Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων / New Technologies in Language Education: The Use of Corpora
ΚωδικόςΕΔΞΓ 572
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016516

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600228348
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές θα μπορούν(α)να δημιουργήσουν ένα μικρό ΗΣΚ, (β) να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εργαλείων και προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία και μελέτη συμφραστικών πινάκων και (γ) να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα τελευταία 30 χρόνια, τα ΗΣΚ έχουν συνεισφέρει στη γλωσσολογική έρευνα, στη λεξικογραφία αλλά και στη γλωσσική διδασκαλία. Η συνεισφορά των ΗΣΚ στη γλωσσολογία και στην εκπαίδευση είναι πλέον διαδεομένη και πολλά εργαλεία και προγράμματα έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να διευκολύνουν τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους. Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες των ΗΣΚ και να διευρενήσουν σε βάθος την συνεισφορά τους στην δημιουργία πηγών αναφοράς, στη λεξικογραμματική, στη γλωσσική ανάλυση και στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας με τη χρήση διδακτικών μεθόδων βασισμένων σε γλωσσικά δεδομένα (data-driven learning).
Λέξεις Κλειδιά
Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, DDL, επισημείωση, συμφράσεις και συμφραστικοί πίνακες, σημασιολογική προσωδία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση προτζέκτορα και powerpoint παρουσιάσεων για τις διαλέξεις Χρήση προγραμμάτων για τη δημιουργία ΗΣΚ, την μελέτη των συμφραστικών πινάκων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,6
Εργαστηριακή Άσκηση802,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,6
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρώτη αξιολόγηση: Παρουσίαση εργασίας στην τάξη (20%) Δεύτερη αξιολόγηση: παρουσίαση εργασίας στην τάξη (40%) Γραπτή αναφορά: (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aijmer, K. (2009). Corpora and language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Anderson, W. & Corbett, J. (2009). Exploring English with online corpora. Basingstoke. Palgrave MacMillan. Aston, G. (2001). Learning with corpora. Houston: Athelstan. Aston, G., S. Bernandini, & D. Steard (eds) (2004). Corpora and language learners. Amsterdam: John Benjamins. Bennet, G. (2010). Using corpora in the language learning classroom: corpus linguistics for teachers. Michigan: University of Michigan Press. Boulton, A. (2008). DDL: reaching the parts other teaching can’t reach? In A. Frankenberg-Garcia (ed.) Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Lisbon, Portugal: Associacao de Estudos e de Investigacao Cientifica do ISLA_Lisboa, pp. 38-44. Breyer, Y. (2009). Learning and teaching with corpora: reflections by student teachers. Computer Assisted Language Learning, 22(2): 153-172. Burnard, L. & T. McEnery (eds) (2000). Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Frankfurt: Peter Lang. Frankenberg-Garcia, A. (2010). New trends in corpora and language learning. London: Continuum. Gabrielatos, C. (2005). Corpora and language teaching: just a fling or wedding bells? Teaching English as a Second Language – Electronic Journal, 8/4, p. 1-35. http://tesl-ej.org/ej32/a1.html Granger, S., J. Hung & S. Petch-Tyson (eds) (2002). Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Hadley, G. (2002). Sensing the winds of change: an introduction to data-driven learning. RELC Journal, 33/2, 99-124 http://www.nuis.ac.jp/~hadley/publication/windofchange/windsofchange.htm Hunston, S. (2002). Corpora in Applied Linguistics.Cambridge: CambridgeUniversity Press. Krieger, D. (2003). Corpus linguistics: what it is and how it can be applied to teaching. Internet TESL Journal, 9/3. McCarthy, M. (2004). Touchstone: From corpus to coursebook. Cambridge: CUP. McEnery, T., R. Xiao & Y.Tono (eds). (2006) Corpus-based language studies. An advanced resource book. Oxon: Routledge. Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus. Amsterdam: John Benjamins. O’Keefe, A., M. McCarthy, & R. Carter (2007). From corpus to classroom: Language use and language teaching. Cambridge: CUP. Partingon, A. (1998). Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins. Reppen, R. (2010). Using corpora in the language classroom. New York: Cambridge University Press. Romer, U. (2009). Corpus research and practice: what help do teachers need and what can we offer? In Aijmer, Karin (ed.). Corpora and language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Sinclair, J. McH. (ed). (2004) How to use corpora in language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Sonbul, S. & N. Schmitt (2010). Direct teaching of vocabulary after reading: is it worth the effort? ELT Journal 64(3): 253-260. West, M. (1953). A General Service List of English Words. London: Longman. Available at John Bauman’s website: http://jbauman.com/aboutgsl.html Corpus resources English and Greek Corpora and Concordancers for on-line use--jump right in and try them out. Free online corpora http://wordbanks.harpercollins.co.uk/auth/ http://www.natcorp.ox.ac.uk/ http://corpus.byu.edu/bnc/ http://info.ox.ac.uk/bnc http://www.fltr.ucl.ac.be/fltr/germ/etan/cecl/cecl.html http://hnc.ilsp.gr (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου) http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/corpora/Corpora.htm (Kόμβος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) http://sek.edu.gr/ (Σώμα Ελληνικών Κειμένων) Business Letter Corpus (BLC) http://www.someya-net.com/concordancer/index.html Corpus of Contemporary American English (COCA) http://www.americancorpus.org/ MICASE http://micase.elicorpora.info. SACODEYL http://www.um.es/sacodeyl
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2023