ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / EDUCATIOANAL GOVERNANCE AND DEVELOPMENT
ΚωδικόςΕΜ99
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑριστοτέλης Ζμας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017667

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600227220
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1. Να αναγνωρίζουν τους νέους δρώντες (actors) στο πεδίο της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. 2. Να εξηγούν την ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών συστημάτων υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. 3. Να συζητούν κριτικά την ανάπτυξη των σχολικών μονάδων υπό το πρίσμα της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης. 4. Nα αναγνωρίζουν τον ρόλο των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της σχολικής ηγεσίας στο πλαίσιο των σχολείων ως οργανισμών μάθησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1) Εισαγωγή 2) Σύγχρονη διοικητική θεωρία και διακυβέρνηση 3) Από την «κυβέρνηση» στη «διακυβέρνηση» 4) Δίκτυα μάθησης και ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων 5) Διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση 6) Εκπαιδευτική διακυβέρνηση και ιδιωτικοποίηση 7) Σχολεία ως μαθητευόμενοι οργανισμοί 8) Ανάπτυξη σχολείων και διασφάλιση ποιότητας 9) Εκπαιδευτική διακυβέρνηση και σχολικές μονάδες 10) Εκπαιδευτικοί και διευθυντές σε σχολεία ως οργανισμούς μάθησης 11) Διακυβέρνηση, εκπαίδευση και «ενεργοί πολίτες» 12) Παρουσιάσεις εργασιών 13) Ανακεφαλαίωση μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτική Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη, Σχολείο, Εκπαιδευτικοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων371,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις200,7
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1) Εκπόνηση και παρουσίαση γραπτής εργασίας: Οι φοιτητές/τριες καλούνται να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για την τελική εξειδίκευση και διατύπωση του θέματος οι φοιτητές/-ήτριες συμβουλεύονται τον διδάσκοντα [Βαθμός: 3]. 2) Προβλέπεται η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική εξέταση προσφέρει την ευχέρεια για μια ολιστική θεώρηση του περιεχομένου του μαθήματος. Αναμένεται ότι οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται με κριτικό τρόπο ζητήματα που έχουν μελετήσει στο πλαίσιο του μαθήματος. Η συγκεκριμένη εξέταση διεξάγεται με ανοικτά βιβλία. Οι φοιτητές/τριες καλούνται είτε να επιλύσουν ένα πρόβλημα, είτε να επεξεργαστούν ανοικτές ερωτήσεις που οδηγούν σε απαντήσεις δοκιμιακού χαρακτήρα. Η εκ μέρους των φοιτητών/τριών επεξεργασία των δύο αυτών τύπων θεμάτων καλείται να διακρίνεται από λογική συνοχή, επιστημονική συνέπεια και ακρίβεια ως προς τον θεωρητικό σχολιασμό [Βαθμός: 7].
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Corpus σημειώσεων
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Βρυνιώτη, Κ. (2017). Διεθνής διακυβέρνηση της εκπαίδευσης: Όραμα και πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg. Μανουβέλος, Ε. (2010). Νέες Μορφές Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικές Σύγκλισης και Πεδία Εφαρμογής. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. Ξενόγλωσση European Commission (2018). European ideas for better learning: the governance of school education systems. Brussels: European Commission. Franklin, B. M., Bloch, M. N. & Popkewitz, T. S. (Eds.) (2003). Educational Partnerships and the State: the Paradoxes of Governing Schools, Children, and Families. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Lee, S. & McBride, S. (Eds.) (2007). Neo-Liberalism, State Power and Global Governance. Dordrecht: Springer. Jessop, B. (2008). State Power. Cambridge: Polity Press. Soguel, N. C. & Jaccard, P. (Eds.) (2008). Governance and Performance of Educational Systems. Dordrecht: Springer. Rosenau, J. N. & Czempiel, E. O. (Eds) (1992). Governance without Government. Order and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-03-2023