ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / Cultural Heritage, Urban Landscape and Tourism Development
ΚωδικόςΜ24
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΟικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠέτρος Γκανάτσας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017169

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕλεύθερη Επιλογή216
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΕπιλογής Κατεύθυνσης216
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΕλεύθερη Επιλογή216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600227611
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την διευρυμένη έννοια του πολιτισμικού τοπίου. Αναπτύσσουν δεξιότητες ερμηνείας και αξιολόγησης πάνω σε θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του αστικού τοπίου μέσα από χωρικές και οικολογικές προσεγγίσεις. Είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να διαμορφώσουν προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του αστικού τοπίου μέσα από πρακτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος, συνδέουν τη θεωρία με την πράξη εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στην ανάλυση και ανάπτυξη θεμάτων σε μελέτες περίπτωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η διασύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πόλεων στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αστικής ανθεκτικότητας. Η έμφαση είναι στο αστικό τοπίο (ανθρωπογενές, φυσικό) μέσα από την ευρύτερη έννοια των πολιτισμικών τοπίων. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις, δεξιότητες και κριτική ικανότητα σε θέματα προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στον αστικό χώρο και της τουριστικής ανάπτυξης των πόλεων. Ειδικότερα, στοχεύει: • στην κατανόηση του αστικού τοπίου ως ζωντανού και σύνθετου οικολογικού-πολιτισμικού ζητήματος • στην ερμηνεία και αξιολόγηση πρακτικών διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής & φυσικής κληρονομιάς μέσα από χωρικές και οικολογικές προσεγγίσεις • στην αναγνώριση και αξιοποίηση της δυναμικής των αστικών τοπίων στην τουριστική βιομηχανία Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις θεωρίας και συζήτησης πρακτικών στην ακόλουθη θεματολογία: • Η έννοια του πολιτισμικού τοπίου ως απόρροια της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και πολιτισμικών/ ανθρωπογενών παραγόντων. • Η πολιτιστική κληρονομιά, η ταυτότητα του τόπου και ο ρόλος τους στην τοπική τουριστική ανάπτυξη στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της πλανητικής αστικοποίησης. • Διεθνείς συμφωνίες, θεσμικά κείμενα και φορείς για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου. • Παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά κέντρα πόλεων, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μνημεία της φύσης, πολιτιστικές διαδρομές, καθημερινά πολιτισμικά τοπία, ελληνικές πόλεις. • Χωρικά ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης: χωροθέτηση & ανάπτυξη υποδομών, αστικές αναπλάσεις, αστική αναζωογόνηση, αστική περιήγηση. • Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός ως προϋπόθεση για την προστασία, τη διαχείριση και ανάδειξη της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (μέθοδοι, κλίμακες, εργαλεία και πρακτικές). • Πράσινες υποδομές, δίκτυα πρασίνου, πράσινοι διάδρομοι και η συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων • Πράσινες πόλεις- τουριστικοί προορισμοί • Τα οικολογικά δίκτυα στην πόλη • Η σχέση του φυσικού τοπίου και ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων. Η συνύπαρξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Ο ρόλος της βλάστησης στην αρχαιότητα. • Συμβολή της βλάστησης στην ανάδειξη μνημείων και χώρων πολιτισμού και στο σχεδιασμό πράσινων πολιτιστικών διαδρομών- ενοποίηση χώρων • Λειτουργίες των φυτικών ειδών στον αστικό χώρο
Λέξεις Κλειδιά
αστικό τοπίο, ιστορικό αστικό τοπίο, αστικό πράσινο, δίκτυα πρασίνου, διαδρομές φυσικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (παρουσιάσεις σε power point, ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο e-learning, προβολή video για ανάπτυξη διαλόγου και συζήτησης), αλλά και με εργαστηριακές ασκήσεις, με βιωματικές δράσεις όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις για μελέτη καλών πρακτικών και projects.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Σύνολο56
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με την ολοκλήρωση γραπτής εργασίας. Στο πλαίσιο κατανόησης της θεματολογίας του μαθήματος καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα με αφετηρία ζητήματα που προσεγγίστηκαν κατά την εξέλιξη του. Η συγγραφή της εργασίας θα βασιστεί σε διερεύνηση-επισκόπηση σε επιλεγμένη βιβλιογραφία, επιστημονική αρθρογραφία και μελέτη διαδικτυακών πηγών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-02-2023