Προσδιορισμός Διάρκειας Ζωής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροσδιορισμός Διάρκειας Ζωής / Assessment of the Shelf Life of Foods
ΚωδικόςΝΤΠ112Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυγένιος Κατσανίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017957

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροσδιορισμός Διάρκειας Ζωής
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600227634
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις χημείας, επεξεργασίας και μικροβιολογίας τροφίμων. Γνώσεις μαθηματικών και χρήση MS Excel.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο/η φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση να: - Κατανοεί τις έννοιες που αφορούν στον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής και της ποιότητας των τροφίμων - Προσδιορίζει επιτυχώς τους μηχανισμούς αποτυχίας των τροφίμων - Γνωρίζει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης ποιοτικών χαρακτήρων των τροφίμων - Σχεδιάζει και να υλοποιεί τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων. iii. Την κινητική της υποβάθμισης της ποιότητας και τη μεθοδολογία για τον δυναμικό προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων. iv. Τις αλληλεπιδράσεις συστατικών των τροφίμων και υλικών συσκευασίας και τον προσδιορισμό αναγκών συσκευασίας για την επίτευξη της επιθυμητής διάρκειας ζωής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια σε βάθος παρουσίαση της προσέγγισης για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων. Συγκεκριμένα διαπραγματεύεται τις έννοιες που αφορούν στους δείκτες ποιότητας τροφίμων, τους παράγοντες που καθορίζουν τη διάρκεια ζωής ενός τροφίμου, τους μηχανισμούς αποτυχίας τροφίμων, τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας των τροφίμων, την επίδραση των συστατικών και των προσθέτων των τροφίμων στη διάρκεια ζωής ενός τροφίμου, την κινητική της υποβάθμισης της ποιότητας και των μεταβολών στα τρόφιμα, τον δυναμικό προσδιορισμό της διάρκειας ζωής, τις ιδιότητες των υλικών συσκευασίας, τις αλληλεπιδράσεις συστατικών των τροφίμων και υλικών συσκευασίας και τον προσδιορισμό των αναγκών συσκευασίας για την επίτευξη της επιθυμητής διάρκειας ζωής.
Λέξεις Κλειδιά
Διάρκεια Ζωής τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40
Εξετάσεις5
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βαθμολογία: Εργασίες 30% Τελικές εξετάσεις 70% Σύνολο 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Understanding and measuring the shelf-life of food (2000). Ed.: Steele, R. Woodhead Publishing Limited, England. • The stability and shelf-life of food (2000). Ed.: Kilcast, D. and Subramaniam, P. Woodhead Publishing Limited, England. • Food Industry Briefing Series: Shelf Life (2002). Ed.: Man, D. Blackwell Science Limited, England.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2023