ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / RESEARCH METHODS AND STATISTICS
ΚωδικόςΕΠ0244Κ
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΆγγελος Ροδαφηνός
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001418

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 42
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600226302
Τύπος Μαθήματος
Γενικών Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικών έρευνων στον τομέα της φυσικής αγωγής, του αθλητισμού, της υγείας και της αναψυχής. μπορούν να αξιολογούν κριτικά την ερευνητική βιβλιογραφία και να διακρίνουν ανάμεσα σε έγκυρα και μη έγκυρα επιχειρήματα και πληροφορίες. είναι σε θέση να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα, να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογία, το κατάλληλο εργαλείο και το κατάλληλο δείγμα, καθώς και να συλλέγουν και να αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. γνωρίζουν τις αρχές που διέπουν τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών και τη σχετική ηθική δεοντολογία, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να παρουσιάζουν την έρευνά τους με επαγγελματισμό και ακεραιότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδακτικές ενότητες 1. Τι είναι η έρευνα και στάδια διεξαγωγής της έρευνας. 2. Ποσοτική και Ποιοτική έρευνα 3. Αναγνώριση ενός ερευνητικού προβλήματος 4. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 5. Προσδιορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων 6. Συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων, δειγματοληψία 7. Συλλογή δεδομένων, περιγραφική στατιστική 8. Κανονική κατανομή 9. Εκτίμηση παραμέτρων και διαστήματα εμπιστοσύνης 10. Έλεγχος υποθέσεων 11. t - tests και chi-square test 12. Παλινδρόμηση και συντελεστής συσχέτισης 13. Αναφορά και αξιολόγηση της έρευνας
Λέξεις Κλειδιά
Μέθοδοι Έρευνας, Στατιστική Ανάλυση, Σχεδιασμός Δεδομένων, Έλεγχος Υποθέσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι εντοπισμού και πρόσβαση σε πηγές του διαδικτύου, Εφαρμογές Πολυμέσων, LMS, Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, ZOTERO, mindmaps, artificial intelligence, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, Σενάρια δραστηριοτήτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην ΦΑ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Εκπόνηση μελέτης (project)261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει διαμορφωτική αξιολόγηση και μια τελική εξέταση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελείται από δύο συνδεδεμένες εργασίες: Α1 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 20% (ΜΑ1, ΜΑ4) Α2 Συγγραφή μιας πλήρους ερευνητικής αναφοράς 40% (ΜΑ1-4) Η διαμορφωτική αξιολόγηση A3 τελική εξέταση 40% (ΜΑ1-4) θα αποτελείται από ανοικτές & MCQ ερωτήσεις γύρω από όλη τη θεματολογία καθώς και ερωτήσεις επίλυσης ερευνητικών προβλημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Creswell, J. W. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (Επιμέλεια Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων. Βαγενάς, Γ.(2017). Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη με παραδείγματα στο SPSS. Τζιόλας & Υιοί.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Λαγουμιντζής, Γ., Βλαχόπουλος, Γ., & Κουτσογιάννης, Κ. (2015). Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5356 Χαλικιάς, M., Μανωλέσου, A., & Λάλου, P. (2015). Μεθοδολογία Έρευνας και Εισαγωγή στη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το ΙΒΜ SPSS Statistics. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5075
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-08-2023