ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / COUNSELLING PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-431
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013506

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 375
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600227700
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες: (α) θα γνωρίζουν τα σύγχρονα θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, (β) θα εξοικειωθούν με διαφορετικά είδη και μορφές συμβουλευτικής σε διαφορετικά πλαίσια και πληθυσμούς, (γ) θα αποκτήσουν βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής, (δ) θα γνωρίζουν τις δεοντολογικές αρχές για την άσκηση της συμβουλευτικής, και τέλος, (ε) θα αναπτύξουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και ειδικότερα την αυτογνωσία τους σε σχέση με αξίες, στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις εφαρμογές του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Βασικοί στόχοι του αποτελούν: (α) η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη θεωρία, τις μεθόδους και τις τεχνικές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, (β) η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και (γ) οι ευκαιρίες ενίσχυσης της αυτογνωσίας τους και του επαγγελματικού τους ρόλου ως συμβουλευτικών ψυχολόγων. Το μάθημα περιλαμβάνει μια θεωρητική ενότητα διαλέξεων και μια ενότητα εφαρμογών/ασκήσεων. Επιμέρους θεματικές της θεωρητικής ενότητας αποτελούν τα εξής: (α) η σύγχρονη ταυτότητα του Κλάδου της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας διεθνώς και στην Ελλάδα, (β) τα είδη και οι μορφές της συμβουλευτικής, (γ) η ανθρωπο-κεντρική θεωρία του Rogers, (δ) ο ρόλος της θεωρίας και της έρευνας στη συμβουλευτική διαδικασία,(ε) ο ρόλος του συμβούλου και διάφορα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν κυρίως νέους και άπειρους συμβούλους, (στ) τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας, (ζ) οι βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής, και (η) ο κώδικας δεοντολογίας. Η ενότητα των εφαρμογών περιλαμβάνει κυρίως μια σειρά από βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της αυτογνωσίας των φοιτητών/τριών και της επαγγελματικής τους ταυτότητας ως συμβουλευτικών ψυχολόγων.
Λέξεις Κλειδιά
δεξιότητες συμβουλευτικής, θεωρία Rogers, σύμβουλος, στάδια συμβουλευτικής, δεοντολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται συστηματικά διάφορες μέθοδοι της νέας τεχνολογίας τόσο για την παράδοση και την επικοινωνία με τους/τις φοιτητές/ήτριες όσο και για την αξιολόγηση του μαθήματος. Ειδικότερα, γίνεται χρήση των ακόλουθων μεθόδων/διαδικασιών: zoom meetings, emails, videos, e-learning, etc.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση522
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261
Εξετάσεις522
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση (κουίζ, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής). Προαιρετική βιβλιογραφική εργασία, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα (συγκεκριμένες προδιαγραφές, έως 20% της τελικής βαθμολογίας). Παράδοση έως τις 3-04-2023. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται από το πρώτο μάθημα και υπάρχουν στο syllabus του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αθανασιάδου, Χ. (2020) (Επ. Έκδ.). Συμβουλευτική Ψυχολογία: Έρευνα και Εφαρμογές. Αθήνα: Gutenberg. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2017). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ελλάδα σήμερα. Hellenic Journal of Psychology, 8, 266-288. Malikiosi-Loizos, M., & Ivey, E. A. (2011). Counseling in Greece. Journal of Counseling & Development, 90, 113-118. McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. Pelling, N. (2004). Counselling psychology: Diversity and commonalities across the Western World (Editorial). Counselling Psychology Quarterly, 17(3), 239-245. Stalikas, A. (2003). A historical approach to the identity development of counselling psychology. Psychology, 10 (2 and 3), 279-294. Giovazolias, T. (2005). Counselling psychology and the integration of theory, research and practice: A personal account. Counselling Psychology Quarterly, 18(2), 161-168. Athanasiades, C. (2008). Towards an integrated identity in counselling psychology: Graduate, professional and academic experiences. Counselling Psychology Quarterly, 21(3), 237-245.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2023