ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ / MICROECONOMICS III
Κωδικός03ΥΣ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000873

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600227048
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της μικροοικονομικής θεωρίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της μικροοικονομικής: • Εύρεση των ανταγωνιστικών ισορροπιών σε υποδείγματα γενικής ισορροπίας με πολλαπλές αγορές αγαθών, με αβεβαιότητα και ατελείς ασφαλιστικές αγορές • Την έννοια του κινδύνου και της ασφάλισης, την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων • Τις έννοιες του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής Επίσης ο φοιτητής στα πλαίσια του μαθήματος θα εξοικειωθεί με τη χρήση του προγράμματος Mathematica (συντακτικό, επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης, επίλυση συστημάτων εξισώσεων)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θα παρουσιάσουμε το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας του τέλειου ανταγωνισμού με στόχο την κατάδειξη της αλληλεξάρτησης των αγορών, τον υπολογισμό και την ύπαρξη των ισορροπιών. Κατόπιν θα θεμελιώσουμε την αποτελεσματικότητα του τέλειου ανταγωνισμού. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση της θεωρίας επιλογής ενός ορθολογικού ατόμου υπό καθεστώς αβεβαιότητας: υπόδειγμα Arrow-Debreu με αβεβαιότητα με ατελείς ασφαλιστικές αγορές, μεγιστοποίηση προσδοκώμενης χρησιμότητας, αποστροφή, ουδετερότητα και λατρεία για τον κίνδυνο. Εφαρμογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Ασφάλιστρα. Στα οικονομικά της πληροφόρησης θα ασχοληθούμε με την αξία της πληροφόρησης και βασικές έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή στις ασφαλιστικές αγορές. Το υπόδειγμα εντολέα – εντολοδόχου.
Λέξεις Κλειδιά
γενική ισορροπία, τέλειος ανταγωνισμός, υπόδειγμα Arrow-Debreu, κίνδυνος, αβεβαιότητα, ασύμμετρη πληροφόρηση, ηθικός κίνδυνος, δυσμενής επιλογή, ασφαλιστικές αγορές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως διαφάνειες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διαγωνίσματα, λύσεις ασκήσεων, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καθώς και τα αποτελέσματα των προόδων θα καταχωρούνται αποκλειστικά στο σύστημα Blackboard, https://blackboard.lib.auth.gr. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όλοι οι φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο σύστημα Blackboard για να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να έχουν πρόσβαση στη βαθμολογία των προόδων. Για την πρόσβαση στο σύστημα Blackboard απαιτείται i) να έχετε ήδη πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του Α.Π.Θ. ii) να ζητήσετε όνομα και κωδικό χρήστη ειδικά για το blackboard συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://users.auth.gr/kpap/indexfiles/micro3/micro3.htm
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)24
Σύνολο24
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους αξιολόγησης: 1. Συμμετοχή σε 2 προόδους (70%) και υποχρεωτική εκπόνηση εργασίας (30%) χωρίς συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις. 2. Γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο (70%) Φοιτητές που θα επιλέξουν τον 2ο τρόπο, θεωρούνται ότι δεν συμμετέχουν σε ουσιαστικές δραστηριότητες υποχρεωτικού χαρακτήρα οι οποίες καταλαμβάνουν το 30% επί της συνολικής αξιολόγησης και γι’ αυτό το λόγο ο μέγιστος βαθμός είναι 7 (=10*70%). Οι φοιτητές θα ενημερώνονται μέσω του Blackboard για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε προόδου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Gravelle H. και Rees R., Μικροοικονομική , Ενιαίος τόμος, Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός , 2010, ISBN 978-960-01-1344-0, Kωδικός Εύδοξος 32340 W.Nicholson, Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, Ενιαίος τόμος, Εκδόσεις Κριτική, 2008, ISBN 9789602187340, Kωδικός Εύδοξος 7648533
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η. Varian, Μικροικονομική:Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Κριτική, 2006  Μ. Χαχολιάδη, Μικροοικονομική Ι,Εκδόσεις Κριτική, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Κριτική, 1990  Ε. Δρανδάκη, Ν. Μπαλτά ,Γ. Μπήτρου, Μικροοικονομική Θεωρία, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Σταμούλη 1994 Jehle, G. A., Reny, P.J., Advanced microeconomic theory, Addison-Wesley, 2001  Fudenberg, Drew, Tirole, Jean, Game theory, MIT Press, 1991  Mas-Colell, A. Whinston, M. D., Green, J., Microeconomic theory, Oxford University Press, 1995  Tirole, Jean, The theory of industrial organization, MIT Press, 1988
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2014