -Διά ζώσης και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 4η: Κοινότητες μάθησης και πρακτικής (3 διαλέξεις) -Το σχολείο ως κοινότητα μάθησης -Οι κοινότητες μάθησης και πρακτικής ως πλαίσιο για επαγγελματική ανάπτυξη -H δημιουργία κοινοτήτων μάθησης
Λέξεις Κλειδιά
σύγχρονη μάθηση, προσωπικές παραδοχές, προσωπικές θεωρίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, κοινότητες μάθησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Σύγχρονη ερευνητική βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών562,2
Ασκήσεις-παρουσιάσεις στην τάξη37.51,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση του μαθήματος αξιοποιούνται οι μέθοδοι της διαμορφωτικής και της συμπερασματικής αξιολόγησης. Οι φοιτητές ενημερώνονται στην 1η διάλεξη για τον ακριβή φόρτο εργασίας του μαθήματος και τη βαρύτητα αξιολόγησης της κάθε εργασίας. Ειδικότερα, οι φοιτητές αξιολογούνται σε μια σειρά παραδοτέων εργασιών (2 ατομικές εργασίες και 1 παρουσίαση).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διεθνής βιβλιογραφία τελευταίων 5 ετών η οποία θα αναρτάται στο e-learning του μαθήματος ή θα είναι διαθέσιμη μέσω της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ ή του HEAL-Link
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Recent literature of the last five years availiable from HEAL-Link
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2023