ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / APPLIED ECONOMICS
Κωδικός03ΥΔ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000863

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600227075
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρίας που έχει διδαχθεί σε προηγούμενα εξάμηνα με την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατανοητό το πώς η θεωρία αποτελεί τη βάση για την άσκησης πολιτικής τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο κράτους. Δίνεται έμφαση στη δομή και λειτουργία του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
TΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ Κατά τις παραδόσεις του μαθήματος της εφαρμοσμένης οικονομικής αναλύονται τα ακόλουθα: Η σύνδεση της οικονομικής επιστήμης με τη στρατηγική των επιχειρήσεων και των οργανισμών, γίνεται η αναγνώριση εκείνων των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάπτυξη μιας επιχείρησης και μιας περιοχής, αναπτύσσονται οι πολιτικές - όπως η βιομηχανική πολιτική, η πολιτική του ανταγωνισμού, η εμπορική πολιτική κ.ά - που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και το κράτος για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος και τέλος εξετάζονται οι επιπτώσεις του ανοίγματος των αγορών στις επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα υπό μορφή τίτλων η ύλη είναι η ακόλουθη: -Διαδικασία παγκοσμιοποίησης -Οργάνωση και θεσμοί της παγκόσμιας οικονομίας -ΕΟΚ -GATT και εναλλακτικοί μέθοδοι απελευθέρωσης του εμπορίου- Δασμοί και μέτρα μη δασμολογικού χαρακτήρα - Θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου, συνοπτική παρουσίαση - Γύροι: του Ντίλον, του Κέννεντυ, του Τόκυο- Περίοδος 1986-1994 - Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και Συνθήκη του Μάαστριχτ -Ρωσία και Κίνα – Γύροι της Ουρουγουάης και της Nτόχα - Κράτος και τρόποι παρέμβασης στην οικονομική πολιτική και σύνδεση με τις επιχειρήσεις - Πολιτικές με σκοπό την οργάνωση της αγροτικής παραγωγής - Στοιχεία για τη θεωρία της επιχείρησης, για την πολιτική του ανταγωνισμού, για τις οικονομίες κλίμακας, για την εξωτερική μεγέθυνση και βιομηχανική οργάνωση.
Λέξεις Κλειδιά
This couses is out of our new study programme
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μάρδας Δημήτρης (2006) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, (Θεσσαλονίκη: Ζυγός) Ηλίας Καραντώνης (2002) Διεθνεις Οικονομικές Σχέσεις, (Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-10-2013