ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / SEMINAR IN HISTORY SPECIALIZATION: ANCIENT GREEK HISTORY
ΚωδικόςΙΑΕ901
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019242

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΧειμερινό/Εαρινό-7

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600226848
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται να μην επιλέγεται πριν από το 6ο εξάμηνο. Επιθυμητή η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα ΙΑΕ 151 και IAE 651.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: - Γνωρίζουν αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς στόχους της διδασκαλίας του μαθήματος στη Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της διδακτικής του μαθήματος. - Έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας της ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και εστιάζοντας στην προώθηση της βιωματικής μάθησης και να οργανώνουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. - Γνωρίζουν την τεχνική οργάνωσης ατομικών ή ομαδικών εργασιών (projects) ως μέρους της διδασκαλίας της Ιστορίας. - Αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν τις πηγές της Ιστορίας (γραπτές, εικονιστικό υλικό κ.λπ.) κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. - Γνωρίζουν τα συστήματα και τους τρόπους αξιολόγησης του μαθήματος."
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με μεθόδους ανάλυσης και σύνθεσης ιστορικών πηγών που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής πόλης των ρωμαϊκών χρόνων. Εβδομάδα #1 Οι Αρχαϊκοί χρόνοι ως περίοδος της ελληνικής ιστορίας. Οι βασικές γραμματειακές πηγές: ποιητές, χρονογράφοι, ιστοριογράφοι. Οι επιγραφικές πηγές και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Ο μύθος. Εβδομάδα #2 Η ιστορία ως λογοτεχνική αφήγηση. Μέθοδος και θεωρία. Εβδομάδα #3 Η αξιολόγηση των πηγών. Χρονολογώντας το αρχαιολογικό υλικό. Εβδομάδα #4 Το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου. Η ιστορικότητα της καθόδου των Δωριέων. Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #5 Η δημιουργία των πανελλήνιων ιερών (Ολυμπία, Δελφοί). Πολιτική και θρησκεία στην Αρχαϊκή εποχή. Εβδομάδα#6 Η γένεση της πόλεως. Τα εξωαστικά ιερά. Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #7 Η δημιουργία συλλογικής συνείδησης και η διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης. Εβδομάδα #8 Από τους Αρχηγούς στον δήμο. Πολιτική κοινότητα και όρια. Μελέτη σχετικών πηγών. Εβδομάδα #9 Από τους Αρχηγούς στον δήμο. Πολιτική κοινότητα και όρια. Μελέτη σχετικών πηγών. Εβδομάδα #10 Η γέννηση της δημοκρατίας: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #11 Παραγωγή και επιβίωση των ελληνικών πόλεων. Κατανοώντας την οικονομική δραστηριότητα: Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #12 Εμείς και οι Άλλοι. Προσλήψεις και ταυτότητες. Μελέτη σχετικών πηγών και παρουσίαση εργασιών. Εβδομάδα #13 Γενική αποτίμηση και συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ρωμαϊκή εποχή, θεσμοί, ευεργετισμός, επαρχιακή ρωμαϊκή διοίκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τις τρεις πρώτες εβδομάδες η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις του διδάσκοντος που εισάγουν τους φοιτητές στο θέμα και στις μεθόδους προσέγγισης των πηγών. Ακολούθως παρουσιάζονται προφορικά οι εργασίες των φοιτών και ακολουθεί σχετική συζήτηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία: 100%. Αξιολογείται η αναλυτική και συνθετική ικανότητα των φοιτητών τόσο κατά την προφορική παρουσίαση του θέματος που τους έχει ανατεθεί όσο και στη τελική γραπτή μορφή της εργασίας τους. