ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / BASIC PRINCIPALS OF LANGUAGE EVALUATION
Τίτλος στα ΙταλικάFondamental principles of language assessment
Κωδικός2-ΕΜ-05
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015260

Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600226550
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν βασικές αρχές που διέπουν την γλωσσική αξιολόγηση και καθορίζουν τις επιδιώξεις, τη φιλοσοφία της από γλωσσολογική και παιδαγωγική σκοπιά, τον τρόπο υλοποίησής της με συμβατικό και εναλλακτικό τρόπο και τον τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων που προκύπτουν από αυτή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. ΒΑσικές έννοιες της αξιολόγησης: Τι είναι αξιολόγηση 2. Σκοποί και στόχοι της αξιολόγησης: Τυπολογίες αξιολόγησης 3. Προσεγγίσεις αξιολόγησης: Ποσοτική (measurement-based) και ποιοτική (descriptive-based) 4. Αντικείμενα της αξιολόγησης και τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ τους 5. Πρακτικές και διαδικασίες αξιολόγησης 6. Εργαλεία αξιολόγησης 7. Επεξεργασία δεδομένων και τρόποι αξιοποίησής τους
Λέξεις Κλειδιά
Γλωσσική αξιολόγηση, εναλλακτική αξιολόγηση, δοκιμασιολογία, ανάλυση γλωσσικών δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Αρθρογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές στο τέλος των μαθημάτων θα κληθούν να καταθέσουν εργασία εφαρμογής περιεχομένων του μαθήματος, επιλέγοντας μία από τις τρεις προτεινόμενες στην πλατφόρμα του μαθήματος. Την εργασία αυτή θα κληθούν να την παρουσιάσουν κατά την τελευταία συνάντηση. Η εργασία θα αξιολογηθεί με γραπτή ανατροφοδότηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 1. Θεωρητική τεκμηρίωση 30% 2. Καταλληλότητα-ακρίβεια στην αποτύπωση των περιεχομένων-έργων 30% 3. Επιστημονικότητα κειμένου-τεχνική σύνταξης κειμένου 20% 4. Πρωτοτυπία στην προσέγγιση-αυτόνομη έρευνα 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βεντούρης, Α. (2018). Εισαγωγή στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αφοί Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bachman, L., & Palmer, A. (2022). Language assessment in practice: Developing language assessments and justifying their use in the real world. Oxford University Press. Koenig, J. A., & Bachman, L. F. (2004). Keeping Score for All: The Effects of Inclusion and Accommodation Policies on Large-Scale Educational Assessment. Executive Summary. National Academies Press. Serragiotto, G. (2016). La valutazione degli apprendimenti linguistici. Bonacci. McNAMARA, T. I. M. (2007). Language assessment in foreign language education: The struggle over constructs. The Modern Language Journal, 91(2), 280-282.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2023