ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / DIGITAL LITERACY
ΚωδικόςΕΜ78
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Ντρενογιάννη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017646

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 183
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600227368

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 (172)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή στοιχειωδών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων χειρισμού ευρέως διαδεδομένων υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση και εξέταση θεωρητικών ζητημάτων που αναφέρονται στην έννοια και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού και η πρακτική αντιμετώπιση της διδασκαλίας γνώσεων και δεξιοτήτων, στάσεων και ικανοτήτων που σχετίζονται με τον ψηφιακό γραμματισμό στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να προσδιορίζει τον όρο «ψηφιακός γραμματισμός» και να κατανοεί τις ποικίλες εννοιολογικές του προσεγγίσεις και τις αλληλεπιδράσεις του με άλλες συγγενείς μορφές και είδη γραμματισμού. • Να επιδεικνύει έμπρακτη κατανόηση των ποιοτικών διαφορών μεταξύ των στόχων, των περιεχομένων και της μεθοδολογίας διαφόρων πλαισίων εκπαίδευσης και προγραμμάτων σπουδών για το ψηφιακό γραμματισμό. • Να σχεδιάζει, να προετοιμάζει, να δημιουργεί και να αξιολογεί διδακτικο-μαθησιακές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών σχετικών με τον ψηφιακό γραμματισμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες: Θεματική Ενότητα 1: Το ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο συγκρότησης του ψηφιακού γραμματισμού: Η ιστορία της εξέλιξης του ψηφιακού γραμματισμού, Κοινωνία της Πληροφορίας και τεχνολογική επανάσταση, Σύγχρονες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τον ψηφιακό γραμματισμό. Θεματική Ενότητα 2: Οι σύγχρονες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού γραμματισμού: Τεχνοκεντρικές και παιδαγωγικές εννοιολογικές προσεγγίσεις – Ο ψηφιακός γραμματισμός και η έρευνα PISA Θεματική Ενότητα 3: Αλληλεπίδραση με άλλους γραμματισμούς (η εγγραμματοσύνη στα ΜΜΕ και ο πληροφοριακός αλφαβητισμός) Θεματική Ενότητα 4: Ο ρόλος και το περιεχόμενο του ψηφιακού γραμματισμού στα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού σχολείου: Το Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής (Στόχοι, Περιεχόμενα, Διδακτική Μεθοδολογία και Αξιολόγηση), Τα προγράμματα σπουδών της Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Φιλανδίας και της Νορβηγίας Θεματική Ενότητα 5: Η ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού στο Δημοτικό σχολείο - Θεμελιώδεις μεθοδολογικές αρχές • Η εξοικείωση με βασικές διαχρονικές έννοιες και όρους της υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας - Η απόκτηση γνώσεων και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών • Η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών • Η ανάπτυξη και καλλιέργεια ικανοτήτων αναζήτησης, συλλογής, οργάνωσης, επεξεργασίας, αξιολόγησης και επικοινωνίας δεδομένων και πληροφοριών • Η καλλιέργεια στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών απέναντι στα ψηφιακά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ - Η ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα κοινωνικά, ηθικά, νομικά και ανθρώπινα ζητήματα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή • Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης και παρακολούθησης της πορείας των μαθητών -Βασικές αρχές διαχείρισης και οργάνωσης του διδακτικού έργου
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακός γραμματισμός, εγγραμματοσύνη στα ΜΜΕ, διδακτική της Πληροφορικής, Πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Ξενόγλωσση Αρθρογραφία (στο Blackboard)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το αντικείμενο και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε κάθε επίπεδο και διάσταση της διδακτικο-μαθησιακής διαδικασίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση170,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπεται η εκπόνηση δραστηριοτήτων πρακτικού ή/και εργαστηριακού προσανατολισμού. Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης φακέλου εργαστηριακών εργασιών (Ατομικές ή Ομαδικές 2 ατόμων)που εστιάζουν στην παραγωγή πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία εννοιών, την απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη στάσεων που αναφέρονται στον ψηφιακό γραμματισμό.. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται σταδιακά μαζί με τα θέματα των εργαστηριακών εργασιών και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και το θέμα της εκάστοτε εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Buckingham, D.(2008) Εκπαίδευση στα ΜΜΕ: Αλφαβητισμός, μάθηση και σύγχρονη κουλτούρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Α.Ε. Kron, Friedrich W. (2007) Διδακτική των μέσων : Νέα μέσα στο πλαίσιο διδακτικών και μαθησιακών διαδικασιών, Αθήνα : Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός,
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Drenoyianni H. & Stergioulas L.K. (2011) (eds) Pursuing Digital Literacy in the School New Literacies series, Peter Lang Publishing Group, New York,pp. 269. Drenoyianni, H. and Mylona, I. (2004) “Commenting on the Nature and Attributes of ICT in Education”. In Malpica, F., Friedrich, W. and Tremante, A. (Eds) Education/ Training and Information/ Communication Technologies and Applications, Orlando-Florida: International Institute of Informatics and Systemics. Ντρενογιάννη, Ε., Stergioulas, L., Κάμτσιου, E. και Koskinen, T (2007) Οι προοπτικές και τα όρια των διαδικασιών συμμετοχικής διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης για τον «ψηφιακό γραμματισμό», Στο Καψάλης, Γ. Δ.. και Κατσίκης, Α.Ν. (Επιμ.) "Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας", Πρακτικά Εισηγήσεων του ομώνυμου συνεδρίου, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γρόλλιος, Γ. (1999) Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική: Λόγος και πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Giddens, A. (2002) Ο κόσμος των ραγδαίων αλλαγών. Πως επιδρά η παγκοσμιοποίηση στη ζωή μας. Αθήνα: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Gilster, P. (1997) Digital Literacy. New York: John Wiley & Sons, Inc. Sloan, D. (Ed)(1985) The Computer in Education: A Critical Perspective. London: Teachers College Press. Tyner, K. (1998) Literacy in a digital world: Teaching and Learning in the Age of Information. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Robins, K. και Webster, F. (2002) Η Εποχή του Τεχνοπολιτισμού: από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην εικονική ζωή. Αθήνα: Καστανιώτης. Webster, F. (2002) Theories of the Information Society. New York: Routledge. Howton, D. (1999) Computers in the Classroom – Lower & Middle Levels. London: Prim-Ed Publishing. Κελεσίδης, Β. και Κουνελάκης, Κ. (2005) Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο Δημοτικό Σχολείο: 69+1 δραστηριότητες στο εργαστήριο πληροφορικής. Θεσσαλονίκη: Μορφωτική Εστία Καλαμαριάς. Δαπόντες, Ν., Ιωάννου, Σ., Μαστρογιάννης, Ι., Τζιμόπουλος, Ν., Τσοβόλας, Σ. και Αλπάς, Α. (2003) Ο Δάσκαλος Δημιουργός. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Mackay, F. and Carrier, S. (2000) Developing ICT Skills – Years 2 to 6. Leamington: Hopscotch Educational Publishing
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-01-2022