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν απαιτείται η μελέτη όλης της επισυναπτόμενης ενδεικτικής βιβλιογραφίας ούτε βέβαια αυτή από μόνη της επαρκεί για τη σύνταξη των εργασιών. Οι φοιτητές θα εργασθούν κατά κύριο λόγο με βάση το πρωτογενές υλικό των επιλεγμένων πηγών και τη συναφή με αυτές βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-J. M. Hall, Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Η αρχαϊκή εποχή 1200-479 π.Χ., Θεσσαλονίκη 2013. Συνιστώμενη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία A. Andrewes, H τυραννία στην Αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Μ. Κάσου, Αθήνα 1982. A. Andrewes, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία (μετάφραση Α. Παναγόπουλος), Καρδαμίτσα, Αθήνα 1983. M. M. Austin and P. Vidal-Naquet, Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Τ. Κουκουλιός, Αθήνα 1998. J. Boardman, TΟι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωσή τους. Οι πρώτες αποικίες και το εμπόριο τους, μτφρ. Η. Ανδρεάδη, Αθήνα 1996. P. A. Cartledge, Οι Έλληνες. Εικόνες του εαυτού και των άλλων, μτφρ. Π. Μπουρλάκης, Αθήνα 2002. J. N. Coldstream, Γεωμετρική Ελλάδα, μτφρ. Ε. Κεφαλίδου, Αθήνα 1997. G. E. M. de Ste Croix, Ο ταξικός αγώνας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Από την αρχαϊκή εποχή ως την αραβική κατάκτηση, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα 2005. C. Mossé, Η Αρχαϊκή Ελλάδα. Από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (μετάφραση Σ. Πασχάλης), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1987. O. Murray and S. Price (επιμ.), H αρχαία ελληνική πόλις. Από τον Όμηρο έως την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μτφρ. Σ. Κάπαρη, Αθήνα 200). R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, 1200-479 π.Χ. (μετάφραση Τ. Σιέτη), Οδυσσέας, Αθήνα 1999. Ι. Πίκουλας, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαιολογνωσία, Αθήνα 2006. F. de Polignac, H γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, μτφρ. Ν. Κυριαζόπουλος, Αθήνα 2000. W. Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας από την Κρητομυκηναϊκή εποχή ως το τέλος των κλασικών χρόνων (μετάφραση Αφροδίτη Καμάρα, Χριστίνα Κοκκινιά, εποπτεία Κώστας Μπουραζέλης), Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία N. Fisher and H. van Wees (επιμ.), Archaic Greece: New Approaches and New Evidence, Λονδίνο 1998. C. Morgan, Athletes and Oracles: The Transformation of Olympia and Delphi in the Eighth Century, Cambridge 1990. R. Hägg (επιμ.), The Greek Renaissance of the 8th Century BC: Tradition and Innovation, Στοκχόλμη 1983. C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 2003. Ε. Hall, Inventing the Barbarian: Greek Self-Definition through Tragedy, Οξφόρδη 1989. J. M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge 1997. J. M. Hall, Hellenicity: Between Ethnicity and Culture, Σικάγο 2002. K. Jenkins, On What is History: From Carr and Elton to Rorty and White, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1995. C. Morgan, Athletes and Oracles: The Transformation of Olympia and Delphi in the Eighth Century, Cambridge 1990. C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 2003. I. Morris, Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State, Cambridge 1987. I. Morris, Archaeology as Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece, Οξφόρδη / Malden MA 2000. R. Rollinger and C. Ulf (επιμ.), Griechische Archaik: Interne Entwicklungen, Externe Impulse, Βερολίνο 2004. H. A. Shapiro (επιμ.), The Cambridge Companion to Archaic Greece, Cambridge 2007. A. M. Snodgrass, Archaic Greece: The Age of Experiment, Λονδίνο 1980. A. M. Snodgrass, An Archaeology of Greece: The Present State and Future Scope of a Discipline. Berkeley / Los Angeles / Λονδίνο 1987. E. Stein-Hölkeskamp, Adelskultur und Polisgesellschaft. Studien zum griechischen Adel in archaischer und klassischer Zeit, 2η έκδοση Στουτγάρδη 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2022